zmiany w kodeksie pracy
W związku ze zmieniającą się sytuacją społeczną przepisy, dotyczące umów o pracę muszą podlegać modyfikacjom | fot.: stock.adobe.com

Wkrótce ważne zmiany w umowach o pracę

Umowa o pracę jest dokumentem potwierdzającym faktyczność zatrudnienia. Jej brzmienie określa strony umowy oraz czas i warunki zatrudnienia. Zawarte są w niej obowiązki obydwu stron oraz szczegóły, dotyczące urlopu, wynagrodzenia i dodatkowych informacji, związanych z konkretną pracą na stanowisku. Postanowienia umowy o pracę reguluje Ustawa Kodeks Pracy, która uznaje umowę o pracę za podstawowy dokument, potwierdzający zatrudnienie. W związku ze zmieniającą się sytuacją społeczną przepisy, dotyczące umów o pracę muszą podlegać modyfikacjom. Zmiany dotkną stron umów o pracę, określających na jej podstawie warunki zatrudnienia.

Umowa o pracę – nowe regulacje, dotyczące pracy zdalnej

Praca zdalna stała się w ostatnich latach bardzo popularną formą wykonywania zawodowych obowiązków i wiele osób w czasie pandemii przeorganizowało swój system pracy na możliwość realizacji zawodowych zadań z domu. Sytuacja ta sprawiła, że Kodeks Pracy uległ zmianie również pod kątem pracy zdalnej. Nowe przepisy będą dotyczyły dwudziestu czterech dni roboczych w roku, w których pracownik o wcześniejszym wskazaniu we wniosku miejsca jej wykonywania, będzie mógł skorzystać z możliwości wykonywania obowiązków zdalnie. 

Nowe przepisy dla pracodawców i pracowników na czas urlopów rodzicielskich

Czas urlopów rodzicielskich w myśl nowych przepisów Kodeksu Pracy zostanie wydłużony aż o dziewięć tygodni. Urlopy rodzicielskie dla rodziców, którzy przywitają na świecie jednego potomka ulegną wydłużeniu zgodnie z powyższym. Dla rodziców, którzy doczekają się bliźniąt dodatkowo przewiduje się wydłużenie urlopów rodzicielskich. Poza rodzicielską przerwą w pracy pojawią się dwie nowe możliwości urlopowe. Urlop na opiekę nad najbliższym członkiem rodziny będzie przysługiwał przez okres pięciu dni i będzie bezpłatny. Powstanie również regulacja, dotycząca urlopu z powodu siły wyższej, który przysługiwał będzie przez dwa dni i wynagrodzenie za ten czas będzie płatne w kwicie 50% regularnego. 

Umowa o pracę na okres próbny i czas nieokreślony – nowe regulacje

Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła zostać zawarta na okres do trzech miesięcy wtedy, gdy po okresie próbnym planuje się zatrudnić pracownika na czas co najmniej dwunastu miesięcy. Czas trwania umowy na okres próbny będzie determinowany przewidywanym, późniejszym zatrudnieniem pracownika i związanym z nim terminem. Dla umów, które po okresie próbnym mają trwać przez okres sześciu miesięcy przewiduje się podpisywanie umów na okres próbny, obowiązujących przez miesiąc. Wśród przepisów prawa pracy, które mają wejść w życie zgodnie ze zmianami w Kodeksie Pracy znajdują się ponadto regulacje, dotyczące wynagrodzeń za urlopy, przysługujące na opiekę nad członkiem najbliższej rodziny. Obecnie kwestie te reguluje zasiłek opiekuńczy, według nowych przepisów będzie się to odbywało na w myśl urlopu opiekuńczego, przysługującego bezpłatnie. Urlop na opiekę nad dzieckiem będzie płatny w połowie, jeśli uznasz go za urlop, podyktowany siła wyższą. 

BWI

Sprawdź także

Google Suite

G Suite – co to jest i dla kogo?

W dobie Internetu i szybkiego rozwoju poszukujemy rozwiązań, które z jednej strony ułatwią nam pracę, …