Dziecko w szkole
Wielu rodziców myśli, że skoro polisa określana jest szkolną, to ochrona działa jedynie w szkole. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne? Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka!

W wielu szkołach jako rodzic możesz usłyszeć, że ubezpieczenie NNW dla uczniów jest obowiązkowe i należy opłacić składkę. Kwota opłaty często nie jest zbyt wygórowana, ale zakup szkolnej polisy nie zawsze jest najlepszą z opcji. Mając na uwadze bezpieczeństwo dziecka, warto dokładnie przemyśleć to zagadnienie.

Czy faktycznie jest obowiązkowe?

Na początek lepiej rozwiać wątpliwości w tym zakresie. Warte zauważenia jest to, że nie istnieją żadne przepisy nakładające obowiązek ubezpieczenia dziecka uczęszczającego do szkoły. Wniosek: jeśli nie chcesz, nie musisz ubezpieczać swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jedynym wyjątkiem, w którym ubezpieczenie NNW jest wymagane, są wycieczki szkolne za granicę. Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. nr 135, poz. 1516 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2014 r., ubezpieczenie NNW jest obligatoryjne w odniesieniu do uczestników wycieczek lub imprez zagranicznych. Z drugiej strony jednak nie przewidziano żadnych konsekwencji czy sankcji z tytułu niespełnienia tego obowiązku.

Jednak mimo braku obowiązku zakupu ubezpieczenia NNW dla dziecka, nie da się ukryć, że może się przydać. Tym bardziej że im więcej dzieci, tym więcej nieodpowiedzialnych pomysłów i niebezpieczeństw.

Zakres ochrony szkolnego ubezpieczenia

Jak każde ubezpieczenie NNW polisa szkolna chroni przed skutkami zewnętrznych zdarzeń o gwałtownym charakterze, które powodują trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgonu ubezpieczonego. Warto zauważyć, że tego typu polisa nie obejmuje większości chorób.

Żeby zapoznać się z pełnym zakresem ochrony, przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia. Dzięki temu będziesz świadom wypadków podlegających ochronie oraz wyłączeń, których polisa nie obejmuje. Jeśli chodzi o ubezpieczenie oferowane przez szkołę, przedstawiciele placówki mają obowiązek pokazać ten dokument na wyraźne życzenie rodzica. Wadą ubezpieczenia szkolnego ze względu na jej grupowy charakter jest mała elastyczność – brak możliwości dostosowania zakresu ochrony do potrzeb i możliwości może być dla ciebie niemałym problemem.

Wielu rodziców myśli, że skoro polisa określana jest szkolną, to ochrona działa jedynie w szkole. W rzeczywistości ubezpieczenie obowiązuje przez cały czas. Wyjątkiem są przypadki zapisane w wyłączeniach. Szczególnie zwróć uwagę na zajęcia sportowe.

Jakie ubezpieczenie, jeśli nie szkolne

Jeśli nie odpowiada ci ubezpieczenie oferowane w szkole, wcale nie musisz z niego korzystać. Inną opcją jest zwrócenie się do towarzystw ubezpieczeniowych i skorzystanie z polisy indywidualnej. Nie można jednak zapomnieć, że te są droższe od grupowych. Z drugiej strony personalne podejście pozwala na dobranie jak najbardziej odpowiedniego zakresu ochrony.

Wybierając odpowiednie ubezpieczenie należy mieć myśl z tyłu głowy, że polisę kupujesz w celu ochrony swojego dziecka. Lepiej więc nie szczędzić funduszy ani wysiłku w podjęciu jak najlepszej decyzji.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

człowiek na nartach

Ubezpieczenie na narty w Polsce – ile kosztuje i dlaczego warto je mieć?

O polisach narciarskich najczęściej mówi się w kontekście wyjazdów za granicę. Tymczasem w obliczu pandemii …