Deklaracje PIT online płatnika

W zależności od formy przekazywania deklaracji rocznych przez płatników do organów skarbowych obowiązują w tym zakresie różne terminy. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Płatnikiem podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która na mocy przepisów prawa podatkowego jest zobowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz przekazania na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Sposób przesyłania deklaracji pit przez płatników

Płatnicy są zobowiązani do składania deklaracji rocznych rozliczeniowych, które w zależności od sytuacji składają w formie papierowej lub przesyłają deklaracje pit online. O tym, czy płatnik ma obowiązek przesyłania pit online decyduje ilość podatników, za których rozlicza zaliczki na podatek.

Obowiązek przesyłania pit online dotyczy płatników, którzy dokonują rocznego obliczenia podatku za więcej niż pięciu podatników. W przypadku zatrudniania w 2016 r. więcej niż pięć osób, pracodawca musi wysyłać deklaracje i informacje: PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R do organu skarbowego w formie elektronicznej. Forma papierowa dopuszczalna jest w przypadku zatrudnienia nie więcej niż pięciu pracowników. Jeśli deklaracje rozliczeniowe sporządza biuro rachunkowe, nie ma możliwości przesłania ich w formie papierowej. W każdym przypadku obowiązuje je forma pit online.

Elektroniczna forma składania druków dotyczy też formularzy PIT-4R oraz PIT-8AR, których nie otrzymuje podatnik, a które składane są wyłącznie do Urzędu Skarbowego.

Obowiązek stosowania formy elektronicznej dotyczy deklaracji przesyłanych do organu skarbowego. Natomiast do podatników (zatrudnionych) informacje PIT-11, PIT-40, PIT-8C płatnik może wysłać zarówno w formie tradycyjnej papierowej, jak i skorzystać z formy przesłania pit online. W przypadku wysyłania deklaracji pit do podatników formę papierową mogą stosować również biura rachunkowe oraz płatnicy rozliczający więcej niż pięć osób.

Terminy wysyłania deklaracji przez płatników

W zależności od formy przekazywania deklaracji rocznych przez płatników do organów skarbowych obowiązują w tym zakresie różne terminy.

Jeśli płatnik korzysta z formy przesyłania druków pit online to terminem go obowiązującym jest ostatni dzień lutego roku następującego po roku podatkowym niezależnie od tego, ilu podatników rozlicza. W roku 2017 28 lutego wypada we wtorek, więc będzie to ostatni dzień na złożenie deklaracji pit online. Jeśli ostatni dzień lutego przypada na dzień wolny od pracy, ustawowy termin składania pit online przez płatników przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po ostatnim dniu lutego.

Natomiast w przypadku przekazywania druków podatkowych w formie papierowej (jeżeli płatnik rozlicza od 1 do 5 podatników i wybierze taką formę) obowiązuje termin 31 stycznia.

Terminy te obowiązują również w przypadku formularzy PIT-4R oraz PIT-8AR, których nie otrzymuje podatnik, a które składane są wyłącznie do Urzędu Skarbowego.

W przypadku biur rachunkowych nie ma znaczenia ilość rozliczanych osób. Formularze PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R biura rachunkowe składają do urzędu skarbowego do końca lutego i zachować muszą wyłącznie formę elektroniczną.

Termin przekazywania informacji pit do płatników jest jeden niezależnie od formy, jaka wybierze płatnik. Jest to ostatni dzień lutego.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

kobieta w kawiarni przy komputerze

Estoński CIT – 4 zalety wprowadzenia takiego rozwiązania w firmie

Podatki dotykają coraz większej sfery naszego życia, zarówno prywatnego, jak i tego związanego z przedsiębiorczością. …