Pytanie
Możliwości działania komornika w dużej mierze warunkuje sposób zatrudnienia. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Ile może zabrać komornik?

Egzekucja komornicza jest ostateczną formą egzekwowania długu, często jednak okazuje się ona jedyną możliwą ścieżką. O ile dla osób egzekwujących swoje należności komornik jest często jedyną drogą odzyskania środków, o tyle w przypadku osób zadłużonych jest to postać napawająca obawami o jakąkolwiek stabilność finansową. Warto jednak pamiętać, że komornik bardzo rzadko ma prawo zająć całość osiąganych dochodów. Jego możliwości w tym zakresie reguluje prawo. 

  1. Komornik ma prawo zająć całość wynagrodzenia jedynie w przypadku umowy o dzieło i umowy zlecenia.
  2. Kwota wolna od zajęcia komorniczego uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia.
  3. Obecnie kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi ponad 1500 zł.

Od czego zależy, ile środków może zająć komornik?

Możliwości działania komornika w dużej mierze warunkuje sposób zatrudnienia. Najlepiej chronione są osoby zatrudnione na umowę o pracę. W ich przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego uzależniona jest od minimalnej pensji krajowej i obecnie wynosi nieco ponad 1500 zł. Według prawa komornik nie może pozostawić osoby zatrudnionej na umowę o pracę bez minimalnej kwoty umożliwiającej zaspokojenie podstawowych potrzeb bez uciekania się do pracy na czarno. Niestety ten sam typ ochrony nie dotyczy pracowników pracujących na umowę o dzieło i umowę zlecenie. W ich przypadku komornik ma prawo zabrać pełen dochód. Tego typu umowy cywilnoprawne nie chronią w żaden sposób od zajęcia komorniczego. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa zlecenie jest odnawialna co miesiąc i pracownik pracuje na danego pracodawcy od dłuższego czasu. W takiej sytuacji dłużnik może zwrócić się do komornika z prośbą o potraktowanie do jak osobę zatrudnioną na umowę o pracę. Nie stanie się to jednak automatycznie: dłużnik musi wystosować wniosek do komornika i przedstawić dokumenty potwierdzające stały związek łączący go z konkretną firmą.

Czy komornik może zająć wszystko?

W przypadku umowy zlecenia i umowy o dzieło niestety tak. W tym przypadku pracownik nie jest chroniony w żaden sposób. To kolejny minus tak popularnych obecnie umów cywilnoprawnych. W przypadku umowy o pracę ochrona pracownika nie dotyczy wyłącznie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. W przypadku tej formy zatrudnienia, jeśli dochody pracownika są wyższe od płacy minimalnej, to komornik ma prawo zająć jedynie 50% całego dochodu. Niezależnie od tego, o jak dużej kwocie zadłużenia i jak dużym wpływie z tytułu wynagrodzenia mowa, komornik nie ma prawa zająć więcej niż połowę miesięcznego dochodu dłużnika. Wyjątek stanowią zadłużenia z tytułu obowiązku alimentacyjnego. W takim przypadku komornik egzekwuje do 60% wynagrodzenia na poczet długów.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

konto oszczędnościowe

Gdzie konto oszczędnościowe? Warunki w bankach potrafią zaskakiwać

Konto oszczędnościowe to jedno z najprostszych i najbezpieczniejszych sposobów na pomnażanie swoich oszczędności. Dzięki temu …