tłumaczenia prawnicze
Do tłumaczenia tego typu tekstów tłumacz musi zarówno mieć wiedzę z zakresu prawa, jak i posługiwać się biegle dotyczącą tego zakresu terminologią | fot.: stock.adobe.com

Komu zlecić tłumaczenia prawnicze?

Poza podstawowym podziałem tłumaczeń na ustne i pisemne, dzielimy je również na te poświadczone – wymagające od tłumacza posiadania wyjątkowych umiejętności i pieczęci, którą uzyskał po zdaniu egzaminu. Jednym z rodzajów tłumaczeń specjalistycznych są tłumaczenia prawnicze. Jaki zakres obejmują i komu je zlecić, wyjaśniamy w poniższym artykule.

Tłumaczenia prawnicze dotyczą treści znajdujących się w podręcznikach prawa, różnego rodzaju opracowaniach prawnych, czy analizach z zakresu prawa. Nie są to jednak tłumaczenia dokumentów prawnych i nie mają mocy ustanawiania prawa. Są to przekłady napisane w języku prawniczym, który jest językiem specjalistycznym. Do tłumaczenia tego typu tekstów tłumacz musi zarówno mieć wiedzę z zakresu prawa, jak i posługiwać się biegle dotyczącą tego zakresu terminologią.

Specyfika tłumaczeń prawniczych

Teksty prawnicze to teksty, które są napisane językiem prawniczym, a więc językiem fachowym, o bardzo wysokim stopniu sformalizowania i bardzo precyzyjnym. Nie ma tutaj miejsca na dowolność interpretacji, terminologia jest tu konkretna i ścisła. Klasycznym przykładem może być na przykład użycie pojęć: „małoletni” – pojęcie cywilne na określenie osoby poniżej 18 r.ż., która nie zawarła małżeństwa, „nieletni” – pojęcie karne oznaczające osobę poniżej 17 r.ż. czy „młodociany”- wg Kodeksu karnego: „sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat”.

W języku codziennym, potocznym te terminy są bardzo często stosowane zamiennie, jednak nie jest to możliwe w tekście prawniczym. Tłumaczenia prawnicze to jeden z największych i ciągle rozwijających się rodzajów przekładów w branży tłumaczeniowej. Z perspektywy firm czy osób zajmujących się tłumaczeniami oznacza to napływ coraz większej liczby tzw. tekstów prawniczych: umów, pełnomocnictw czy dokumentów sądowych. Są to tłumaczenia niezwykle wymagające, ponieważ kierują się swoimi prawami w zakresie słownictwa czy składni. W grę wchodzą również niezwykle istotne niuanse prawne. Znajomość zarówno prawa języka docelowego, jak i źródłowego, to podstawa, by w sposób profesjonalny móc dokonać przekładu tekstu prawnego. Język prawniczy cechuje też skomplikowana składnia i nie do końca typowe zastosowanie znaków przestankowych – zdania często są długie i wielokrotnie złożone, a interpunkcja mocno ograniczona. Tłumacze pracujący nad takimi tekstami powinni unikać podawania informacji zbędnych, nieobecnych w tekście źródłowym, czy nawet dopuszczania się nadinterpretacji oryginału. Równie istotne jest unikanie przeoczenia informacji istotnych oraz zapewnienie braku jakichkolwiek pominięć w tekście. 

Komu zlecić tłumaczenie prawnicze

Biura tłumaczeń mają w swoich portfolio mnóstwo rodzajów tłumaczeń, jednym z nich są tłumaczenia prawnicze. By móc realizować takie tłumaczenia, konieczna jest znajomość specyficznych słów związanych z działalnością prawną, oraz właściwymi ustawami. Takie tłumaczenia może wykonywać tłumacz lub prawnik. Kluczowe jest, aby firma, której zlecamy tłumaczenie prawnicze, dysponowała odpowiednio przygotowanym zespołem tłumaczy w zakresie zarówno poprawności językowej, jak i prawa. Co jednak najważniejsze firma powinna mieć wieloletnie i kompleksowe doświadczenie w tłumaczeniach prawniczych. Osoby dokonujące przekładów prawnych to często właśnie prawnicy lub wysoce wyspecjalizowani tłumacze prawa. Warto pamiętać o tym, że tłumaczenia prawnicze często wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, lub jego obecności przy wszelkiego rodzaju transakcjach. Pamiętając o tym, możemy zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty, jeżeli na samym początku powierzymy dokonanie tłumaczenia odpowiednio przygotowanej osobie, lub zespołowi tłumaczy.

Tłumaczenia prawnicze są bardzo istotne w działalności praktycznie każdej firmy czy instytucji, a często również osób fizycznych. Zlecając takie tłumaczenia, warto upewnić się, że firma czy osoba, która się ich podejmie, jest do tego odpowiednio przygotowana. Pozwoli to uniknąć wielu przykrych niespodzianek.

​Materiał partnera