wsparcie dla alkoholika
Oprócz zwykłej rozmowy z osobą uzależnioną, można też zastosować bardziej radykalny sposób. Jest to tzw. interwencja, czyli metoda polegająca na zorganizowaniu akcji wśród najbliższych alkoholika | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Leczenie alkoholika – jak pomóc w motywacji?

Najprostsza definicja alkoholizmu to zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Osoba cierpiąca na uzależnienie od alkoholu przechodzi przez różne etapy uzależnienia, które prowadzą do wyniszczenia fizycznego i psychicznego. Czasami takie osoby same dochodzą do wniosku, że trzeba się leczyć, ale częściej uświadamiają sobie o tym przez pryzmat bliskich osób. Dlatego gdy w swoim otoczeniu dostrzegamy kogoś z problemem alkoholowym, to warto spróbować z nim porozmawiać i pomóc zmotywować do wyjścia z uzależnienia.

Jak zacząć rozmawiać o chorobie alkoholowej?

Przede wszystkim przed rozmową z alkoholikiem trzeba uświadomić sobie, że jest on chory, a jego życiem steruje alkohol. Najważniejszy jest tez wybór odpowiedniego momentu na rozmowę. Nie można próbować jej prowadzić, gdy alkoholik jest w ciągu, bo możemy się wtedy liczyć z wyparciem lub nawet złością. Najlepszy moment na rozmowę jest wtedy, gdy alkoholik jest chwilowo trzeźwy. Ważny jest też komfort osoby, która chce taką rozmowę przeprowadzić – musi czuć się pewnie i bezpiecznie. Przestrzeń otaczająca rozmówców musi być spokojna, aby mogli się oni skupić na rozmowie.

Podczas rozmowy alkoholik musi poczuć, że otrzyma wsparcie swoich bliskich, nie ważne co się działo w trakcie jego picia. Uświadomi to mu, jak wiele może stracić, jeżeli dalej będzie kontynuować swój nałóg. Nie należy go na początku rozmowy atakować oskarżeniami, pretensjami. Podnoszenie głosu również nie pomaga, a tylko doprowadzi do wywołania negatywnych emocji i postawy obronnej. Warto podczas rozmowy być szczerym, powiedzieć o co ma się żal, ale na spokojnie, bez nerwów. Uczciwość i szczerość jest kluczowa w przeprowadzeniu rozmowy z alkoholikiem. Nie wolno zniechęcać się negatywnymi reakcjami alkoholika, bo mimo wszystko powiedziało się co się czuje, więc istnieje szansa, że dotrze to do niego i uświadomi sobie, że ma duży problem, ale który może zwalczyć z pomocą bliskich.

Podczas rozmowy ważne jest też, aby opisać uzależnionemu skutki picia, do których doprowadził i przedstawić mu do czego jeszcze może doprowadzić jego picie. Powinien mieć świadomość, że może zniszczyć rodzinę czy stracić pracę. Jeżeli alkoholik potrzebuje czasu na przemyślenia to należy mu na to pozwolić. Nie wolno na niego naciskać, bo może zamknąć się w sobie i odciąć się.

Interwencja

Oprócz zwykłej rozmowy z osobą uzależnioną, można też zastosować bardziej radykalny sposób. Jest to tzw. interwencja, czyli metoda polegająca na zorganizowaniu akcji wśród najbliższych alkoholika. Spotykają się oni bez wiedzy uzależnionego i przeprowadzają z nim konfrontację. Ważny tutaj jest element zaskoczenia – osoba uzależniona nie wie, że czeka ją takie spotkanie. Sama konfrontacja musi być rzeczowa, nie można sobie pozwolić w jej trakcie na wybuchy emocji. Należy rzeczowo opowiedzieć o zachowaniach alkoholika i skutkach do jakich one doprowadziły. Nie wolno uogólniać, że np. zaniedbał on dzieci, tylko opisać konkretne sytuację i uczucia jakie one wywołały. W interwencji powinny wziąć udział najbliższe osoby uzależnionego, a jeżeli jego dzieci są wystarczająco dojrzałe to też mogą zabrać głos. Warto podczas takiego spotkania wskazać alkoholikowi miejsca, gdzie może zwrócić się o pomoc w leczeniu. Można tez mu podpowiedzieć co ma zrobić, pomóc mu wykonać pierwszy krok.

Przymusowe leczenie

Gdy rozmowy nie pomagają, warto zastanowić się nad przymusowym leczeniem osoby uzależnionej. Jednak trzeba mieć na uwadze, że nie każdy może zostać wysłany na taki odwyk. Muszą zostać spełnione pewne warunki takie jak, m.in. demoralizacja nieletnich, zakłócanie spokoju i porządku publicznego lub uchylanie się od pacy. Jeżeli, któreś z tych zachowań wystąpią to rodzina alkoholika ma prawo zwrócić się o przymusowe skierowanie na leczenie. Może ona złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Następnie taka komisja lub powołany prokurator (w zależności od wykroczenia alkoholika) występują do sądu z wnioskiem o skierowanie na odwyk.

W bardzo skrajnych przypadkach osoba uzależniona może zostać ubezwłasnowolniona. Wtedy sąd opiekuńczy określa sposób opieki nad chorym albo zarządzi umieszczenie alkoholika w domu pomocy społecznej specjalizującym się w leczeniu alkoholizmu.

Leczenie alkoholizmu a praca

Alkoholizm jest wpisany na listę chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W związku z tym, jeżeli pobyt chorego – uzależnionego odbywa się w ośrodku leczenia uzależnień, to przysługują mu takie same prawa, jak podczas zwolnienia chorobowego. Należy tylko jego pobyt odpowiednio udokumentować.

Jak długo trwa leczenie choroby alkoholowej?

Na długość leczenia wpływa wiele czynników. Na początek trzeba przejść detoks i odciąć się zupełnie od alkoholu. Następnie, po tym etapie, rozpoczyna się leczenie w państwowej lub prywatnej placówce. Kolejnym etapem jest zaplanowanie postępowania po wyjściu z ośrodka. Konieczna i pomocna jest wtedy terapia podtrzymująca, polegająca na spotkaniach w grupach wsparcia lub na mityngach AA.

Więcej na temat choroby alkoholowej i jej leczenia dowiesz się na http://anomed.pl/nasz-poradnik/

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

esperal wrocław

Esperal Wrocław – rewolucyjny lek na skuteczne leczenie alkoholizmu

Granica pomiędzy piciem okazjonalnym a nałogowym jest bardzo cienka i praktycznie niewidoczna. Należy pamiętać, że …