Zamówienia publiczne są niezwykle istotnym zagadnieniem, dlatego tak ważne jest, by cały proces przebiegał zgodnie z przepisami | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne są to rozwiązania dotyczące wydawania publicznych funduszy. Obejmują one zasady wyłaniania wykonawców i umów. Można powiedzieć, że takie procedury są odmianą przetargu.

Rodzaje zamówień publicznych

Rodzaje zamówień publicznych sprecyzowane są w ustawie z 29.01.2004 roku. Do zasad zawartych w ustawie mają stosować się wszystkie podmioty sektora finansowego oraz jednostki, które są przez niego kontrolowane. Zamówień publicznych można udzielać w kilku trybach: przetargu, negocjacji, dialogu, zamówienia, licytacji i zapytania. Dodatkowo, przed zamówieniami z dziedziny planowania przestrzennego, projektowania, budowy czy przetwarzania danych można na początku zorganizować konkurs. Udzielanie zamówień publicznych musi charakteryzować się: jawnością, równym traktowaniem uczestników, uczciwą konkurencją, bezstronnością i obiektywizmem oraz pisemnością postępowania. W razie zaistniałych nieprawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych można odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej, albo sądu okręgowego.

Szkolenia

Zagadnienie zamówień publicznych jest rozległe i charakteryzuje się wieloma przepisami prawnymi. Dlatego, pracownicy przedsiębiorstw, które zajmują się udzielaniem zamówień publicznych powinny wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach dotyczących zamówień publicznych. Na rynku działają firmy, które zajmują się organizacją spotkań i warsztatów z omawianego zakresu. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest: apexnet.com.pl. Firma proponuje szkolenia z funduszy EU, zamówień publicznych i RODO, w różnych miastach Polski. Dzięki spotkaniom pracownicy dowiedzą się m.in.: jak przeprowadzić elektroniczny przetarg, jakie są zagrożenia związane z elektronicznym przetargiem, jaki wpływ ma RODO na rzetelność zamówień publicznych i czym są zamówienia publiczne na usługi społeczne.

Najczęstsze naruszenie prawa zamówień publicznych

Najczęstszymi naruszeniami przepisów związanych z zamówieniami publicznymi są: ograniczanie dostępu do przetargów, zmowy między wykonawcami i faworyzowanie jednego z wykonawców. Z raportu KE z 2013 roku wynika, że polem korupcji w sektorze usług medycznych są zamówienia na sprzęt medyczny. Dostawny oferują dodatkowe egzemplarze urządzeń.

Zamówienia publiczne są niezwykle istotnym zagadnieniem, dlatego tak ważne jest, by cały proces przebiegał zgodnie z przepisami. Nie da się ukryć, że poprawne przeprowadzenie zamówień wymaga konkretnej wiedzy. Na szczęście ze zdobyciem informacji nie ma najmniejszego problemu, a najprostszym rozwiązaniem na jej uzupełnienie jest udział w szkoleniu.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

RODO po wdrożeniu – czy faktycznie działa?

Choć Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) weszło w życie w maju 2018 roku, wiele …