Pani z dokumentem

Faktoring a płynność finansowa

Faktoring to najprężniej rozwijająca się usługa finansowa w Polsce. Każdego roku firmy faktoringowe finansują kilka milionów faktur wystawionych przez polskich przedsiębiorców, a każdego roku liczba podmiotów zainteresowanych faktoringiem stale rośnie. Faktoring sprzyja utrzymaniu płynności finansowej.

Tylko w pierwszych trzech kwartałach z usług faktoringu skorzystało ponad 8,5 tysiąca polskich firm. Faktorzy sfinansowali co najmniej 6,4 miliona faktur na łączną kwotę przeszło 132 miliardów złotych – wynika z danych opracowanych przez Polski Związek Faktorów. Usługi faktoringowe w naszym kraju cechują się niesamowitym wzrostem popularności, a zrzeszeni faktorzy odnotowali 17,3% wzrostu w porównaniu do analogicznego czasu w roku 2016.

Faktoring sprzyja płynności finansowej

Rosnąca popularność usług faktoringowych jest odpowiedzią na problemy polskich przedsiębiorstw. Zgodnie z informacjami Forum Obywatelskiego Rozwoju, w 2017 roku suma zatorów płatniczych dla polskich firm wyniosła ponad 100 miliardów złotych rocznie. Problemy z tytułu braku spłaty należności przez kontrahentów odczuwa bardzo wiele firm, a dla większości przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, brak uregulowania wierzytelności przez partnera biznesowego, może wiązać się z ogromnymi problemami i poważnym zachwianiem płynności finansowej.

Faktoring i usługi faktoringowe realizowane przez zaufane firmy można znaleźć na stronie https://www.bibbyfinancialservices.pl/. Sprzyjają utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw, a także stabilizacji małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu firmy mogą skupić się na rozwoju firmy. Faktoring należy do jednych z najbardziej skutecznych narzędzi do zmniejszania należności. Usługi faktoringowe polegają na wykupieniu od danego wystawcy faktury wierzytelności z tytułu sprzedaży usług lub towarów z odroczonym terminem płatności.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwa mogą cieszyć się gotówką na koncie nawet po 24 godzinach od wystawienia faktury, co znacznie zwiększa kapitał obrotowy firmy, a przy tym uniezależnia od ewentualnych wierzycieli. Za każdym razem faktorant może liczyć nawet na 80-90% gotówki z wartości z faktur, reszta jest wypłacana przez faktorów po spłacie należności przez firmę.

Sprawdź także

Mężczyzna zarządza wierzytelnościami

Zarządzaj swoimi wierzytelnościami – poznaj różne rodzaje faktoringu

Prowadzisz firmę, która wystawia faktury z odroczonym terminem płatności? Jeśli chcesz właściwie zarządzać swoimi wierzytelnościami …