hejt w internecie
Dużą rolę w radzeniu sobie z hejtem wycelowanym w młodego człowieka odgrywają rodzice | fot.: materiał partnera

Hejt – jak sobie z nim radzić?

Na hejt nigdy nie reaguj agresją słowną ani fizyczną. Odpowiadając gniewem, dajesz dodatkową pożywkę hejterowi i stawiasz się na przegranej pozycji. Nie bagatelizuj hejtu. Eskalowany ma szkodliwy wpływ na twoje zdrowie psychiczne. Czym właściwie jest hejt i jak sobie z nim radzić?

Czym jest hejt i jak powstaje?

Pojęcie „hejt” powstało od angielskiego słowa „hate” oznaczającego nienawiść. Określa ono zespół zachowań mających na celu oczernianie kogoś i szerzenie wobec niego nienawiści. Działania przybierają postać m.in.: agresywnych grafik, fizycznego napadu, publicznego wyśmiewania i obmawiania osoby. Chociaż hejt może być kierowany do grupy osób, najczęściej jego ofiarą padają jednostki. Osoba stosująca hejt, nazywana jest hejterem. Jej działania najczęściej są anonimowe i wynikają nie tyle z nienawiści, co z frustracji, niedocenienia i próby dowartościowania siebie i własnego życia. Osoba, w którą wymierzony jest hejt, w zależności od kondycji psychicznej i wsparcia otoczenia, może reagować lękiem, bezradnością, stresem, zaburzeniami zachowania, depresją. W niektórych przypadkach hejt prowadzi nawet do prób samobójczych. Najbardziej narażone na hejt i jego konsekwencje są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. 

Jak radzić sobie z hejtem?

Dużą rolę w radzeniu sobie z hejtem wycelowanym w młodego człowieka odgrywają rodzice. Do nich powinna należeń inicjacja rozmów o tym, co się dzieje w szkole, na spotkaniach ze znajomymi i w świecie wirtualnym. Kluczowa jest również edukacja w kierunku filtrowania treści i tworzenia komunikatów, która ma na celu ochronę dziecka przed staniem się hejterem. Najlepszą bronią przeciw zachowaniom hejterskim jest sprawna komunikacja, która buduje odporność psychiczną młodego człowieka, przekazuje mu wartości i uczy brania odpowiedzialności za własne czyny i słowa. Sposobem uchronienia dziecka przed środowiskiem hejterskim jest skupienie jego uwagi na wartościowych treściach i zapewnienie rozwoju fizycznego i psychicznego m.in. poprzez wypełnienie wolnego czasu ciekawymi zajęciami, np. sportowymi. 

Jaki wpływ na zdrowie psychiczne ma hejt? Na serwisie o zdrowiu fizycznym i psychicznym Welbi znajdziesz artykuły m.in. o przyczynach hejtu oraz porady zdrowotne i wskazówki. Platformę tę tworzą specjaliści z holistycznym podejściem do zdrowia.

Materiał partnera