Zawór bezpieczeństwa sprężonego powietrza
Zamontowanie zaworu bezpieczeństwa pozwala uniknąć przekroczenia wyznaczonego poziomu ciśnienia w instalacji | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Zawory bezpieczeństwa – co warto o nich wiedzieć!

Zaworami bezpieczeństwa określamy komponenty używane w instalacjach ciśnieniowych. Służą one zabezpieczeniu układu na wypadek nadmiernego podniesienia się ciśnienia gazu, pary bądź cieczy.

Zamontowanie zaworu bezpieczeństwa pozwala uniknąć przekroczenia wyznaczonego poziomu ciśnienia w instalacji. W przypadku wystąpienia nadwyżki czynnika następuje jego upust do atmosfery. W przypadku zaworów kątowych następuje upust czynnika do zbiornika bądź innego odbiornika przyłączonego do zaworu, gdy zostanie osiągnięta dopuszczalna wartość ciśnienia (uprzednio wyznaczona). Procedura otwierania oraz zamykania przebiega poprzez oddziaływanie ciśnienia (wywieranego przez medium) na zawór bezpieczeństwa. Zaletą sprężynowych zaworów bezpieczeństwa jest ich samowystarczalność, co w praktyce oznacza, że nie trzeba podłączać ich do żadnego źródła energii. Stanowią one zatem bazowy element zabezpieczający instalację przed uszkodzeniem. Należy zaznaczyć, iż mechanizm otwarcia się zaworu bezpieczeństwa jest niezwykle szybki. Reaguje natychmiastowo po osiągnięciu przez ciśnienie wyznaczonej wartości. Proces zrzucenia kondensatu przebiega płynnie, bez zakłóceń.

Zawór bezpieczeństwa sprężonego powietrza
Zawór bezpieczeństwa sprężonego powietrza | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Podział zaworów bezpieczeństwa:

  • Zawory z przyłączami kołnierzowymi,
  • Zawory z przyłączami do wspawania,
  • Zawory z przyłączami gwintowanymi,
  • Przyłącza z przyłączami gwintowanymi na wlocie i kołnierzowymi na wylocie.
Zawór bezpieczeństwa do niskich temperatur
Zawór bezpieczeństwa do niskich temperatur | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Rodzaj zaworu bezpieczeństwa powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta oraz systemu w jakim będzie obsługiwany. W przeciwnym razie podczas pracy urządzenia mogą wystąpić zakłócenia. Przed konsultacją z doradcą należy przygotować informacje, które będą wymagane w celu dobrania odpowiedniego zaworu: przepustowość, ciśnienie robocze, ciśnienie otwarcia oraz medium.

Użytkownik zaworów bezpieczeństwa zobowiązany jest przestrzegać następujących przepisów:

  • Norm DIN, EN oraz ISO
  • Rozporządzeń dotyczących zbiorników ciśnieniowych i przepisów wykonawczych TRB, TRG oraz instrukcji AD
  • Rozporządzenia odnoszącego się do kotłów parowych i przepisów wykonawczych TRD
Zawór bezpieczeństwa do płynów
Zawór bezpieczeństwa do płynów | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Przed rozpoczęciem użytkowania zaworu konieczne jest sprawdzenie czy nie został on uszkodzony podczas transportu. Należy również sprawdzić czy na powierzchni przyłączy oraz na powierzchniach zewnętrznych nie występują żadne zabrudzenia, pyłki czy kurz. Zawory bezpieczeństwa powinno się montować w pionowej pozycji. Należy nadmienić, iż zaworów bezpieczeństwa nie można używać jako zaworów upustowych.

Zawór bezpieczeństwa sprężynowy
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Zawory bezpieczeństwa pełnią niezwykle istotną funkcję ochronną (zabezpieczają instalacje przed ewentualnymi uszkodzeniami bądź rozerwaniem zbiornika). Należy zatem zadbać o odpowiednią obsługę oraz konserwację. Nawet najmniejszy błąd podczas użytkowania zaworu może decydować o uszkodzeniu mechanizmu, a co za tym idzie uszczerbku na całej instalacji.

Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy
Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Przy montażu bądź demontażu zaworu bezpieczeństwa należy pamiętać, że obecna powinna być przy tym procesie uprawniona osoba- Inspektor Jednostki Notyfikowanej. W ofercie firmy Pneumat System znaleźć można zawory bezpieczeństwa oraz usługi związane z doradztwem w doborze zaworów różnego typu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sklepu internetowego Pneumat System, gdzie zakupić można nie tylko zawory bezpieczeństwa.

Materiał partnera zewnętrznego