Jak przebiega pogrzeb świecki?

Przebieg pogrzebu świeckiego uzależniony jest od rodziny oraz przedśmiertnej woli zmarłego. | fot.: Fotolia

Przebieg pogrzebu świeckiego uzależniony jest od rodziny oraz przedśmiertnej woli zmarłego, przekazanej ustnie lub wyrażonej w testamencie. Najczęściej na ten rodzaj pochowku decyduje się rodzina osoby niewierzącej. Księdza zastępuje mistrz ceremonii, który zajmuje również planowaniem przebiegu pochówku.

Mistrz ceremonii pogrzebowej

Wiele zakładów pogrzebowych, które można znaleźć, np. na serwie bluneral.com, współpracuje z mistrzami ceremonii pogrzebowych, którzy zastępują księży przy ceremoniach świeckich. Tego typu specjaliści zajmują się przygotowaniem scenariusza oraz czuwają nad zaplanowanym przebiegiem pogrzebu. Mistrzowie ubrani są w strój adekwatny do sytuacji, zazwyczaj jest to czarna toga, plastron, długie białe rękawiczki, oraz eleganckie ciemne obuwie.

Plan świeckiej ceremonii pogrzebowej

Przygotowaniem planu świeckiej ceremonii pogrzebowej zajmuje się mistrz ceremonii pogrzebowej. Przy jego formułowaniu uwzględnia wolę rodziny oraz konsultuje z nią każdą ważną sprawę. Głównym punktem pogrzebu świeckiego jest mowa pożegnalna, wygłoszona przez mistrza ceremonii. Zawiera ona wspomnienia o osobie zmarłej oraz jej ważne zasługi i dokonania. Mowa ta może być patetyczna, ale równie dobrze, jeśli jest taka wola rodziny, jej elementem mogą być zabawne anegdoty z życia zmarłej osoby. Oprócz przemówienia mistrza ważnym elementem pogrzebu świeckiego jest muzyka, recytacja poezji funeralnej oraz przemówienia bliskich osoby zmarłej. Ostatnim etapem świeckiej ceremonii pogrzebowej jest pożegnanie członków rodziny i przyjaciół ze zmarłym oraz złożenie go do grobu. Po czym następuje finalne przemówienie mistrza ceremonii, które bardzo często obejmuje również zaproszenie na stypę oraz prośbę o nieskładanie kondolencji.

Pogrzeb świecki na cmentarzu wyznaniowym

Świecką ceremonię pogrzebową na cmentarzu wyznaniowym można przeprowadzić po uzyskaniu zgody proboszcza parafii, na terenie której jest on usytuowany. Bardzo często kapłani nie wyrażają zgody na przeprowadzenie takiego pogrzebu, swoją decyzję motywując sakralnym charakterem miejsca. Pozwolenie proboszcza wymagane jest nie tylko na przeprowadzenie świeckiej ceremonii pogrzebowej, ale również na pochówek zmarłego. Z tego powodu osoby niewierzące najczęściej chowane są na cmentarzach komunalnych.