Mężczyzna zarządza wierzytelnościami
Faktoring to zewnętrzna forma finansowania, w ramach której firma faktoringowa (faktor) wykupuje należności wynikające z nieprzeterminowanych faktur wystawionych z odroczonym terminem zapłaty. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Zarządzaj swoimi wierzytelnościami – poznaj różne rodzaje faktoringu

Prowadzisz firmę, która wystawia faktury z odroczonym terminem płatności? Jeśli chcesz właściwie zarządzać swoimi wierzytelnościami – tak, aby zachować płynność finansową – postaw na faktoring. Poznaj rodzaje tej formy finansowania i wybierz ten najbardziej dopasowany do twoich potrzeb i oczekiwań.

Faktoring to zewnętrzna forma finansowania, w ramach której firma faktoringowa (faktor) wykupuje należności wynikające z nieprzeterminowanych faktur wystawionych z odroczonym terminem zapłaty. Dla przedsiębiorcy oznacza to możliwość otrzymania środków nawet na 2 miesiące przed upływem daty płatności. Przekłada się to na skrócenie cyklu rotacji pieniędzy, dzięki czemu przedsiębiorstwo może nimi swobodnie dysponować.

Faktoring niejedno ma imię…

Ta usługa umożliwia zarządzanie wierzytelnościami na kilka sposobów. Wszystko zależy od tego, jakie rodzaje faktoringu wybierze firma.

Najbardziej powszechny podział uwzględnia:

  • faktoring pełny (bez regresu)

Jego istotą jest fakt, że wszelkie ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta przechodzi na firmę faktoringową. Przedsiębiorstwo nie ponosi więc żadnej finansowej odpowiedzialności – nie musi zwracać wypłaconej zaliczki. Odzyskaniem wierzytelności zajmie się faktor.

Na takie rozwiązanie warto postawić wówczas, gdy nie znasz dobrze partnera biznesowego, ponieważ dopiero rozpoczynasz z nim współpracę.

  • faktoring niepełny (z regresem)

Ten rodzaj faktoringu to w zasadzie przeciwieństwo wariantu bez regresu. Jeśli kontrahent nie ureguluje należności, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrócenia faktorowi zaliczki. Następnie sam musi podjąć działania, dzięki którym odzyska środki wynikające z wystawionej faktury.

Taka opcja jest korzystna, gdy masz pełne zaufanie do kontrahenta i wiesz, że nie będzie uchylał się od płatności.

Przedsiębiorcy mogą wybrać także inne rodzaje faktoringu, wśród których wymienić można m.in.:

  • faktoring z cesją cichą lub cesją jawną

Tego rodzaju formy finansowania polegają na nieinformowaniu (cesja cicha) lub informowaniu (cesja jawna) partnerów biznesowych o tym, że przedsiębiorca korzysta z usług firmy faktoringowej.

  • faktoring odwrócony

Daje on możliwość sfinansowania faktur wystawionych przedsiębiorcy przez kontrahentów. Pozwala zachować płynność finansową i jednocześnie uzyskać przewagę w negocjacjach z dostawcami. Znika także problem nieterminowego regulowania należności – nawet wtedy, gdy przedsiębiorstwo czeka na płatności od swoich partnerów biznesowych.

Przeanalizuj poszczególne rodzaje faktoringu, aby wybrać rozwiązanie adekwatne do potrzeb twojej firmy. Niezależnie od podjętej decyzji zachowasz płynność finansową i unikniesz zatorów płatniczych.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Duża ciężarówka na drodze

Faktoring i mikrofaktoring najskuteczniejszym rozwiązaniem problemów branży transportowej!

Zgodnie z najnowszymi badaniami, branża transportowa boryka się z coraz większym zadłużeniem, a długie terminy …