współpraca z biurem tłumaczeń podawanie sobie ręki
Dobre biura tłumaczeń chwalą się na swoich stronach internetowych wiedzą, referencjami i posiadanymi certyfikatami | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Współpraca klienta z biurem tłumaczeń – jak ją rozpocząć?

Do biur tłumaczeń i do tłumaczy freelancerów zgłaszają się różni klienci- są to i osoby prywatne i firmy, nieraz nawet całkiem spore korporacje. Współpraca tłumacza wraz z klientem musi być zbudowana na zaufaniu, ponieważ często teksty i dokumenty dotyczą tematów czy kwestii dość poufnych czy bardzo prywatnych. Do takich zaliczymy chociażby charakterystykę całkiem nowego produktu leczniczego czy pisma sądowe. Jak więc dobrze współpracować i z tłumaczem, i z klientem?

Kiedy potrzebujemy pomocy tłumacza?

Sytuacji, w których potrzebna nam jest pomoc tłumacza, w tym także tłumacza przysięgłego, jest cała masa. Może to być np. chęć przetłumaczenia świadectwa maturalnego po to, by ubiegać się o studia na zagranicznej uczelni, w sytuacji, gdy w firmie organizujemy międzynarodową konferencję, kiedy chcemy dotrzeć z naszym produktem do zagranicznych klientów i trzeba nam stworzyć obcojęzyczną stronę internetową, kiedy występujemy do sądu o rozwód z obcokrajowcem, etc. Przykładów na taką współpracę jest ogromnie dużo, a dotyczyć ona może niemal każdej dziedziny życia.

Pytanie tylko do jakiego tłumacza trzeba się z daną sprawą udać. Jeśli trzeba nam wykonać tłumaczenie uwierzytelnione, a więc takie, które będzie tłumaczeniem państwowego dokumentu (świadectwo, pisma urzędowe, dokumenty procesowe, certyfikaty uczelniane, itp), trzeba się udać do tłumacza przysięgłego, który jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, urzędnikiem państwowym. Tylko taki tłumacz ma możliwość wykonania państwowej pieczęci na przetłumaczonym dokumencie, która to uwierzytelni ten dokument i sprawi, iż będzie on wiarygodny dla instytucji państwowych, dla urzędów. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Jeśli więc mamy do przetłumaczenia takie pisma jak testament, świadectwo, darowizna, akt urodzenia, umowę kupna- sprzedaży, umowę o pracę czy jakieś dyplomy i inne tego typu dokumenty, udać się z nimi należy do tłumacza przysięgłego.

Jeśli zaś potrzebujemy tłumaczenia tekstów nie mających rangi urzędowej, wystarczy nam współpraca ze „zwykłym” tłumaczem. Możemy mu zlecić tłumaczenie materiałów reklamowych, artykułów, książek, strony internetowej i wielu innych tekstów.

Jak znaleźć profesjonalne biuro tłumaczeń?

Im bardziej ważny dokument chcemy przetłumaczyć, tym bardziej szukamy skrupulatnie profesjonalnego biura tłumaczeń takiego, jak np. https://supertlumacz.pl/. Biuro takie powinno spełniać najwyższe standardy, od progu wzbudzać zaufanie, oferować szeroki zakres tłumaczeń. Szukając dobrego biura tłumaczeń warto szukać takiego, które ma dość szeroką i wysoko wyspecjalizowaną kadrę tłumaczy. To gwarancja tego, iż będzie im można powierzyć wszelkie teksty, także specjalistyczne oraz o dużej skali trudności w przekładzie. Szeroka kadra dobrych tłumaczy to też pewność, iż nasz przetłumaczony tekst będzie weryfikowany przez innych tłumaczy z biura, a dzięki temu będzie pozbawiony błędów czy nieścisłości, na co pozwala doświadczenie i wiedza różnych specjalistów.

Jeśli reprezentujemy jako klienta jakąś firmę, warto wybrać biuro tłumaczeń, które wykonuje i tłumaczenia przysięgłe i tłumaczenia zwykłe, czyli takie, które nie będą wymagały pieczęci urzędowej. Jeśli nasza firma ma ambicje, by wchodzić na coraz to nowe rynki, warto wybrać biuro, które tłumaczy teksty i dokumenty na przeróżne języki – nie tylko te europejskie, ale i arabskie czy azjatyckie.

Dobre biura tłumaczeń chwalą się na swoich stronach internetowych wiedzą, referencjami i posiadanymi certyfikatami. Warto to przewertować, by wybrać najlepszych specjalistów dla naszego zlecenia.

Weryfikacja tłumaczeń

Czasami warto poddać swój przekład weryfikacji i ewentualnej korekcie. Osoba weryfikująca tłumaczenie sprawdza je pod kątem gramatycznym, interpunkcyjnym, stylistycznym, ortograficznym. Sprawdzana jest także strona merytoryczna oraz zgodność przetłumaczonego tekstu z oryginałem. Weryfikacja polega też na sprawdzeniu adekwatności przetłumaczonych terminów (zwłaszcza dotyczy to tekstów specjalistycznych) i zbadaniu tekstu pod kątem właściwie użytej terminologii. Weryfikacja językowa tekstu to jeden z etapów całego procesu tłumaczenia, tzw. QC- quality control.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Para przeglądająca dokumenty przed ślubem

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu z obcokrajowcem

Według statystyk co roku w Polsce zawieranych jest 10 tysięcy małżeństw z osobami innej niż …