niemieckie świadczenia rodzinne
Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne, przyznawane na dzieci w Niemczech. Zasiłek rodzinny jest przyznawany rodzicom bądź opiekunom prawnym | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Niemieckie świadczenie rodzinne kindergeld – wszystko, co warto wiedzieć

Wielu rodaków szuka swojego szczęścia za granicą. Powodów wyjazdu może być wiele, jednak w wielu przypadkach są to kwestie finansowe. Do najpopularniejszych destynacji Polaków należą zachodni sąsiedzi – Niemcy. Mimo bliskości naszego kraju, zarówno zarobki, jak i świadczenia socjalne znacznie się od siebie różnią. Dla wszystkich pracujących za zachodnią granicą ważnym tematem jest zasiłek rodzinny kindergeld. Co to jest zasiłek kindergeld? Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać? Jak złożyć wniosek o zasiłek? Na te i więcej pytań odpowiemy w poniższym artykule. 

Czym jest zasiłek rodzinny kindergeld?

Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne, przyznawane na dzieci w Niemczech. Zasiłek rodzinny jest przyznawany rodzicom bądź opiekunom prawnym. Świadczenia rodzinne są wypłacane zarówno na dzieci biologiczne, jak i adopcyjne. Zasiłek kindergeld jest wypłacane nie tylko na pierwsze i drugie dziecko, ale także każde kolejne dziecko. Można je pozyskiwać raz w miesiącu, a także po złożeniu wniosku, można starać się o uzyskanie świadczeń do 6 miesięcy wstecz. Zasiłek rodzinny obejmuje dzieci do 18 roku życia, jednak jest wyjątek. Jeśli dziecko podejmuje naukę po ukończeniu 18 roku życia, możliwe jest przedłużenie pozyskiwanie zasiłku rodzinnego aż do 25. roku życia. Warunkiem jest nauka przynajmniej 10 godzin tygodniowo. Co ciekawe, kindergeld przysługuje również do 21 roku dzieci, gdy pozostają bez pracy. 

Komu przysługuje niemieckie świadczenie rodzinne?

Kindergeld, zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje rodzinom, w których rodzice pracują legalnie w kraju oraz podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Do otrzymania zasiłku rodzinnego wystarczy, aby jeden z rodziców lub opiekunów pracował na terenie kraju lub prowadził własną działalność gospodarczą. Zasiłek rodzinny w Niemczech obejmuje każde dziecko, również te mieszkające poza granicami Niemiec. Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym jest udokumentowanie przez osoby starające się o otrzymanie zasiłku kindergeld, że dziecko mieszka w tym samym gospodarstwie domowym. Nie oznacza to jednak, że gospodarstwo to musi być położone na terenie Niemiec. 

Kindergeld – czy przysługuje na dzieci niepełnosprawne? 

Kindergeld nie tylko przysługuje na pierwsze, drugie, trzecie dziecko i każde kolejne, ale także na dzieci z niepełnosprawnością. W tradycyjnych sytuacjach świadczenie można pozyskiwać do 18 roku życia, a nawet do 25, w zależności od edukacji dziecka. Jeśli jednak dziecko, na które dana osoba wnioskuje, charakteryzuje się niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wiek dziecka nie ma znaczenia. Jedynym ważnym kryterium jest wystąpienie niepełnosprawności przed 25 rokiem życia. Do złożenia wniosku niezbędne będzie udokumentowanie występowania niepełnosprawności, a także decyzje w kwestii rent i innych świadczeń rodzinnych, które wynikają z tego tytułu. 

Ile wynosi kwota zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny w Niemczech, kindergeld ulega częstym zmianom w kwestii kwoty. Z roku na rok wielkość świadczeń rodzinnych rośnie. Ma to swoje uzasadnienie w stale zmieniającej się sytuacji na rynku, inflacji, wielkości zarobków. Kindergeld wypłacany w 2022 roku wynosił: na pierwsze i drugie dziecko – 219 euro, na trzecie dziecko – 225 euro, a na każde kolejne dziecko 250 euro. W 2023 roku dokonano jednak znaczących zmian. Od 2023 niemiecki zasiłek rodzinny wynosi 250 euro na każde dziecko. 

Jakie dokumenty będą niezbędne? 

Uzyskanie zasiłku rodzinnego kindergeld wymaga przygotowania dużej ilości dokumentów. Konieczne jest potwierdzenie wszystkich informacji, a dokumenty mogą różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji. Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć komplet dokumentów do niemieckiej kasy świadczeń rodzinnych, zwanych Familienkasse. Konieczne będzie zaświadczenie dotyczące składu rodziny, zaświadczenie o zatrudnieniu i pracy zarobkowej w Niemczech, umowa najmu mieszkania, zaświadczenie o nieograniczonym obowiązku podatkowym czy dokumenty poświadczające tożsamość członków rodziny. Niezbędnych dokumentów jest o wiele więcej. Ilość koniecznych do złożenia wniosków zaświadczeń może przytłoczyć. Na szczęście powstały firmy, mające na celu usprawnić i ułatwić proces pozyskania niemieckiego świadczenia rodzinnego. Więcej informacji znajdą Państwo na: timetax.pl/niemieckie-swiadczenie-rodzinne-kindergeld

Czy można pobierać zasiłek Kindergeld i świadczenie 500+?

Zasiłek rodzinny z Niemiec, kindergeld można traktować jako niemiecki odpowiednik 500+. Wiele osób zastanawia się czy otrzymanie polskiego świadczenia dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się o kindergeld. Zasiłek na dzieci w Niemczech można otrzymywać, nawet pomimo uzyskiwania świadczenia 500+. Niestety, wysokość świadczeń socjalnych z Niemiec może zostać pomniejszona o równowartość zasiłku pochodzącego z Polski. 

Niemieckie świadczenie rodzinne kindergeld może skutecznie podreperować sytuację finansową rodziny. Większa ilość środków pieniężnych w domowym budżecie pomaga w wychowaniu dzieci w godnych warunkach. Jeśli dotyczy Państwa ta kwestia, zachęcamy do zapoznania się z tematem. Niewielki trud może polepszyć jakość życia całej rodziny. 

Materiał partnera zewnętrznego