faktura vat uk
Oczywiście, jeśli prowadzisz w Wielkiej Brytanii swoją działalność, możesz w dowolnym momencie podjąć decyzję o staniu się płatnikiem VAT | fot.: stock.adobe.com

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii – ile ona wynosi?

Każdy z nas jest podatnikiem w naszym kraju, ale również w kraju, w którym pracujemy lub prowadzimy działalność. Wielu rodaków, obecnie mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii, a równie wielu nosi się z zamiarem wyemigrowania właśnie do tego kraju. Co więc powinniśmy wiedzieć o podatku VAT w Wielkiej Brytanii i ile wynoszą stawki?

Kiedy zostaniesz podatnikiem w UK?

Oczywiście, jeśli prowadzisz w Wielkiej Brytanii swoją działalność, możesz w dowolnym momencie podjąć decyzję o staniu się płatnikiem VAT. Nie mniej jednak, miej na uwadze to, że niekiedy rejestracja podatnika jest wyborem, a nie narzuconym obowiązkiem. Kiedy jednak musisz zostać płatnikiem VAT w UK? Otóż obowiązek ten spoczywa na tobie jeśli:

 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy, twój dochód przekroczył 85 tysięcy funtów
 • spodziewasz się, że twój obrót przekroczy 85 tysięcy funtów w ciągu najbliższych 30 dni
 • jeśli przejmujesz już istniejącą firmę, która jest płatnikiem i będziesz kontynuował jej działalność
 • jeśli firma jest zarejestrowana poza UK, nie mniej jednak towary i usługi są sprzedawane do Wielkiej Brytanii, a roczna sprzedaż przekroczyła 70 tysięcy funtów.
 • prowadzisz firmę poza Wielką Brytanią, jednak magazynujesz tam swój towar

Numer podatkowy VAT w Wielkiej Brytanii

Numer VAT w Wielkiej Brytanii składa się z 9 cyfr z prefixem GB (Great Britain) – np GB000000000. I wbrew dość powszechnemu przekonaniu nie obowiązuje prefix UK (United Kingdom).

Gdzie dokonać rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii?

Rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii dokonuje się w  HMRC – Her Majesty’s Revenue and Customs. Jest to departament rządu Wielkiej Brytanii, który jest odpowiedzialny za pobór podatków.

Więcej na temat obowiązku rejestracji VAT przeczytać można na stronie: https://taxology.co/pl/brexit-a-vat/ 

Wymogi faktury VAT w Wielkiej Brytanii

Faktury VAT w Wielkiej Brytanii obowiązkowo powinny wystawione w ciągu 30 dni od dnia dostawy, objętej opodatkowaniem. Z kolei sam przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania faktur przez 6 lat.

Wystawiając fakturę Faktury VAT w Wielkiej Brytanii powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy są w niej zawarte podstawowe wymagane prawem informacje:

 • Data
 • Numer
 • Numer VAT dostawcy
 • Pełny adres dostawcy oraz klienta
 • Pełny opis dostarczonych usług lub towarów
 • Ilość towarów
 • Data dostawy (jeśli jest inna niż na fakturze)
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu (wyrażona w £)
 • Cena jednostkowa dostarczonych produktów
 • Zastosowana stawka VAT
 • Kwota podatku VAT
 • Szczegóły wspierające zerowy podatek VAT
 • Odniesienie do „odwrotnego obciążenia” (jeśli dotyczy)
 • W przypadku fakturowania materiałów eksploatacyjnych odniesienie do „samofakturowania”
 • W stosownych przypadkach odniesienie do każdego zastosowanego programu marży
 • Szczegóły dotyczące środka transportu towarów
 • Wartość brutto podaży

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

W UK mamy do czynienia z 3 obowiązującymi stawkami podatku VAT. Przedstawiają się one następująco:

 • 20%- to stawka podstawowa
 • 5%- to stawka obniżona
 • 0%- to stawka zerowa

Niemniej jednak, w Wielkiej Brytanii wyróżnia się także dwie, dodatkowe grupy, które obejmują towary i usługi. Zaliczamy do nich:

 • grupy wyłączone z opodatkowania
 • grupy poza zakresem opodatkowania

Jaka stawka obowiązuje na dane towary lub usługi?

Jak łatwo się domyślić, większość towarów, a także usług na Wyspach, jest objętych stawką podstawową, czyli 20% podatkiem VAT. Jaka jest stawka vat w UK? Stawka obniżona- czyli 5% obowiązuje natomiast na gaz i prąd, który wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych, na produkty energooszczędne, na remonty i prace remontowe domu lub mieszkania, na foteliki samochodowe i inne produkty, które mają związek z zabezpieczeniem dzieci. Jeśli zaś mówimy o stawce zerowej- 0% podatku VAT, odnosi się ona do większości produktów spożywczych, a także ubrań i obuwia dla dzieci, usług związanych z drukiem i publikacją oraz na produkty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych czy produktów, które mają na celu ochronę życia i zdrowia jak np. kaski. Jeszcze w ubiegłym roku, można było skorzystać ze stawki zerowej podczas zakupu książek, gazet lub czasopism, jednak w wersji cyfrowej. Od tego roku zaś, do grupy objętej podatkiem zerowym, włączone zostały produkty do higieny dla kobiet. Przejdźmy teraz do grupy produktów i usług, które wyłączone są z opodatkowania. Okazuje się, że możemy do niej zaliczyć wszystkie usługi ubezpieczeniowe, pocztowe, związane z opieką lekarską, a także usługi finansowe, szpitalne i rekreacyjne. Poza zakresem opodatkowania z kolei, są wszelkie opłaty drogowe jak i kursy i egzaminy na prawo jazdy. Dodatkowo do tej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju darowizny przeznaczone na cele charytatywne.

Więcej informacji na temat podatku VAT w Wielkiej Brytanii znaleźć można na stronie: https://taxology.co

OLI

Sprawdź także

weryfikacja kontrahenta

Jak zweryfikować kontrahenta

Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji, zwłaszcza zdalnie, warto zweryfikować swojego kontrahenta. To szczególnie ważne, jeśli prowadzisz …