Jak wygląda praktyczny kurs CNC?

Operator obrabiarki CNC odpowiada za prawidłowy przebieg procesu technologicznego i bezawaryjne działanie maszyn. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Kurs CNC przygotowuje do pracy w najbardziej rozwijającej się branży produkcyjnej. Operator obrabiarki CNC odpowiada za prawidłowy przebieg procesu technologicznego i bezawaryjne działanie maszyn.

Na rynku dostępnych jest wiele kursów CNC. W ofercie programowej znajdują się dwa moduły, których opanowanie jest niezbędne do otrzymania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Część teoretyczna zawiera niezbędne informacje dotyczące przebiegu produkcji, procesu technologicznego i zastosowania narzędzi w obróbce CNC. W części praktycznej uczestnicy kursu CNC uczą się programować i obsługiwać najpopularniejsze modele obrabiarek.

Jak wygląda praktyczny kurs CNC?

Dobry kurs CNC przygotowuje do pracy kompleksowo. Do obowiązków operatora/programisty CNC należy dbać o prawidłowe funkcjonowanie maszyn. W tym celu wykonuje się przeglądy okresowe i dokonuje drobnych napraw w razie awarii. W części praktycznej kursu CNC uczestnicy poznają budowę oraz działanie maszyn. Dzięki praktykowaniu umiejętności na najpopularniejszych systemach sterowania dostępnych w fabrykach, zdobywa się wiedzę dotyczącą szybkiego rozwiązania problemów. Również dokonywanie korekt w procesie obróbczym leży po stronie operatora CNC. Gruntowne poznanie centrum obróbczych, frezarek oraz tokarek to także umiejętność ich programowania. W tym celu należy znać możliwe tryby pracy oraz wykorzystywane narzędzia. Operator/programista CNC w swojej pracy wykorzystuje dokumentację techniczną wraz z rysunkiem technicznym. Na szkoleniu praktycznym pod okiem wykwalifikowanej kadry uczestnicy samodzielnie ćwiczą ustawienie maszyn zgodnie ze zleceniem, poczynając od łatwych do wycięciach elementów, a skończywszy na zaawansowanych projektach. W części praktycznej wykorzystuje się poznane wcześniej zastosowanie układu współrzędnych, sposoby pomiaru narzędzi oraz sposoby doboru parametrów skrawania.

Egzamin z części praktycznej kursu CNC

Część praktyczna kursu CNC kończy się egzaminem. Zostaną sprawdzone m.in. umiejętności pisania programów w oparciu o zaawansowane rysunki techniczne, sposoby dobierania parametrów obróbki, zastosowanie układu współrzędnych w obrabiarkach CNC, dodawanie i edycja korektorów narzędziowych, umiejętność łączenia różnych konturów, a także radzenie sobie z sytuacjami awaryjnymi.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Młody kierowca

Prawo jazdy na próbę

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przeżywają w ostatnim czasie jeszcze większe oblężenie niż zwykle. Nic dziwnego …