Dzikie gęsi przy zachodzie słońca w Dolinie Baryczy
Dolina Baryczy to największy w Polsce ornitologiczny rezerwat. Dzikie gęsi przy zachodzie słońca w Dolinie Baryczy | fot.: stock.adobe.com

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Dolina Baryczy położona jest na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski. Park Krajobrazowy Dolina Baryczy powstał w 1996 roku i obejmuje dolinę Baryczy, jej odpływy i otaczający ją teren. Stawy stanowią najbardziej urokliwą atrakcję tego miejsca, są zarówno pięknym urozmaiceniem krajobrazu, jak i elementem przyrody. W granicach parku znajdują się największe atrakcje przyrodnicze Kotlin Milicko-Odolanowskiej i Zmigrodzkiej i fragmenty wysoczyzny Południowowielkopolskiej i Wału Trzebnickiego. 

Kraina stawów 

Kompleksy stawów znajdujące się na terenie tego parku krajobrazowego swoimi początkami sięgają XIII wieku. Obecnie nadal hoduje się w nich ryby, w szczególności karpie. Część z tych akwenów wodnych jest pod ochroną jako w rezerwacie przyrody, pozostałe zaś podlegają ochronie międzynarodowej jako cenny obszar wodno-błotny. Rzeka Barycz to centralny punkt całego kompleksu – na jej brzegach rozwija się roślinność i jest to idealne miejsce dla niektórych gatunków ptaków i innych zwierząt. Ze względu na to, że rzeka charakteryzuje się stosunkowo niewielkim spadkiem, już od średniowiecza tanim kosztem budowano na niej zapory i były tworzone zbiorniki wodne. Służyły one potem do hodowli ryb i retencji wody. Łączna powierzchnia stawów rybnych w tym rezerwacie wynosi obecnie 7500 ha i są one pogrupowane na kompleksy, z których największy to Stawno o powierzchni 1630 ha. Stawy są najbardziej charakterystycznym elementem przyrodniczym Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. 

Stawy Milickie, Dolina Baryczy
Założone przez cystersów w XIII wieku, milickie stawy rybne są największym w Europie ośrodkiem hodowli karpia | fot.: stock.adobe.com

Szczypta kultury, czyli atrakcje architektoniczne 

Park krajobrazowy to jednak nie tylko same stawy i atrakcje przyrodnicze. W okolicach można również odwiedzić historyczne miejsca i rozszerzyć swoją wiedzę na temat średniowiecznych grodzisk, jak to znajdujące się koło Kaszowa. Miłośnicy sztuki sakralnej natomiast koniecznie na swojej mapie podróżniczej powinni umieścić kościół św. Andrzeja Boboli w Miliczu, który jest sztandarowym przykładem barokowej konstrukcji. Również w Miliczu zachował się piękny park dworski. Ponadto warte uwagi są również szpalery i aleje starych drzew, głównie dębów, które również uznane są za element dziedzictwa kulturowego. 

Kościół św. Andrzeja Boboli, Milicz, gm. Milicz, pow. milicki woj. dolnośląskie
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu – dawny ewangelicki kościół łaski w Miliczu, po II wojnie światowej został przejęty przez Państwo i przekazany Kościołowi katolickiemu | fot.: stock.adobe.com

Co kryje się w lesie? 

Około 44% Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy stanowią lasy. Głównie są to lasy sosnowe, ale wyróżnić można też łęgowe i olsy. Na południe od Milicza rosną lasy bukowe. Na terenie parku występuje aż 121 zespołów roślinnych. Do najcenniejszych należą akweny wodne i bardzo rzadkie na terenie Polski zbiorowisko z udziałem grzybieńczyka wodnego. Na terenie parku wyodrębniono również gatunki roślin chronionych. Na uwagę zasługują gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin – grzybieńczyk wodny oraz lindernia mułowa. Występują tu duże populacje grążelażółtego oraz wodnej paproci – salwinii pływającej. 

Grzybieńczyk wodny
Grzybieńczyk wodny – roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową | fot.: stock.adobe.com

Królestwo zwierząt

W parku napotkać można również różne gatunki zwierząt. Mieszka tam 34 rodzajów ryb (łącznie z tymi hodowlanymi), 13 gatunków płazów, 5 gatunków gadów oraz aż 56 gatunków ssaków. Dwa z tych ostatnich to gatunki objęte ochroną i umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – to leśny gryzoń popielica i nietoperz borowiaczek. Najbardziej urozmaicony jest jednak świat ptaków, ponieważ Dolinę Baryczy zamieszkuje około 277 ich gatunków, w tym 169 lęgowych. Stąd też park jest ulubionym kierunkiem wszystkich miłośników ptaków uprawiających birdwatching. Z kolei rosnące w rezerwacie stare dęby przyczyniają się do tego, iż można spotkać tam duże populacje rzadkich i chronionych chrząszczy – kozioroga dębosza i pachnicy dębowej.

Samica koza Sarna europejska Capreolus capreolus spaceruje na zielonej łące w Dolina Baryczy Stawy Milickie
Samica koza Sarna europejska Capreolus capreolus spaceruje na zielonej łące w Dolina Baryczy Stawy Milickie | fot.: stock.adobe.com
Jenot Nyctereutes procyonoides w trawie Dolina Baryczy Rezerwat Stawy Milickie
Jenot Nyctereutes procyonoides w trawie Dolina Baryczy Rezerwat Stawy Milickie | fot.: stock.adobe.com

Na odwiedzających czeka 7 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, które wiodą przez najpiękniejsze części lasu i udostępnione do zwiedzania stawy, a także prawie 200 km znakowanych szlaków turystycznych

APA

Sprawdź także

cisna

Nowa trasa turystyczna prowadząca z Cisnej na górę Hon w Bieszczadach i inne ciekawe szlaki w rejonie

Bieszczady to góry leżące na pograniczu polsko-słowackim. Każdego miłośnika turystyki pieszej oczarują pięknem połonin i …