Karty kredytowe
Jeśli nie chcemy dziedziczyć zobowiązań zmarłego, możemy odrzucić spadek. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Co dzieje się z zobowiązaniami pożyczkobiorcy po jego śmierci?

Zdarzają się sytuacje, gdy pożyczkobiorca umiera przed spłatą zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych. W toku spraw związanych z spadkiem okazuje się, że pozostał kilkutysięczny dług do spłacenia. Pytanie, co się dzieje z zobowiązaniami pożyczkobiorcy po jego śmierci?

Majątek i długi – co dziedziczymy?

W toku spraw spadkowych niekiedy okazuje się, że poza dobytkiem, który dziedziczymy po bliskim mamy do spłacenia również zobowiązania wynikające z pożyczek poza bankowych. Niestety, ale śmierć nie kasuje długów zmarłego. W polskim prawie spadkowym oprócz majątku odziedziczonego po zmarłym przejmujemy również jego zobowiązania, które niestety, ale musimy uregulować.

Długi po zmarłym dziedziczy albo spadkobierca testamentowy – osoba ujęta w testamencie (osoby niepełnoletnie, dzieci, fundacje, firmy, osoby fizyczne i prawne), albo w przypadku braku spisania testamentu – spadkobierca ustawowy (współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, pasierbowie).

Rodzi się więc pytanie, co zrobić jeśli otrzymany spadek, który jest obciążony pożyczkami typu: szybkie pożyczki w Mini-credit.pl, jak się okazuje jest kilka możliwości.

Przyjęcie spadku z całym dobrodziejstwem inwentarza

Jeśli w odpowiednim momencie nie przyjmiemy spadku, ani go nie odrzucimy otrzymujemy go z całym dobrodziejstwem inwentarza. Co oznacza w praktyce, że dziedziczymy zarówno majątek jak i długi po zmarłym. Ważne, że odpowiadamy za długi tylko do wysokości dziedziczonego majątku. Na przykładzie wygląda to następująco: jeżeli odziedziczymy rzecz o wartości 10 000 zł, a dług wynosi 20 000 zł to odpowiadamy tylko za długi do kwoty 10 000 zł. Nie oznacza to jednak, że wierzyciel nam resztę daruje. Może zażądać spłacenia długu z naszych własnych środków.

Odrzucenie spadku

Jeśli nie chcemy dziedziczyć zobowiązań zmarłego, możemy odrzucić spadek. W tym celu w obecności notariusza należy sporządzić i podpisać akt notarialny. Możemy zrobić to jeszcze za życia dłużnika, bądź po jego śmierci ustnie, bądź pisemnie przed sądem lub notariuszem. Co ciekawe, kiedy my odrzucimy spadek, długi przechodzą na kolejną osobę „w linii” np. na nasze dzieci.

Przyjęcie spadku

Przyjmując spadek z długami, musisz je spłacać. Kilku spadkobierców może podzielić się między sobą zobowiązaniami zmarłego. Gdy zobowiązanie takie przejmie firma windykacyjna należało by się porozumieć i rozłożyć spłatę w czasie. Jeśli nie będziesz regulować tych zobowiązań, firmy windykacyjne nie odpuszczą i będą wysyłać do Ciebie monity i ponaglenia spłaty. To droga donikąd ponieważ jeśli nie płacisz, naliczane są kolejne odsetki, a dług rośnie.

Ubezpieczenie pożyczki

Jedynym rozwiązaniem pozwalającym na spokojny sen jest to, że w momencie zaciągania pożyczki poza bankowej – ubezpieczymy ją. Zwykle na etapie zawierania pożyczki w systemie ratalnym można dodatkowo ubezpieczyć swoje zobowiązania. Wtedy w przypadku naszej śmierci, to nie nasi bliscy a ubezpieczenie pokryje zobowiązania.


Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

pożyczka w domu

Pożyczki w domu klienta – jak to działa?

Oferty pożyczek pozabankowych, które nie wymagają osobistego stawienia się w siedzibie firmy finansowej, są już dziś …