Pani z dokumentem

Faktoring a płynność finansowa

Faktoring to najprężniej rozwijająca się usługa finansowa w Polsce. Każdego roku firmy faktoringowe finansują kilka milionów faktur wystawionych przez polskich przedsiębiorców, a każdego roku liczba podmiotów zainteresowanych faktoringiem stale rośnie. Faktoring sprzyja utrzymaniu płynności finansowej.

Tylko w pierwszych trzech kwartałach z usług faktoringu skorzystało ponad 8,5 tysiąca polskich firm. Faktorzy sfinansowali co najmniej 6,4 miliona faktur na łączną kwotę przeszło 132 miliardów złotych – wynika z danych opracowanych przez Polski Związek Faktorów. Usługi faktoringowe w naszym kraju cechują się niesamowitym wzrostem popularności, a zrzeszeni faktorzy odnotowali 17,3% wzrostu w porównaniu do analogicznego czasu w roku 2016.

Faktoring sprzyja płynności finansowej

Rosnąca popularność usług faktoringowych jest odpowiedzią na problemy polskich przedsiębiorstw. Zgodnie z informacjami Forum Obywatelskiego Rozwoju, w 2017 roku suma zatorów płatniczych dla polskich firm wyniosła ponad 100 miliardów złotych rocznie. Problemy z tytułu braku spłaty należności przez kontrahentów odczuwa bardzo wiele firm, a dla większości przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, brak uregulowania wierzytelności przez partnera biznesowego, może wiązać się z ogromnymi problemami i poważnym zachwianiem płynności finansowej.

Faktoring i usługi faktoringowe realizowane przez zaufane firmy można znaleźć na stronie https://www.bibbyfinancialservices.pl/. Sprzyjają utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw, a także stabilizacji małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu firmy mogą skupić się na rozwoju firmy. Faktoring należy do jednych z najbardziej skutecznych narzędzi do zmniejszania należności. Usługi faktoringowe polegają na wykupieniu od danego wystawcy faktury wierzytelności z tytułu sprzedaży usług lub towarów z odroczonym terminem płatności.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwa mogą cieszyć się gotówką na koncie nawet po 24 godzinach od wystawienia faktury, co znacznie zwiększa kapitał obrotowy firmy, a przy tym uniezależnia od ewentualnych wierzycieli. Za każdym razem faktorant może liczyć nawet na 80-90% gotówki z wartości z faktur, reszta jest wypłacana przez faktorów po spłacie należności przez firmę.

Sprawdź także

widok na fakturę na laptopie

Faktoring jako źródło finansowania. Jak to działa?

Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej są wykorzystywane przez przedsiębiorców jako sposób na poprawę płynności finansowej …