zajęcie komornicze
W 2019 roku komornik nie ma prawa do zajęcia kwoty powyżej minimalnego wynagrodzenia równego 1633 zł. Taka sytuacja dotyczy otrzymywania pensji z tytułu umowy o pracę | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Ile może zabrać komornik?

W 2019 roku komornik ma obowiązek pozostawienia kwoty wolnej od zajęcia w wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli 1633 zł netto. Dotyczy to otrzymywania przez dłużnika pensji z tytułu umowy o pracę. Jeżeli zadłużony otrzymuje jedynie minimalne wynagrodzenie, komornik nie ma prawa do zajęcia nawet 1 zł. Funkcjonariusz publiczny z renty lub emerytury może zabrać jedynie 25 proc. otrzymywanego świadczenia. Czy komornik ma prawo do zajęcia alimentów?

Komornik nie może zająć 100 proc. wynagrodzenia dłużnika. Ma on obowiązek pozostawienia kwoty wolnej od zajęcia. W 2019 roku wynosi ona 1633 zł netto.

W 2019 roku komornik nie ma prawa do zajęcia kwoty powyżej minimalnego wynagrodzenia równego 1633 zł. Taka sytuacja dotyczy otrzymywania pensji z tytułu umowy o pracę. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin, kwota wolna od zajęcia jest nieco niższa. Z renty lub emerytury komornik może zająć jedynie 25 proc. otrzymywanego świadczenia. Czy ma on prawo do zabrania wszystkich wpływów z konta bankowego dłużnika?

Ile komornik może zabrać z pensji?

Maksymalna kwota, którą komornik ma prawo zabrać, wiąże się z wysokością najniższego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł brutto, czyli 1633 zł netto. Komornik jest zobowiązany do pozostawienia kwoty wolnej od zajęcia. W 2019 roku wynosi ona 1633 zł, czyli równowartość minimalnego wynagrodzenia netto.

Dla wszystkich pensji, których wysokość netto jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia, również obowiązuje wysokość maksymalnego zajęcia komorniczego. Funkcjonariusz publiczny może zatem zająć:

  • 60 proc. wynagrodzenia w przypadku dłużników alimentacyjnych,
  • 100 proc. wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło/zlecenie,
  • 25 proc. świadczenia otrzymywanego z tytułu renty lub emerytury,
  • 50 proc. wynagrodzenia w przypadku innych dochodów.

Jeżeli dłużnik otrzymuje minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, oznacza to, że komornik nie ma prawa do zajęcia choćby 1 zł z jego dochodu. Jeśli jednak dana osoba posiada długi z tytułu nieuiszczania alimentów, funkcjonariusz publiczny ma prawo do zajęcia 60 proc. wysokości jego wynagrodzenia. W tym przypadku kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje.

Ile może zająć komornik z renty?

Przepisy prawne stanowią, że komornik nie może zająć całkowitej kwoty renty lub emerytury. Do 2017 roku funkcjonariusz publiczny mógł zabrać do 50 proc. otrzymywanej przez dłużnika renty czy emerytury. Od lipca 2017 roku wprowadzono jednak minimalne świadczenie emerytalne. Obecnie komornik może zabrać 25 proc. otrzymywanej renty lub emerytury. Oznacza to, że kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi w tym przypadku 75 proc. świadczenia.

W 2019 roku minimalna emerytura wynosi 1100 zł brutto. Komornik ma zatem obowiązek pozostawienia 825 zł netto do dyspozycji dłużnika. Kwota wolna od zajęcia w wysokości 825 zł netto przysługuje osobom otrzymującym emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeżeli dłużnik otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, kwota wolna od zajęcia komorniczego, wynosi 618,75 zł.

Czy funkcjonariusz publiczny może zająć alimenty?

Zgodnie z art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, alimenty są wolne od egzekucji komorniczej. Nie mogą one zostać zajęte nawet wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego innego źródła dochodu. Jeżeli jednak alimenty wpływają na konto bankowe, komornik może je zająć wraz z innymi środkami. Nie ma on on możliwości sprawdzenia źródła, z którego wysłano alimenty. Najlepszym rozwiązaniem jest więc założenie osobnego rachunku bankowego.

Jeśli ma miejsce sytuacja, iż komornik zabierze alimenty, dłużnik ma prawo do złożenia skargi. Pomoże mu w tym powołanie się na art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego. Zazwyczaj takie skargi są rozpatrywane na korzyść dłużnika.

Ile komornik musi zostawić na koncie?

W oparciu o przepisy prawne, komornik ma obowiązek pozostawienia na rachunku bankowym kwoty wolnej od zajęcia w wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku wynosi ona 1687,50 zł. Stawka ta dotyczy wszystkich rodzajów kont bankowych:

  • oszczędnościowych,
  • oszczędnościowo – rozliczeniowych,
  • terminowych lokat oszczędnościowych.

Egzekucja komornicza z konta bankowego nie wiąże się z zajęciem określonej kwoty z wynagrodzenia dłużnika. W przypadku zajęcia pensji, komornik kieruje do pracodawcy zadłużonego nakaz przelewu określonej kwoty na konto komornika. Zajęcie rachunku bankowego dłużnika dotyczy wszelkich pieniędzy, które wpływają na konto.

Zobowiązania spłacaj w terminie

Jeżeli dana osoba posiada już kilka niespłaconych pożyczek i rozważa opcję zaciągnięcia kolejnej na spłatę poprzednich, nie jest to dobre rozwiązanie. Wnioskowanie o następne zobowiązanie finansowe to w tym przypadku najgorsza z możliwych decyzji. Stąd też pierwszym krokiem w stronę uniknięcia kłopotów finansowych jest realna ocena własnych możliwości zarobkowych.

Drugi krok, to korzystanie z pewnych i bezpiecznych serwisów pożyczkowych typu https://ofin.pl/, które na podstawie historii spłaty poprzednich zobowiązań, podejmą decyzję o przyznaniu nam pożyczki. Jeżeli zatem nie chcemy stracić szansy na kolejną pożyczkę, sięgajmy po pożyczki z rozwagą i spłacajmy je w terminie.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

współwłasność mieszkania

Co zrobić, kiedy nie da się znieść współwłasności nieruchomości w drodze umownej?

Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i zastanawiasz się nad likwidacją łączącego Cię z pozostałymi współwłaścicielami stosunku …