Jednolity Plik Kontrolny tworzony jest w formie elektronicznej, na komputerach i przekazywany co miesiąc do organów podatkowych | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Jak JPK usprawni administrację państwową?

Na lata 2016 – 2018 zaplanowano szeroko zakrojoną reformę administracji podatkowej, która polega na wprowadzeniu tak zwanego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jest to elektroniczna baza danych, w którą przedsiębiorcy mają odpowiednio wprowadzać swoje informacje finansowe. W ramach zobowiązań będą oni co miesiąc przesyłać raporty z zakresu VAT oraz na żądanie organów udostępniać zrzut wszystkich zawartych w JPK informacji. Co na tym zyska administracja państwowa? Na czym ma polegać usprawnienie pracy fiskusa? I dlaczego to rozwiązanie ma być tak nowatorskie?

Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie do walki

Już sama nazwa JPK wskazuje podstawowe zadania pliku:

  • Jednolity – wskazujący na jednolitość w sposobie sprawozdawczości przedsiębiorców, czyli doprowadzenie do tego, żeby wszystkie firmy przechowywały i gromadziły informacje księgowo-podatkowe w ten sam, usystematyzowany sposób.
  • Plik – wersja elektroniczna bazy tworzonej na komputerach i przesyłanej przez internet.
  • Kontrolny – służący przede wszystkim umocnieniu i usprawnieniu kontroli przedsiębiorców i ich prawidłowego, zgodnego z prawem działania.

Jednolity Plik Kontrolny tworzony jest w formie elektronicznej, na komputerach i przekazywany co miesiąc do organów podatkowych. Bez względu na formę rozliczenia przedsiębiorcy (nawet jeżeli składa deklarację kwartalnie) będzie on musiał aktualizować i przesyłać dane do skarbówki co miesiąc. Docelowo JPK ma być jedynym narzędziem deklaracyjnym dla podmiotów gospodarczych, zastępując obecnie znane (w tym vatowskie).

Usprawnienia w działaniu administracji

Już z samych cech głównych bazy widać usprawnienia dla fiskusa.  Będzie to przede wszystkim ułatwienie dla urzędników. Jeżeli wszyscy przedsiębiorcy będą gromadzić, aktualizować i szeregować informacje w ten sam sposób, łatwiej będzie weryfikować ich dane. Co za tym idzie, mniejsza będzie „kreatywność” poszczególnych biur rachunkowych czy działów księgowych. A odszukanie konkretnej informacji zajmie sprawdzającym zdecydowanie mniej czasu. To prowadzić może również do automatyzacji niektórych procesów oraz analizy najprostszych kwestii przez komputery czy specjalnie zaplanowane algorytmy. Dzięki temu wykwalifikowani pracownicy będą mogli skupić się bardziej na pracy merytorycznej.

Skutki ułatwień dla podatników

Nie da się nie zauważyć, że lepsza praca organów podatkowych z pewnością będzie na rękę większości firm. Postępowania powinny się skrócić, a ewentualne braki budżetowe zapełnić poprzez ściąganie podatków od nieuczciwych podmiotów zamiast podnoszenia stawek podatkowych. Jednak podatnicy muszą wykazać się szczególną skrupulatnością. Aktualnie obowiązują bowiem obok siebie różne systemy składania tych samych informacji do organów, co w przypadku zwykłej omyłki może powodować błędy w systemie i wskazanie danego podmiotu jako potencjalnego zagrożenia.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

współwłasność mieszkania

Co zrobić, kiedy nie da się znieść współwłasności nieruchomości w drodze umownej?

Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i zastanawiasz się nad likwidacją łączącego Cię z pozostałymi współwłaścicielami stosunku …