egzamin zawodowy
Do kursów zawodowych może przystąpić każdy, kto odczuwa potrzebę dokształcenia się w danej dziedzinie | fot.: pixabay.com

Jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych?

Na obecnym rynku pracy wciąż potrzeba specjalistów ze ściśle określonych dziedzin. Za tymi wymaganiami często nie nadążają jednak ani szkoły średnie, ani też uniwersytety, których programy nauczania są zbyt ogólne i skupione na teorii. Na szczęście, sytuacji tej można zaradzić. Odpowiedzią na rosnące wymagania pracodawców są szczegółowo opracowanie kursy zawodowe.

Kto może do nich przystąpić?

Do kursów zawodowych może przystąpić każdy, kto odczuwa potrzebę dokształcenia się w danej dziedzinie. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i tym samym dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Na szkoleniach odnajdą się wszyscy ci, którym bliska jest idea nauki przez całe życie. W przypadku kursów z języka obcego zawodowego wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego co najmniej na poziomie A2.

Jak wygląda kurs kompetencji zawodowych?

Kurs prowadzony jest przez specjalistów Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Specyfika poszczególnych kursów dostępnych w ofercie CertUp zależna jest od branży, której dotyczy dany moduł. Niezależnie jednak od poruszanej tematyki, cele każdego z nich są takie same. Po pierwsze, nadrzędną kwestią jest wyposażenie uczestnika w umiejętności kluczowe dla stanowiska, na jakim zamierza pracować. Po wtóre, ważne jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy za sprawą kwalifikacji poświadczonych stosownym certyfikatem.

Ciekawym przykładem jest branża usługowa, która zrzesza setki tysięcy pracowników na rodzimym rynku. Zapotrzebowanie na nich będzie w najbliższych latach rosnąć. Certup oferuje szereg kursów, dających umiejętności do pracy na stanowisku:

  • Pracownika centrum obsługi klienta (pracownik call center);
  • Telemarketera.

Tego typu kurs trwa 240 godzin, w czasie których 85 godzin poświęca się na kwestie teoretyczne, 95 godzin na praktykę i 60 godzin na moduł językowy. Zgodnie z obecnymi wymaganiami rynku pracy i w trosce o jak najstaranniejsze przygotowanie uczestników, organizatorzy najwięcej czasu postanowili poświęcić na praktyczną naukę zawodu. Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Absolwent może poszczycić się uznanym certyfikatem, który wyróżni go na tle konkurencji. Szczegółowe informacje na temat aktualnej oferty można znaleźć na stronie  https://certup.pl/.

What’s your favourite dish?

Z kolei dla osób chcących pracować w branży turystyczno-hotelarskiej przygotowano kursy języka obcego zawodowego. Organizatorzy uwzględnili w swojej ofercie najpopularniejsze języki europejskie, takie jak angielski czy niemiecki. Każdy z modułów obejmuje 60 godzin nauki, które zostają zwieńczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu. Szkolenie obejmuje zarówno aspekt teoretyczny (słownictwo), jak i praktyczny (ćwiczenia). Uczestnik poznaje różne obszary tematyczne charakterystyczne dla branży turystycznej, takie jak atrakcje Polski, zagadnienie organizacji imprez turystycznych, pracy w obiektach hotelowych czy obsługi gości.

Jak wygląda egzamin z języka obcego zawodowego dla tej branży?

Uczestnik, który ukończył kurs „Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej zdaje egzamin pisemny trwający 60 minut. W tym czasie musi odpowiedzieć na 40 zadań wielokrotnego wyboru. W czasie egzaminu sprawdzana jest znajomość praktycznych zwrotów ściśle dotyczących obranej ścieżki zawodowej. Uczestnik, który wykaże się znajomością terminologii związanej m.in. z atrakcjami Polski, organizacją imprez turystycznych czy zasadami obchodzenia się z gośćmi, otrzymuje wynik pozytywny, poświadczony stosownym certyfikatem. Dokument ten, wydany przez cieszące się wśród europejskich pracodawców uznaniem placówki szkoleniowe, jest doskonałą przepustką do zdobycia wymarzonej pracy w centrum informacji turystycznej czy ekskluzywnym, pięciogwiazdkowym hotelu. Warto otworzyć sobie ścieżki rozwoju zawodowego już dziś i wybierać spośród najbardziej intratnych i atrakcyjnych ofert.

Dlaczego warto ukończyć kurs zawodowy i uzyskać certyfikat?

Warto podjąć wysiłek i ukończyć kurs kształcenia zawodowego z co najmniej kilku przyczyn. Dla:

  • zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych;
  • wyróżnienia się na rynku pracy;
  • uzyskania certyfikatu CertUp z logo Europass, które jest gwarancją doskonałego przygotowania do zawodu;
  • jakości kształcenia – o który dbają najlepsze ośrodki szkoleniowe i egzaminacyjne w kraju;
  • obcowania z wysokiej klasy wykładowcami i egzaminatorami, zapewniającymi jakość nauczania na wysokim poziomie.

Pomnażanie kapitału ludzkiego

Oprócz tego, do niewątpliwych zalet ukończenia kursu należy zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości. Poza tym, praktyczne umiejętności zdobyte podczas szkolenia, takie jak sprawne posługiwanie się językiem angielskim, otwierają przed absolwentem nie tylko nowe perspektywy zawodowe, ale również te na gruncie prywatnym. Angielski jako język uniwersalny  pomaga zawierać interesujące znajomości międzynarodowe, zwiedzać muzea i wystawy na całym świecie oraz lepiej rozumieć otaczający nas świat.

Materiał partnera zewnętrznego