Nowe ośrodki leczenia stwardnienia rozsianego
Aktualnym problemem leczonych pacjentów są nierówności regionalne w dostępie do leków II-linowych oraz brak zindywidualizowanej terapii | fot.: Fotolia

Sześć nowych ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu zaawansowanej postaci stwardnienia rozsianego

Od września lista ośrodków prowadzących leczenie SM terapiami drugorzutowymi powiększyła się o 6 szpitali w trzech województwach: wielkopolskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim. Z uwagi na niedoszacowaną liczbę ośrodków specjalizujących się w leczeniu SM terapiami drugorzutowymi, tworzące się kolejki oczekujących na terapie czy konieczność dojazdu do placówek z sąsiednich województw, nowe punkty na mapie są szansą na poprawę tej sytuacji.

W Polsce ze stwardnieniem rozsianym (SM), według danych PTSR-u[1] żyje ponad 40 000 osób. Co istotne, mimo skali zachorowania, leczeniem objętych jest niespełna 10 000[2] chorych, w tym ok. 9 000 to pacjenci leczeni I linią terapeutyczną a nieco ponad 870 chorych w ramach leczenia drugoliniowego, dedykowanego pacjentom w zaawansowanym stadium choroby. Leczenie SM  prowadzone jest w dedykowanych ośrodkach, spełniających wymogi określone przez NFZ. Lista placówek  wyspecjalizowanych w leczeniu SM nie jest długa. Obecnie chorzy mogą skorzystać
ze  121 ośrodków I-liniowych i  40  II-liniowych[3]. Szansą na poprawę tej sytuacji są nowe placówki, które uzyskały zgodę na leczenie pacjentów.

Niedoszacowana liczba ośrodków specjalizujących się w leczeniu SM terapiami drugorzutowymi to problem, który dotyczy całej Polski.  Zbyt wygórowane kryteria narzucone przez NFZ bardzo mocno zawężają listę placówek mogących realizować program lekowy.

To z kolei odbija się na pacjentach, którzy pomimo zaawansowania choroby i wskazania do leczenia lekami skuteczniejszymi, wciąż pozostają na leczeniu I-liniowym, gdyż często nie mają możliwości skorzystania w swoim najbliższym otoczeniu z terapii II-liniowych im zalecanych.

Sytuację tę komentuje prof. Przemysław Nowacki z Kliniki Neurologii SPSK nr 1 w Szczecinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego:

-W  Polsce brakuje niestety placówek dla  chorych potrzebujących leczenia II-go liniowego, co jest poważnym problemem. Pacjenci migrują między województwami, szukając pomocy, a miesięczne koszty leczenia wzrastają. Dlatego chorzy marzą, by takich ośrodków, w których mogliby się leczyć było w naszym kraju jak najwięcej.

Według zarządzenia Prezesa NFZ tylko ośrodki, które mają 5-letnie doświadczenie w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym oraz  te której obejmują leczeniem preparatami immunomodulacyjnymi co najmniej 50 chorych, mogą leczyć pacjentów w ramach programu lekowego II-linii.

Lista nowych ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu zaawansowanej postaci stwardnienia rozsianego:

  • Szpital Miejski w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, Poznań
  • Szpital Specjalistyczny w Pile, Rydygiera 1,Piła
  • Wojewódzki Szpital w Elblągu, ul. Królewiecka 146, Elbląg
  • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, ul.Poniatowskiego 26, Siedlce
  • Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul.Cegłowska 70, Warszawa
  • Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1, Radom

Stwardnienie rozsiane ( łac. sclerosis multiplex) jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego. Dotyczy osób młodych między 20 a 40 rokiem życia. Choroba jest trudna do zdiagnozowania szczególnie w pierwszej fazie, ponieważ jej objawy są charakterystyczne również dla innych schorzeń. Pierwszymi objawami choroby są pogorszenie wzroku, słuchu, uczucie zmęczenia, problemy z utrzymaniem równowagi, a niekiedy nawet depresja. Typowe dla tej choroby są rzuty, które pogarszają stan zdrowia pacjenta.

Do dziś bezpośrednia przyczyna SM nie jest znana, a leczenie w Polsce sprowadza się jedynie do  łagodzenia skutków choroby i opóźniania jej rozwoju. Aktualnym problemem leczonych pacjentów są  nierówności regionalne w dostępie do leków II-linowych oraz  brak zindywidualizowanej terapii.

Źródła:

  • [1] https://www.ptsr.org.pl/pl/sm_w_liczbach,107.asp
  • [2] Dane na postawie Uchwały Rady NFZ nr  23/2016/III z dnia 13.09.2015 roku w sprawie przyjęcia okresowego  sprawozdania  z działalności  NFZ za  I i II kwartał  2016 r.
  • [3] Informator o zawartych umowach – stan na 2 październik 2016

Materiał partnera prasowego

Sprawdź także

para współuzależnienie

Czym jest współuzależnienie?

Rozwijające się lub trwające uzależnienie wpływa na funkcjonowanie całej rodziny lub relacji. Przewlekły, stres, brak …