Tłumaczenia marketingowe, czyli jak kreatywnie wypromować swój biznes za granicą?

Tłumaczenia marketingowe obejmują realizację różnego rodzajów tekstów. | fot.: Adobestock

Tłumaczenia pisemne tekstów o charakterze marketingowym wymagają nie tylko przełożenia na wybrany język obcy treści oryginału, ale przede wszystkim jej dostosowania do kontekstu kulturowego i społecznego kraju, w którym ma funkcjonować przekład.

Ich właściwe wykonanie przynosi firmie wiele korzyści pomagając jej zaistnieć w świadomości zagranicznych odbiorców oraz skutecznie promować swoje produkty i usługi. Tłumaczenia marketingowe są jednymi z najbardziej wymagających przekładów pisemnych, przez co stanowią ogromne wyzwanie dla wszystkich realizujących je biur tłumaczeń.

Czym są tłumaczenia marketingowe i jakie teksty najczęściej się tłumaczy?

Materiały o charakterze marketingowym są bardzo silnie zakorzenione w kulturze kraju, w którym powstaje oryginalny tekst. Ich znakami rozpoznawczymi, bardzo chętnie wykorzystywanymi przez specjalistów od marketingu i copywriterów, są takie elementy, jak m. in. gra słów, specyficzne zwroty mające konkretny sens jedynie w wybranym języku, branżowe słownictwo oraz nawiązania do kultury, zwyczajów oraz sposobu postrzegania świata właściwego dla konkretnego kraju, grupy etnicznej lub regionu świata.

Tłumaczenia marketingowe obejmują realizację różnego rodzajów tekstów. Do najczęściej przekładanych przez biura tłumaczeń materiałów należą m. in. firmowe strony internetowe, sklepy internetowe, hasła i spoty reklamowe, newslettery, foldery, nazwy produktów i usług. Profesjonalne biura tłumaczeń specjalizujące się w tłumaczeniach marketingowych często otrzymują także zlecenia przekładów ofert handlowych, broszur informacyjnych, ulotek, artykułów sponsorowanych, informacji prasowych i wielu innych tekstów o charakterze reklamowym.

Problemy i wyzwania, którym muszą stawiać czoła tłumacze tekstów marketingowych

Przełożenie na język obcy tekstów o charakterze reklamowym wymaga od tłumacza doświadczenia, szerokiej wiedzy oraz doskonałej znajomości kontekstów kulturowych obu krajów. Tłumaczenia pisemne tekstów marketingowych nie polegają bowiem na dosłownym przełożeniu całego tekstu na konkretny język obcy, ale na przeniesieniu jego sensu na grunt kulturowy innego kraju. Tłumaczenie marketingowe skupia się więc na odwzorowaniu idei danej reklamy w taki sposób, aby była ona spójna, zrozumiała oraz pozytywnie odebrana przez zagranicznych klientów.

Bardzo dużym wyzwaniem dla tłumaczy tekstów marketingowych jest obecność w nich nieprzetłumaczalnych zwrotów, które mają określony sens jedynie w konkretnym języku. Tłumacz musi więc poszukiwać odpowiednich słów, które w najlepszy sposób oddadzą sens oryginału oraz będą w stanie przekazać odbiorcy konkretne informacje wywołując w nim określone emocje. Dużą trudność sprawia także tłumaczenie takich charakterystycznych struktur i form, jak związki frazeologiczne, dowcipy, rymy, metafory oraz idiomy, które zwykle nie mają swoich bezpośrednich odpowiedników w innych językach.

Tłumaczenia pisemne tekstów o charakterze marketingowym wiążą się także z ogromną odpowiedzialnością – od jakości i poprawności wykonanego przekładu w dużej mierze zależą bowiem dalsze losy firmy na konkretnym rynku oraz jej szanse na zdobycie zaufania zagranicznych odbiorców. Błędne przetłumaczenie jakiegokolwiek tekstu o charakterze marketingowym może bowiem negatywnie odbić się na wizerunku marki oraz spowodować utratę zainteresowania jej klientów. Tłumacz musi tak przełożyć konkretny tekst, aby jednocześnie zachował on styl oraz sens oryginału i posiadał pozytywny, niewzbudzający negatywnych konotacji wydźwięk. Pamiętajmy jednak, że tłumacz nigdy nie będzie wewnętrznym pracownikiem firmy, która zleca tłumaczenie i to właśnie pracownicy działu marketingu muszą czuwać nad tym, aby komunikat w języku obcym był trafny i dotarł do klientów, którzy stanowią ich target (np. poprzez właściwe instrukcje dla tłumacza czy materiały referencyjne).

Profesjonalny tłumacz czy specjalista marketingowy?

Aby sprostać takim wysokim wymaganiom, tłumaczenia marketingowe oferowane przez profesjonalne biura tłumaczeń są realizowane głównie przez native speakerów, którzy biegle posługują się językiem źródłowym oraz są w stanie bezbłędnie operować także niuansami kulturowymi i znaczeniowymi poszczególnych słów i zwrotów. Zadaniem tłumacza jest bowiem zrozumienie zamysłu autora danego tekstu oraz przetłumaczenie go w taki sposób, aby wywołać oczekiwane emocje i odczucia u zagranicznych odbiorców. Nie bez znaczenia jest także lekkie pióro oraz umiejętności copywriterskie, które również są bardzo cenionymi zdolnościami u tłumaczy specjalizujących się w przekładach marketingowych.

Zlecając tłumaczenia pisemne tekstów o charakterze marketingowym warto mieć także świadomość, że tłumacz sam w sobie nie jest specjalistą marketingowym, a lingwistą biegle obeznanym w języku i kulturze danego kraju. Aby było możliwe osiągnięcie jak najlepszych rezultatów, warto więc pójść o krok dalej i skonsultować gotowy przekład z działem marketingowym zagranicznego partnera, którego akceptacja będzie najlepszym potwierdzeniem jakości oraz poprawności wykonanej usługi translatorskiej.

Z uwagi na ogromne znaczenie, jakie tłumaczenia pisemne z zakresu marketingu mają dla funkcjonowania firm na zagranicznych rynkach, ich realizację warto powierzyć wyłącznie sprawdzonym i godnym zaufania partnerom. Należy do nich Podgórskie Biuro Tłumacze, którego jedną z wiodących specjalizacji są tłumaczenia marketingowe i specjalistyczne przekłady dla e-marketingu.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

długopisy reklamowe

Długopisy reklamowe – skuteczna reklama Twojej firmy!

W dzisiejszych czasach większość firm inwestuje w gadżety reklamowe. I nie ma w tym nic …