młodzi przyjaciele na egzotycznych wakacjach
Są pracownicy, którzy gromadzą urlop i chcą go wykorzystać w odpowiedniej chwili lub po prostu wolą mieć zapas wolnego | fot: stock.adobe.com

Co z zaległym urlopem za 2019 roku? Do kiedy można wykorzystać wolne dni?

Prawo do odpoczynku ma każdy pracownik zatrudniony na zasadach umowy o pracę. W zależności od stażu pracy, jest to 20 lub 26 dni kalendarzowych. Nie zawsze jednak cały urlop wypoczynkowy jest wykorzystywany w danym roku – czasem z wyboru pracownika, innym razem nie zgadza się na niego pracodawca. Warto wiedzieć, co zrobić z zaległym urlopem za 2019 rok i do kiedy należy go wykorzystać.

Zaległy urlop za 2019 rok

W ostatnich kilku latach sporo mówi się o zmianach w Kodeksie Pracy, dotyczących urlopów i sposobów ich wykorzystywania. Jak na razie, wiele się nie zmieniło, jednak w kolejnych latach zmiany w Kodeksie Pracy są raczej nieuchronne. Pracownik obecnie nie musi wykorzystać swojego całego urlopu w danym roku – dni niewykorzystane przechodzą na rok kolejny. Obowiązkiem pracodawcy jest umożliwienie pracownikowi odpoczynku, który to swojego prawa nie może zbyt lub przekazać innej osobie. Urlop udziela się na wniosek pracownika, przy czym większość pracodawców tworzy plany urlopowe, na podstawie których można organizować pracę. Są one podstawą do udzielania urlopów, jednak nie są nienaruszalne – plany mogą bowiem ulec zmianie, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Do kiedy można wykorzystać zaległy urlop?

O tym, do kiedy można wykorzystać zległy urlop, mówi Art. 168 Kodeksu Pracy- „urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego”. Zaległy urlop za rok 2019, pracownik powinien wykorzystać do ostatniego dnia września 2020 roku. Przepisy Kodeksu Pracy mówią jedynie o starym urlopie, bez względu na to, ile go pozostało. Nowym urlopem pracownik może już dysponować według własnej woli. Pracownik z różnych przyczyn może jednak nie wykorzystać przysługującego mu urlopu i wówczas ma prawo do roszczenia o udzielenie zaległego urlopu, które które może wnieść przez kolejne 3 lata. Jeśli pracownik ma zaległy urlop i rozwiązuje umowę o pracę, pracownik może mu udzielić całego posiadanego urlopu lub wypłacić ekwiwalent pieniężny, w skład którego wchodzi średnia pensja wraz z dodatkami.

Czy pracodawca może sam wysłać na urlop?

Są pracownicy, którzy gromadzą urlop i chcą go wykorzystać w odpowiedniej chwili lub po prostu wolą mieć zapas wolnego. Pracodawca za niewywiązanie się z przepisów Kodeksu Pracy i nieudzielenie urlopu pracownikowi jest zagrożony karą grzywny sięgającą nawet 30 tysięcy złotych. Z tego powodu również w interesie pracodawcy leży to, by pracownik wykorzystał zaległe dni urlopowe. Pracodawca może wysłać pracownika przymusowo na urlop, jeśli wcześniej wystosował prośbę o wykorzystanie starego urlopu i pracownik te prośby odrzucał lub ignorował. Wówczas to pracodawca może wybrać dogodny dla siebie termin, w którym jego podwładny uda się na zaległy wypoczynek.

Przepisy z korzyścią dla pracownika

Jak widać, pracownik nie musi obawiać się o to, czy pracodawca udzieli ma starego urlopu. Wystarczy powołać się na przepisy Kodeksu Pracy, które bronią interesu pracownika. Pracodawca musi się do nich stosować, w innym razie można zgłosić jego postępowanie do Państwowej Inspekcji Pracy.

ASU

Sprawdź także

Jesienna rekrutacja

Brak rąk do pracy lub problemy z terminową obsługą? Sprawdź, jak sprawnie przygotować firmę na 4 kwartał

Gwałtowny wzrost ilości zamówień może wprowadzić chaos do przedsiębiorstwa. Z jednej strony dla wielu firm …