kontenery skład celny
W przypadku braków w dokumentacji, aby uniknąć kosztów przestoju towarów, warto skorzystać z magazynu czasowego składowania | fot.: materiał partnera

Skład celny, a magazyn czasowego składowania – jakie pełnią role i czym się różnią?

Importowanie oraz eksportowanie towarów to niezwykle dochodowy biznes, który przynosi na całym świecie setki miliardów dolarów. W 2019 r. w Polsce wartość eksportu to aż 235,8 mld Euro (wzrost o 5,5% rok do roku), a importu to niemal 234 mld Euro. Jak jednak w przypadku każdego innego biznesu, tak i przy obrocie towarami niezbędne jest przestrzeganie pewnych przepisów i norm. Każdy doskonale wie, że wiąże się to z trwającymi niekiedy wieki formalnościami, a zawiłość przepisów wymaga zasięgania usług zewnętrznych firm i specjalistów. W przypadku braków w dokumentacji, aby uniknąć kosztów przestoju towarów, warto skorzystać z magazynu czasowego składowania. Czym on jest i czym się różni od składu celnego?

Czym jest skład celny?

Skład celny to specjalny magazyn, który funkcjonuje na określonych przez Unię Europejską zasadach, a celem jego istnienia jest zabezpieczenie towarów, które się w nim znajdują. Co jest ciekawe, skład celny może prowadzić prywatna firma, która wcześniej wystąpiła o specjalne pozwolenia i otrzymała w ten sposób odpowiednie certyfikaty i pozwolenia. Skład celny nie musi być ogólnie dostępny dla różnych przedsiębiorców, lecz może być również w pełni prywatny, przeznaczony tylko dla jednego podmiotu gospodarczego. Najważniejszą zasadą jego funkcjonowania jest to, aby w odpowiednio skuteczny sposób zabezpieczał towar np. przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także, aby Urząd celno-skarbowy miał do niego nieograniczony i bezpośredni dostęp.

Jaki jest jednak cel korzystania z takich składów celnych? Służą one do przechowywania towarów, które zostały sprowadzone spoza Unii Europejskiej. Dopóki dana dostawa znajduje się jeszcze w składzie celnym, nie ma obowiązku wnoszenia za nią opłat celnych przez importera. Oznacza to, że podatki i cła opłacamy dopiero gdy towar opuszca skład celny i płacony jest tylko od tej części, która trafia do obrotu. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby w składzie celnym dostawę konfekcjonować i wprowadzać na rynek w mniejszych partiach, płacąc oczywiście proporcjonalną wartość opłaty celnej.

Czym jest magazyn czasowego składowania?

Drugim dostępnym dla przedsiębiorców miejscem, znajdującym się pod dozorem celnym, gdzie można przechowywać swój towar, jest magazyn czasowego składowania. Czym on jest i jakie są jego charakterystyczne cechy funkcjonowania?

Magazyn czasowego składowania to rodzaj magazynu, w którym możemy przechowywać nieunijne towary, które ze względów formalnych np. braków w dokumentacji, nie mogą przejść odprawy celnej. W magazynie czasowego składowania umieszczamy towary na określony, krótki czas, aby uniknąć kosztów przestoju i w międzyczasie uzupełnić dokumentację. Co bardzo ważne, magazyn czasowego składowania musi zapewnić takie warunki, w których przechowywany w nim towar nie zmieni swojego stanu. Oznacza to, że po pierwsze nie można w nim dostawy przepakowywać, konfekcjonować, czy też w jakikolwiek inny sposób w nią ingerować. Warunki panujące w danym magazynie czasowego składowania muszą być odpowiednie do tego, aby przechowywany towar w żaden sposób nie doznał uszkodzenia. Nie tylko od zimna czy też wilgoci, lecz również od ciepła. Oznacza to, że magazyn ten musi mieć np. specjalną przestrzeń do przechowywania produktów głęboko zamrożonych.

O ile przechowywanie towaru w składzie celnym nie jest w żaden sposób określone do co maksymalnego czasu, tak w przypadku magazynu czasowego składowania towar nie może się w nim znajdować dłużej niż przez 90 dni. W tym czasie muszą zostać zrealizowanie wszelkie formalności związane ze wwiezieniem go do danego kraju. Inny mi słowy, magazyn czasowego składowania jest idealnym miejscem na to, aby przechowywać towar w bezpiecznych warunkach do czasu spełnienia wszystkich przeciągających się formalności.

Materiał partnera

Sprawdź także

pracownik magazynu z kolektorem danych

Kolektory danych na magazyn

Funkcjonowanie nowoczesnego magazynu coraz częściej oparte jest na systemach informatycznych, których istotnym ogniwem są kody …