postępowanie spadkowe
Postępowanie spadkowe ma na celu stwierdzenie nabycia spadku | fot.: materiał partnera

Sprawy spadkowe – jak przebiegają, ile kosztują?

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest czasem trudnym i wymaga dopełnienia pewnych formalności związanych przede wszystkim ze stwierdzeniem zgonu i pochówkiem. Jednak to nie wszystko. Osoba zmarła dysponowała pewnym majątkiem, który po jej śmierci musi otrzymać dany spadkobierca. Problem pojawia się wówczas, gdy przed śmiercią nie zadbano właściwie o uregulowanie spraw spadkowych, więc teraz sąd musi przeprowadzić właściwe postępowanie ustalające spadkobiercę lub spadkobierców. Nazywa się to postępowaniem spadkowym. Jak ono przebiega, ile trwa i jakie są jego koszty wyjaśniamy w niniejszym artykule.

Postępowanie spadkowe- czym jest i jak przebiega

Postępowanie spadkowe ma na celu stwierdzenie nabycia spadku. Polega ono na wydaniu postanowienia przez sąd, które określa kto jest spadkobiercą lub spadkobiercami po zmarłej osobie oraz w jakiej części przysługuje im prawo do majątku po zmarłym. Dzięki takiemu postanowieniu właściwa osoba może dokonywać wszelkich czynności związanych z majątkiem, będąc jego pełnoprawnym spadkobiercą, na przykład sprzedać mieszkanie lub samochód, dokonywać wypłat pieniędzy z rachunku bankowego.

Zwykle postepowanie to przebiega szybko i nie generuje wysokich kosztów, jednak gdy dochodzi do konfliktów pomiędzy spadkobiercami lub gdy wystąpią pewne niejasności, wówczas sprawy ciągnąć mogą się miesiącami a nawet latami.

Kancelaria prawna w Rzeszowie
Kancelaria prawna w Rzeszowie | fot.: materiał partnera

https://www.tokarczykipartnerzy.pl/

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Sąd rozpocznie prace w sprawie ustalenia i stwierdzenia nabycia spadku wówczas, gdy otrzyma odpowiedni wniosek, złożony przez spadkobiercę. Wniosek o nabycie spadku powinien zawierać następujące informacje: dane personalne spadkobiercy oraz spadkodawcy, datę śmierci i ostatnie miejsce zamieszkania, czy osoba ta zostawiła testament. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć akt zgonu zmarłego oraz odpowiednie odpisy akt stanu cywilnego (akt urodzenia lub akt zawarcia małżeństwa), jak również oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Gotowy wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sądzie rejonowym, właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Opłata sądowa przy składaniu wniosku wynosi 50 zł.

Posiedzenie sądu

Podczas pierwszego posiedzenia sądu obecny musi być co najmniej jeden ze spadkobierców- najczęściej jest to osoba, która złożyła wniosek. Osoba taka musi bowiem złożyć tzw. zapewnienie spadkowe, a więc oświadczyć w takich kwestiach jak pokrewieństwo łączące spadkobierców ze spadkodawcą, jakich osób dotyczy spadek, czy zmarły spisał testament. Następnie sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, a więc potwierdza osoby, które są spadkobiercami po zmarłym oraz w jakiej części przysługuje im prawo do majątku. Jeżeli zmarły pozostawił testament, w którym określił podział przedmiotu dziedziczenia, wówczas sąd dzieli majątek zgodnie z konkretnymi wskazaniami.

Tutaj mogą wystąpić dwie sytuacje. Jedna z nich to taka, w której wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału majątku, wówczas sprawa spadkowa przebiega szybko, zaś opłata sądowa wynosi 300 zł. Druga następuje wówczas, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia. Wówczas sąd podejmuje bardziej rozbudowane czynności, jak chociażby powołanie rzeczoznawcy majątkowego, który oszacuje wartość nieruchomości oraz ruchomości a w niektórych przypadkach nawet decyduje o sprzedaży składników majątku i podziale uzyskanych pieniędzy pomiędzy spadkobierców, co jest najmniej opłacalną formą rozdziału spadku. Taka sprawa automatycznie ulega także wydłużeniu, zaś opłata sądowa wynosi 1000 zł.

Zarówno kompletność wniosku, jak i istotne wskazówki i wyjaśnienia podczas sprawy spadkowej mają realny wpływ na przebieg oraz czas trwania procesu. Dlatego warto skorzystać z odpowiedniego wsparcia adwokata bądź radcy prawnego, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych, by sprawa przebiegła szybko i z oczekiwanym dla nas rozstrzygnięciem.

postępowanie spadkowe
Podczas pierwszego posiedzenia sądu obecny musi być co najmniej jeden ze spadkobierców- najczęściej jest to osoba, która złożyła wniosek | fot.: materiał partnera

Dział spadku poza sądem- akt poświadczenia dziedziczenia

Jeżeli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału majątku spadkowego, możliwe jest dokonanie podziału majątku poza sądem, w ramach notarialnego poświadczenia dziedziczenia, które jest alternatywą sądowego orzeczenia o nabyciu spadku. W takim dziale spadku muszą brać udział wszyscy spadkobiercy oraz wszyscy muszą wyrazić zgodę na taką formę podziału. Koszt takiego rozwiązania sprawy spadkowej wynosi ok. 250 zł.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

współwłasność mieszkania

Co zrobić, kiedy nie da się znieść współwłasności nieruchomości w drodze umownej?

Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i zastanawiasz się nad likwidacją łączącego Cię z pozostałymi współwłaścicielami stosunku …