Archwium dla tagu: Adam Dakowicz

Prezes zarządu AgioFunds TFI. AgioFunds TFI SA to licencjonowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Na rynku funduszy inwestycyjnych firma pojawiła się w 2009 roku.

Nową RPP zdominują gołębie

Na przełomie stycznia i lutego wygasają kadencje większości członków Rady Polityki Pieniężnej i prezydent oraz nowa większość parlamentarna mogą wybrać swoich przedstawicieli. W ocenie ekonomistów i analityków znajdą się w niej zwolennicy luzowania polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego. Znaczących obniżek stóp oczekiwać jednak raczej nie należy. W styczniu i lutym kończy się kadencja ośmiu z dziewięciu członków RPP. …

Czytaj więcej »