zmiany w prawie jazdy
Każda osoba, która odbierze dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 roku, będzie objęta nowelizacją. Oznacza to, że nieważna jest data rozpoczęcia kursu, a dzień, w którym dokument zostanie ostatecznie wydany młodemu kierowcy | fot.: Fotolia

Jakie zmiany w prawie jazdy szykują się w 2018 roku?

Rok 2018 przyniesie kolejne zmiany w prawie jazdy. Ich zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez ograniczenie wypadków z udziałem młodych kierowców.

Kogo obejmą nowe zasady

Każda osoba, która odbierze dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 roku, będzie objęta nowelizacją. Oznacza to, że nieważna jest data rozpoczęcia kursu, a dzień, w którym dokument zostanie ostatecznie wydany młodemu kierowcy. Młodemu nie w znaczeniu wieku, ale doświadczenia, przy tym nowelizacja może objąć również tych, którzy utracili prawo jazdy i byli zmuszeni do ponownego przystąpienia do egzaminu.

Obowiązkowy okres próbny

Od czerwca każdy młody kierowca będzie podlegał okresowi próbnemu. Jego czas trwania przewidziano na dwa lata od dnia, w którym dokument zostanie odebrany. W czasie tych dwóch lat młodzi kierowcy będą podlegali specjalnym ograniczeniom oraz wymogom, którym muszą sprostać, by nie utracić prawa jazdy. Wszelkie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji będą znacznie surowiej traktowane niż ma to miejsce w przypadku osób, które prawo jazdy uzyskają wcześniej. W przypadku dwukrotnego popełnienia wykroczenia, udokumentowanego mandatem lub wyrokiem sądu, decyzją starosty lub prezydenta zostaną podjęte odpowiednie kroki. Mogą one polegać na wydłużeniu okresu próbnego o kolejne dwa lata, wydaniu skierowania na kurs reedukacyjny z zakresu bezpieczeństwa ruchu lub wydaniu skierowania na badania psychiczne. Ostateczną decyzję o rodzaju „kary” będzie podejmował wyłącznie prezydent lub starosta po zapoznaniu się ze sprawą.

Mniejsza prędkość i wyraźne oznakowanie

Zielony listek jako symbol młodego kierowcy funkcjonuje już teraz, jednak po czerwcu bieżącego roku jego znaczenie nieco się zmieni. Przede wszystkim oznaczenie zielonym listkiem będzie musiało zostać umieszczone z tyłu i z przodu samochodu. Ma to dodatkowe znaczenie dla policji, bowiem w czasie okresu próbnego młodych kierowców obejmują nieco inne ograniczenia prędkości. W obszarze zabudowanym maksymalna prędkość nie będzie mogła przekroczyć 50 km/h, poza obszarem zbudowanym – 80 km/h, a na drodze ekspresowej i autostradzie maksymalnie 100 km/h. Co więcej, przez pierwsze osiem miesięcy od uzyskania prawa jazdy nie będzie można pracować jako zawodowy kierowca.

Obowiązkowe szkolenia podczas okresu próbnego

Na kursie na prawo jazdy i egzaminie wydatki związane z pełnoprawnym uzyskaniem dokumentu się nie skończą. Podczas okresu próbnego bowiem, dokładnie między czwartym a ósmym miesiącem od uzyskania prawa jazdy, kierowca będzie zobligowany do odbycia kursu doszkalającego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także szkolenia praktycznego z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym. Program zajęć teoretycznych obejmuje m.in. czynniki wpływającego na bezpieczeństwo ruchu drogowego, psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i problematykę wypadków drogowych. Szkolenie praktyczne natomiast ma wykazać niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernej prędkości. Koszt części teoretycznej to 100 zł, natomiast część praktyczna ma wynosić 200 zł.

Czy zmiany te rzeczywiście wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Być może ograniczą chociaż w niewielkim stopniu ilość wypadków z udziałem młodych kierowców. Należy mieć jednak na uwadze, że to nie tylko oni łamią przepisy drogowe.

KCH

Sprawdź także

męskie dłonie na kierownicy jadącego samochodu

Przepisy drogowe, o których zapominamy najczęściej

Większość kierowców stara się jeździć zgodnie z panującymi przepisami, są jednak takie z nich, o …