Własna firma krok po kroku

Złożenie podpisanego wniosku w CEIDG wskazuje datę rozpoczęcia działalności firmy. | fot.: Fotolia

Każdy młody przedsiębiorca, zanim zacznie prężnie działać w swojej branży, powinien zarejestrować działalność. Na szczęście, można zrobić to dość szybko i sprawnie, pomimo konieczności zgłoszenia się w kilku urzędach i instytucjach. O czym warto pamiętać na starcie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Pierwszym krokiem jest rejestracja działalności w Urzędzie Gminy/Miasta. Najprościej zrobić to częściowo przez Internet – wejść stronę firma.gov.pl i skorzystać z formularza rejestracji w CEIDG (skrót od Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Dokument jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numerów REGON i NIP. Zawiera deklarację dotyczącą formy opodatkowania i jest jednoczesnym zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy (można tam także wypełnić pusty druk, jeśli nie zdecydowaliśmy się na przesłanie formularza w wersji elektronicznej). Jeśli uzupełnimy dane na platformie CEIDG, możemy wysłać i podpisać zgłoszenie online bądź zapisać wniosek w systemie (jest przechowywany przez 7 dni) i podpisać go w urzędzie.

Od tej pory CEIDG będzie służyła do aktualizacji najważniejszych zmian zachodzących w ramach uruchomionej działalności.

Urząd Skarbowy, ZUS

Złożenie podpisanego wniosku w CEIDG wskazuje datę rozpoczęcia działalności firmy. Pozostaje wizyta w ZUS (w ciągu 7 dni) i zgłoszenie się do właściwych ubezpieczeń. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej właściwym drukiem będzie ZUS ZUA. Płatnicy VAT powinni pamiętać o tym, żeby najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem faktycznej sprzedaży złożyć formularz VAT-R we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Koncesje, licencje, zezwolenia

Niektóre rodzaje działalności wymagają także osobnych pozwoleń – licencji, koncesji. Koncesje będą musiały otrzymać firmy, których działalność obejmuje, między innymi: wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami i energią; ochronę osób i mienia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Zezwolenie natomiast wymagane jest dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami, m.in.: o specjalnych strefach ekonomicznych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, o prawie bankowym, działalności ubezpieczeniowej czy grach i zakładach wzajemnych albo prawie farmaceutycznym.

Oprócz tego istnieje także rejestr działalności regulowanej, który zastąpił konieczność uzyskiwania zezwolenia. Przedsiębiorca powinien wówczas spełnić szereg warunków regulowanych przepisami oraz uzyskać wpis w rejestrze działalności regulowanej. Przykładami takiej działalności są m.in.: konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin, usługi detektywistyczne, prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, prowadzenie stacji kontroli pojazdów i ośrodka szkolenia kierowców, organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego, działalność kantorowa, wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, wyrób i rozlew napojów spirytusowych.

Jeśli działalność wymaga któregokolwiek z pozwoleń, należy zgłosić się do odpowiednich instytucji, które je przyznają.

O czym jeszcze trzeba pamiętać

Już na etapie wypełnienia formularza w CEIDG decydujemy o sposobie prowadzenia księgowości. Możemy zdecydować się na samodzielne rozliczenia bądź biuro księgowe. Warto także wyrobić pieczątkę ze wszystkimi danymi firmy (nie jest obowiązkowa, ale przydaje się, zwłaszcza w bankach) i koniecznie – uruchomić rachunek bankowy firmy.

Zanim zaczniemy sprzedaż, warto uzbroić się także w narzędzie do wystawiania dokumentów – tu pomocne będą odpowiednie dla potrzeb przedsiębiorstwa programy do fakturowania, które obecnie niejednokrotnie pełnią kompleksową rolę w zarządzaniu funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Warto także pomyśleć, jeśli firma będzie prowadziła sprzedaż na rzecz klientów indywidualnych, o zakupie odpowiedniego urządzenia fiskalnego (kasy bądź drukarki) w obowiązujących podatnika terminach.

Poza zgłoszeniem działalności w odpowiednich urzędach i spełnieniem obowiązków prawnych, warto pamiętać o kwestiach wizerunkowych. Wykupienie domeny internetowej – najlepiej dokładnie takiej, jak nazwa przedsiębiorstwa (bądź skrót nazwy), założenie adresów mailowych w domenie, rozpoczęcie prowadzena profili na portalach społecznościowych, wydrukowanie wizytówek – to kolejne istotne etapy w procesie rozpoczynania działalności. A zatem – do dzieła!

Octarine

Sprawdź także

kobieta rozliczająca podatki przed laptopem

Zwrot podatku z Niemiec – jak sobie z tym poradzić?

Pracujesz legalnie za granicą? Niezależnie, czy Twoim pracodawcą jest Polska, czy zagraniczna firma – musisz …