ulgi podatkowe
W ramach PIT-37 można więc przez kolejne dwa lata rozliczyć kwotę za internet, z tym, że zostały określone limity maksymalne w wysokości 760 złotych | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Ulgi i odliczenia w PIT-37

PIT-37 to najczęściej wybierana roczna deklaracja podatkowa w Polsce. Jest podsumowaniem roku i pozwala na określenie prawidłowych zobowiązań wobec organów skarbówki. Państwo w ramach wspierania obywateli umożliwia stosowanie specjalnych ulg i odliczeń, które często zmniejszają zobowiązania finansowe wobec fiskusa. Najpopularniejsze ulgi i odliczenia w PIT-37 już dziś.

Ulga na internet

Została przewidziana jako wsparcie ustawodawcy w zakresie rozwijania i poszerzania dostępu do internetu w kraju, z uwagi na fakt, że Polska pod tym względem nadal pozostaje w tyle za krajami zachodnimi. W ramach PIT-37 można więc przez kolejne dwa lata rozliczyć kwotę za internet, z tym, że zostały określone limity maksymalne w wysokości 760 złotych. Podatnik powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą poniesienie tych kosztów.

Ulga prorodzinna

Jedna z najpopularniejszych ulg wykorzystywanych dotychczas przez rodziny. W PIT 2018 również jest przewidziana. Ma na celu wsparcie rodziny oraz dzieci, a także jest sposobem walki ze spadającą liczbą urodzeń. Polityka państwa zmierza bowiem w kierunku zwiększania liczby dzieci w celu  zmniejszenia efektów starzenia się społeczeństwa.

Ulga jest zależna od dochodów rodziny oraz liczby posiadanych dzieci, gdzie na pierwsze dziecko w 2017 roku przypadała kwota 92,67 zł miesięcznie, na drugie również 92,67 zł, na trzecie 166,67 zł, na czwarte i kolejne 225 zł miesięcznie.

Ulga rehabilitacyjna i na leki

To ulgi przewidziane dla osób chorych i wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia. Przede wszystkim ustawodawca pomaga osobom przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym, pokrywając część kosztów na rehabilitację czy leki. Podatnik w obu sytuacjach powinien posiadać odpowiednie dokumenty finansowe potwierdzające poniesione niezbędne wydatki, które wskaże w PIT-37. W   wielu przypadkach potrzebna jest również specjalna dokumentacja medyczna, jako dowód na konieczność ich przyjmowania lub stosowania.

Ulga na samochód

Jest skierowana z założenia do osób niepełnosprawnych (zakwalifikowanych do I lub II grupy inwalidztwa lub niepełnosprawnych dzieci do lat 16) i ma na celu podniesienie ich mobilności oraz pozycji w społeczeństwie. Pojazd ma ułatwiać poruszanie się zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i rodzinom takich osób w celu przewozu ich na niezbędne zabiegi lecznicze lub rehabilitacyjne. Zmniejszenie zobowiązania podatkowego w kwocie 2280 można wykazać w PIT 2018. Jest to ulga ograniczona kwotowo, ale nie trzeba udowadniać poniesienia tych kosztów.

Taką samą kwotę bez udowadniania, czyli 2280 zł  może odliczyć również osoba niewidoma za psa przewodnika.

Z ulgi rehabilitacyjnej jak i na samochód mogą korzystać osoby niepełnosprawne, a także ci, którzy mieli na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.

Darowizny

Różnego rodzaju darowizny mogą być uznawane przez ustawodawcę za ważne i uzyskać jego wsparcie w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego darczyńcy w ramach PIT-37. Będą to przede wszystkim darowizny na cele Organizacji Pożytku Publicznego, charytatywne oraz kultu religijnego.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

zwrot podatku

45, a nawet 30 dni na otrzymanie zwrotu podatku. Sprawdź, jak się szybko rozliczyć

Co roku na rozliczenie z fiskusem podatnicy mają czas do końca kwietnia i mogą skorzystać …