Pracownicy startupu
Unia Europejska realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, nazywaną również polityką spójności lub polityką strukturalną. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Fundusze Europejskie – zdobądź dotację na rozwój

Fundusze Europejskie to spora szansa na rozwój. Dzięki nim, możliwe jest rozpoczęcie lub ulepszenie swojej działalności. Pieczę nad procesem kompletowania dokumentów można powierzyć specjalistycznej firmie. Dzięki temu, będziemy mieć pewność, że wszystko zostanie wykonane w odpowiedni sposób. Kto może ubiegać się o dotacje z funduszy Europejskich? Z jakich programów funduszy Europejskich można skorzystać w 2018 roku?

Czym są fundusze Europejskie?

Unia Europejska, będąca organizacją międzynarodową, ma w swojej dyspozycji własny budżet, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów. Od ponad 40 lat, Unia Europejska realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, nazywaną również polityką spójności lub polityką strukturalną. Głównym celem tych działań jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co w rezultacie zwiększa konkurencyjność krajów członkowskich i samej Unii na globalnym rynku. Obecnie jest ona określona w dokumencie Europa 2020. Szczegółowy plan wydawania unijnych funduszy, zwany Wieloletnimi Ramami Finansowymi, określany jest nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w praktyce, co siedem lat.

Dla kogo przeznaczone są fundusze Europejskie?

Możliwość skorzystania z funduszy Europejskich ma bardzo wiele osób. Są to między innymi przedsiębiorcy, którzy mogą otrzymać dofinansowanie na badania, rozwój i rozbudowę swojego przedsiębiorstwa. Fundusze są często kierowane także do organizacji non-profit, które mogą otrzymać pomoc przy swoich działaniach. Nie brakuje też funduszy przeznaczonych dla małych firm lub osób prywatnych. Ciężko jest jednak pozyskać takie fundusze samodzielnie, dlatego z pomocą przychodzą firmy, które zajmują się tym profesjonalnie. Dobrym przykładem jest A1 Europe – https://www.a1europe.pl/

Fundusze Europejskie 2018

W roku 2018 pojawiła się możliwość skorzystania z wielu interesujących programów, umożliwiających zyskanie dotacji unijnych.

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program finansuje dwie grupy projektów. Do pierwszej należą te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Druga grupa to przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Program Inteligentny Rozwój jest kierowany przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

  • Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program, z którego można skorzystać na trzy sposoby – jako realizator projektów, ich uczestnik lub użytkownik infrastruktury, która powstanie dzięki dofinansowaniu. Programem objęte są województwa lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Podstawowy cel programu to poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu, a także zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Działania mają na celu rozwój gospodarstw rolnych oraz wzrost rynkowej produkcji ekologicznej.

  • Informatyzacja

Program skierowany do osób chcących przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny lub opracować rozwiązanie B2B, które łączy systemy firmy z systemami jej partnerów. Środki z funduszu mogą zostać przeznaczone na wprowadzenie elektronicznych systemów w swojej własnej działalności.

  • Rozwiązania ekologiczne

Fundusze z tego programu mogą zostać przeznaczone na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Mogą z nich skorzystać firmy planujące pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Niewidzialny przyjaciel dziecka

Wymyślony przyjaciel dziecka – czy to normalne?

Pojawienie się wymyślonego przyjaciela ma wpływ na funkcjonowanie całej rodziny. W Polsce jest to wciąż …