jpk
Jednym z największych ułatwień dla podatników, będzie zastąpienie funkcjonujących do tej pory deklaracji VAT-owskich odpowiednią strukturą dotyczącą tego podatku, w ramach nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Nowy JPK VAT – uszczelnienie systemu podatkowego i nowe rozwiązania dla podatników

Jednolity Plik Kontrolny to elektroniczny system umożliwiający prowadzenie odpowiedniego zestawienia danych, w formalnie określonych ramach i strukturach. Wprowadzany w latach 2016 – 2018 system nałożył na podatników nowe obowiązki. Wszystkie te działania mają jednak prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego oraz zmniejszenia ilości nadużyć w ramach podatku VAT. Te działania mają w końcu spowodować zwiększenie przychodów budżetu państwa, bez zwiększania wysokości podatków i bez dokładania nowych obciążeń podatkowych. Co zakłada reforma JPK w 2020 roku?

Najważniejsze zmiany w zakresie likwidacji deklaracji VAT

Jednym z największych ułatwień dla podatników, będzie zastąpienie funkcjonujących do tej pory deklaracji VAT-owskich odpowiednią strukturą dotyczącą tego podatku, w ramach nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ma on składać się z dwóch zasadniczych części, czyli części ewidencyjnej oraz część ewidencyjnej VAT wraz z odpowiednią deklaracją. Nowy JPK umożliwi zrezygnowanie z wielu znanych do tej pory podatnikom dokumentów, w tym między innymi VAT-7, VAT-7K, czy też VAT-27, VAT-ZZ, a także VAT-ZD, VAT-ZT, poprzednio obowiązującego JPK_VAT oraz innych. To rozwiązanie jest długo oczekiwanym przez podatników i ma zdjąć z nich niejako podwójny obowiązek – przygotowywania Jednolitego Pliku Kontrolnego w wersji elektronicznej (cyfrowej) oraz wymaganych aż do 2019 roku standardowych deklaracji VAT (deklaracji dla podatku od towarów i usług) składanych obecnie na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

jpk_vat
Z założenia Jednolity Plik Kontrolny należy przygotowywać i przesyłać raz na miesiąc (co miesięcznie) | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Rozliczenie kwartalne zachowane

Wiele emocji dotyczyło ewentualnego usunięcia możliwości kwartalnego rozliczenia w ramach nowego JPK_VAT. Cały czas wielu przedsiębiorców korzysta bowiem z tego rodzaju rozwiązania. Z założenia Jednolity Plik Kontrolny należy przygotowywać i przesyłać raz na miesiąc (co miesięcznie) – pojawiały się więc wątpliwości co będzie z kwartalnymi deklaracjami VAT, w momencie kiedy tradycyjne deklaracje VAT zostaną zastąpione właśnie przez nowy JPK_VAT. Ustawodawca zdecydował jednak, że nowy Jednolity Plik Kontrolny może być podzielny (na dwie części) – i w tym zakresie część dotycząca VAT dla podatników rozliczających się kwartalnie, będzie mogła wraz z deklaracją być składana właśnie w ten sposób. Co nie zmienia faktu, że tak jak uprzednio – główna część ewidencyjna powinna być realizowana w trybie comiesięcznym.

Terminarz wprowadzenia zmian dla różnych przedsiębiorców

Zmiany zaplanowano do wprowadzenia w ramach przyszłego 2020 roku. Reforma rozpocznie się od największych podmiotów, czyli dużych przedsiębiorców, którzy powinni stosować się do nowych zasad już od w 1 stycznia przyszłego roku. Nowy JPK dla reszty podmiotów (czyli średnich, małych i mikro przedsiębiorców) zostanie natomiast wprowadzony pół roku później – czyli od 1 lipca 2020 roku. Wcześniej podmioty te mogą na zasadach dobrowolności zdecydować się na wcześniejsze przystąpienie do systemu – jednak jest do dla nich nieobligatoryjne.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Jak JPK usprawni administrację państwową?

Na lata 2016 – 2018 zaplanowano szeroko zakrojoną reformę administracji podatkowej, która polega na wprowadzeniu …