Młoda kobieta prowadzi szkolenie
Po zakończeniu szkolenia następuje moment praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, przenoszenia zdobytych umiejętności i doświadczeń na realia konkretnego stanowiska pracy. | fot.: Adobestock

Dlaczego warto inwestować w szkolenia kadry zarządzającej?

Od czego zależy sukces firmy czy sprawna praca instytucji? Najprostsza odpowiedź na to pytanie mogła by brzmieć: od należących do nich ludzi. A konkretniej rzecz biorąc, od działań, jakie oni podejmują – i które się wzajemnie uzupełniają. Chodzi więc nie tylko o wiedzę i umiejętności poszczególnych pracowników, ale również o zdolności kadry zarządzającej całym zespołem. W dużej mierze to właśnie te ostatnie decydują o efektach prac danej działalności lub placówki. Dlatego często stają się tematem zyskujących na popularności programów szkoleniowych.

Trochę teorii o praktyce – czym jest szkolenie?

Rozważania na temat skuteczności szkoleń, a zatem i zasadności inwestowania w nie, powinno się zacząć od kwestii (pozornie) oczywistych. A więc tego, czym tak naprawdę one są i jaki mają charakter. Pomimo różnych definicji, nieraz akcentujących inne aspekty, można śmiało powiedzieć, że szkolenia kadrowe dotyczą zasobów ludzkich danej działalności. Służą podwyższeniu kwalifikacji pracowników – dostarczając im niezbędnej wiedzy, rozwijając u nich konkretne umiejętności itp. – w celu poprawienia efektywności funkcjonowania całej organizacji lub jej wybranego obszaru.

Istnieją cechy i kryteria charakterystyczne dla tego typu kursów, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do ich skuteczności. Chodzi o takie aspekty, jak określenie potrzeb szkoleniowych i strategii rozwoju zasobów ludzkich, zaprojektowanie planu szkoleń, który następnie będzie wdrażany, czy ocena dotycząca przebiegu całego procesu i jego skutków. Takie przedsięwzięcie – o jasno wyznaczonych celach, zadaniach i ramach czasowych – skierowane jest do konkretnej grupy osób: z działu handlowego, odpowiedzialnych za marketing, zajmujących się rekrutacją kolejnych osób lub nawet zarządzających całą organizacją. W zależności od tego, komu dedykowane jest szkolenie oraz jakie są potrzeby danej działalności bądź oczekiwania uczestników kursu, przedmiotem zajęć bywają m.in. zagadnienia z zakresu obsługi klientów, komunikacji, kompetencji menedżerskich, relacji personalnych czy też kompetencji językowych lub umiejętności komputerowych. Nad całym procesem zwykle czuwa odpowiednia osoba, posiadająca stosowne kwalifikacje w danej dziedzinie (tzw. trener). Jednak powinna ona wykazywać nie tylko solidne przygotowanie merytoryczne, ale również zdolność do przekazywania wiedzy (za pomocą różnych technik) w sposób przejrzysty, interesujący, dostosowany do uczestników zajęć.

Po zakończeniu szkolenia następuje moment praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, przenoszenia zdobytych umiejętności i doświadczeń na realia konkretnego stanowiska pracy czy, w szerszym rozumieniu, na działania danej firmy lub instytucji. Wyniki tego procesu ostatecznie weryfikują zarówno skuteczność samego szkolenia, jak i indywidualne możliwości poszczególnych pracowników lub całych kadr czy efektywność w określaniu potrzeb i celów dla konkretnej organizacji.

Szkolenie kadry zarządzającej – inwestycja w sukces?

Chociaż wątpliwe warunki makroekonomiczne i spowolniony rozwój gospodarczy siłą rzeczy potrafią uderzyć w zainteresowanie opisywanymi szkoleniami, to jednak ich zasadność nie jest podważana, a wręcz przeciwnie – staje się coraz powszechniejszym standardem w różnego typu firmach oraz instytucjach. Ich cenny i praktyczny wymiar podkreśla również fakt, że tego typu przedsięwzięcia uzyskują wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej, w ramach dotowania rozmaitych projektów czy konkursów, związanych także z kształceniem ustawicznym. Diagnoza ta wynika jednak z licznych, konkretnych powodów.

Szkolenia dla kadr wciąż stanowią jedną z najpopularniejszych i najefektowniejszych form podnoszenia kwalifikacji u pracowników – poprzez rozwój dotychczasowych zdolności oraz nabywanie nowych. Po pierwsze, stanowią precyzyjną odpowiedź na dynamiczne zmiany, zachodzące w poszczególnych obszarach rzeczywistości (dotyczących np. wykorzystywanych technologii czy regulacji prawnych), sposobie funkcjonowania społecznego, na rynku pracy i w biznesie. Według obecnych szacunków tempo tych przekształceń sprawia, iż zaktualizowana wiedza potrafi ulec przedawnieniu zaledwie w ciągu niecałych dwóch lat. Po drugie, to również istotne narzędzie, pomagające w zdobyciu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej w konkretnej branży, która – czy to za sprawą ciekawych propozycji ze strony rywalizujących działalności, czy też rosnących oczekiwań klientów oraz interesantów – wciąż stawia nowe wyzwania. Po trzecie, szkolenia nie tylko podnoszą kwalifikacje pracowników, aby osiągnąć firmowe cele. Dają również tym osobom szansę na samorozwój, osiągnięcie własnych, zawodowych zamierzeń, zrealizowanie własnych potrzeb, co nierzadko przekłada się na jeszcze większe zaangażowanie, a co za tym idzie – na efektywność pracy.

Ciekawym przykładem są też szkolenia przeznaczone dla kadr zarządzających. Zwłaszcza, że rosnąca popularność tego typu kursów odnosi się nie tylko dużych instytucji i korporacji (gdzie rozbudowana struktura i bardzo licznych zespół wręcz sugerują korzystanie z tego typu narzędzi). Coraz częściej inwestują w nie także małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest tak, ponieważ nawet wysokie kwalifikacje czy potencjał poszczególnych pracowników potrafią okazać się niewystarczające, jeśli nie będą odpowiednio zarządzane, kierowane i wykorzystywane. Dopiero uczynienie z nich sprawnego, prężnie działającego i gotowego na zmiany „organizmu” przyczyni się do osiągnięcia kolejnych sukcesów. Zatem szkolenie dla kadry zarządzającej w zakresie prawa, komunikacji lub kompetencji menedżerskich, na różnych poziomach pomaga zorientować się w aktualnych wymogach czy realiach rynku, stworzyć pod nie kompetentny, zgrany zespół i skuteczne rozwiązania, obrać indywidualną dla danej organizacji drogę do najefektywniejszego działania. Sprzyja łatwiejszemu, precyzyjniejszemu określaniu celów, potrzeb i aktualnych trudności w firmie bądź instytucji. Dotyczy to zarówno lepszego „poznania” poszczególnych pracowników, jak i całych mechanizmów funkcjonujących, które następnie można korygować oraz ulepszać. Wszystko oczywiście zależy od charakteru branży, specyfiki działalności i osób „zasilających” ją swoją pracą, a także uwarunkowań budżetowych czy biznesowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że szkolenia dla kadr stanowią ważne ogniwo w łańcuchu procesów, zachodzących w organizacjach nastawionych na trwanie, rozwój oraz zdolność osiągania sukcesu w stale zmieniającym się otoczeniu.

OLI

Sprawdź także

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne są to rozwiązania dotyczące wydawania publicznych funduszy. Obejmują one zasady wyłaniania wykonawców i …