tłumaczenia konsekutywne
Tłumaczenia konsekutywne wymagają od tłumacza nie tylko biegłości językowej, ale także doskonałej pamięci, wysokiej odporności na stres oraz umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Tłumaczenia konsekutywne – czym są, jak wyglądają i kiedy są wykorzystywane?

Tłumaczenia konsekutywne to jeden z podstawowych rodzajów tłumaczeń ustnych, które mogą być wykorzystywane w wielu sytuacjach. Najczęściej realizowane są na międzynarodowych konferencjach, spotkaniach biznesowych oraz rozmowach prowadzonych w niewielkich grupach. Tłumaczenia konsekutywne wymagają od tłumacza nie tylko biegłości językowej, ale także doskonałej pamięci, wysokiej odporności na stres oraz umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji.

Na czym polegają ustne tłumaczenia konsekutywne?

Tłumaczenia konsekutywne stanowią jeden z podstawowych rodzajów przekładów ustnych. Jak sama ich nazwa wskazuje, tłumaczenie jest dokonywane po wypowiedzi obcojęzycznego mówcy i ma za zadanie streszczenie z dużą precyzją treści jego przemowy. Podczas realizacji tłumaczenia konsekutywnego tłumacz najczęściej znajduje się w pobliżu mówcy. Cała wypowiedź obcojęzycznego prelegenta dzielona jest na fragmenty, pomiędzy którymi tłumacz ma za zadanie ich przetłumaczenie na język zrozumiały dla słuchaczy. Fragmenty wypowiedzi mogą być krótsze lub dłuższe, w zależności od ustaleń zawartych przed wystąpieniem.

Tłumaczenia konsekutywne są bardzo trudne w realizacji. Wykonujący je tłumacz musi być w stanie na bieżąco zrozumieć treść i sens wypowiedzi mówcy, zapamiętać ją oraz przetłumaczyć ją na konkretny język. Tłumaczenie musi w pełni zachowywać sens oryginalnej wypowiedzi, być zrozumiałe dla słuchaczy oraz poprawne pod względem językowym i merytorycznym. Cechą charakterystyczną tłumaczeń konsekutywnych jest także brak ich dosłowności – treść wystąpienia musi bowiem oddawać to, co najważniejsze w wypowiedzi prelegenta oraz zawierać wszystkie kluczowe elementy. Tłumacze konsekutywni najczęściej dokonują przekładu w pierwszej osobie liczby pojedynczej – tak jakby sami byli mówcami.

Kiedy najczęściej wykorzystywane są tłumaczenia konsekutywne?

Skomplikowany charakter tłumaczeń konsekutywnych sprawia, że nie każdy tłumacz może się nimi zajmować zawodowo. Oprócz znakomitej znajomości wybranego języka obcego od profesjonalnego lingwisty wymagana jest także znajomość branży lub dziedziny, której dotyczy dane przemówienie. Podczas wystąpień mówcy bardzo często posługują się bowiem specjalistycznym słownictwem oraz branżową terminologią, która musi zostać poprawnie przełożona na język zrozumiały dla słuchaczy. Ponadto tłumacze specjalizujący się w przekładach konsekutywnych muszą posiadać dobrą pamięć, umieć na bieżąco sporządzać notatki (zwłaszcza, jeśli tłumaczone będą dłuższe fragmenty wypowiedzi) oraz być odporni na stres i występy przed szeroką publicznością.

Profesjonalne tłumaczenia konsekutywne są bardzo często wykorzystywane podczas wystąpień, w których udział biorą zagraniczni goście. Realizuje się je m. in. w czasie konferencji, spotkań biznesowych, prezentacji, negocjacji, konferencji prasowych oraz wielu innych wydarzeń o międzynarodowym charakterze. Są to tłumaczenia bardzo wymagające i trudne w realizacji, a ich wykonywaniem zajmują się najlepsi specjaliści językowi posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji tego rodzaju tłumaczeń ustnych.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Spotkanie z tłumaczem języka francuskiego

Jakie są różnice pomiędzy tłumaczeniem zwykłym, a przysięgłym?

Bardzo często w ofertach lub ogłoszeniach spotkać można termin “tłumacz przysięgły”. Ale co tak naprawdę …