aparatura elektryczna
Korzystając na co dzień z szeregu urządzeń i sprzętów zasilanych energią elektryczną, pamiętajmy, że istotnym elementem ich bezpiecznego używania jest zainstalowanie wysokojakościowej aparatury elektrycznej | fot.: pixabay

Aparatura elektryczna – co powinieneś o niej wiedzieć?

Ze względu na coraz bardziej rozbudowane instalacje elektryczne, przeznaczona do nich aparatura musi być coraz bardziej nowoczesna, pochodząca z nowych technologicznie linii produkcyjnych. Tylko wtedy zapewni właściwą ochronę przed skutkami porażeń i innymi uszkodzeniami, pozwoli na bezpieczne korzystanie z instalacji elektrycznej.

Jakie funkcje spełnia aparatura elektryczna?

Niezawodna aparatura elektryczna daje gwarancję bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznej. Mianem aparatów elektrycznych określa się urządzenia lub grupę urządzeń przeznaczonych do spełnienia ściśle wyznaczonych celów. Zadaniem aparatury elektrycznej mogą być m.in. funkcje łączeniowe – polegające na włączaniu i wyłączaniu energii elektrycznej, i przeciw napięciowe, powodujące obniżenie wartości napięcia i natężenia prądu w przypadku jego nagłego i gwałtownego wzrostu. Sprawdzą się również jako ograniczenie prądów zwarciowych, a także przy wykonywaniu czynności pomiarowych, rozruchowych i wielu innych.

Co zalicza się do aparatury elektrycznej?

W zasięg aparatury elektrycznej wchodzą takie urządzenia, jak:

  • przyrządy zabezpieczające system elektryczny,
  • rozdzielnice,
  • przyrządy pomiarowe,
  • ograniczniki przepięć,
  • dławiki zwarciowe,
  • gniazda i łączniki elektryczne.

Najbardziej istotną rolę w pracy instalacji elektrycznej spełnia rozdzielnica główna, zwana również tablicą rozdzielczą. To w niej zamontowane są urządzenia odpowiadające za prawidłową i bezpieczną pracę całego systemu instalacyjnego. Umiejscowione są tu wyłączniki nadmiarowo-prądowe, ograniczniki przepięć, różnego rodzaju programatory sterujące pracą urządzeń elektrycznych, lampki sygnalizacyjne i rozłączniki izolacyjne. Wszystkie elementy znajdujące się w rozdzielnicy powinny być czytelnie opisane, co pomoże w bezbłędnej identyfikacji istniejących obwodów elektrycznych.

Wyłączniki nadprądowe odpowiedzialne są za zabezpieczenie systemu instalacji elektrycznej w momentach zwarcia lub przy zbyt dużym obciążeniu. Montowane są one oddzielnie dla każdego obwodu elektrycznego. Ograniczniki przepięć służą do obniżenia wartości gwałtownie wzrastającego napięcia i natężenia prądu, pojawiającego się głównie podczas wyładowań atmosferycznych. Zapobiegnie to zniszczeniu podłączonego do sieci elektrycznej sprzętu elektronicznego.

Niezbędnym elementem aparatury elektrycznej są również gniazda wtykowe oraz łączniki światła. Gniazda wtykowe mogą być, w zależności od typu instalacji, montowane w puszkach lub jako gniazda natynkowe. Wśród łączników światła wyróżnia się szereg ich rodzajów. Może to być przełącznik pojedynczy, świecznikowy, schodowy lub impulsowy. Każdy z nich odpowiada za inny rodzaj sterowania źródłami światła.

Korzystając na co dzień z szeregu urządzeń i sprzętów zasilanych energią elektryczną, pamiętajmy, że istotnym elementem ich bezpiecznego używania jest zainstalowanie wysokojakościowej aparatury elektrycznej.

Materiał partnera