Prezydent RP wziął udział w uroczystościach barbórkowych i karczmie piwnej zorganizowanej przez NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie

Prezydent Andrzej Duda w Tauronie

Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wraz z Dawidem Jackiewiczem, ministrem Skarbu Państwa odwiedzili 11 grudnia należący do Grupy TAURON Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

Prezydent RP Andrzej Duda, minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz, prezes zarządu Taron Polska Energia Remigiusz Nowakowski, wraz z kadrą zarządzającą Tauron Wydobycie zobaczyli nowoczesną dyspozytornię w kopalni Sobieski. Następnie Prezydent RP wziął udział w uroczystościach barbórkowych i karczmie piwnej zorganizowanej przez NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie.

W Tauron Wydobycie działa nowoczesny system monitorowania i łączności. Rozwiązania zastosowane w centrali i dyspozytorni ZG Sobieski w Jaworznie pozwalają na usprawnienie zarządzania i dużo szybsze reagowanie na pojawiające się w ruchu sytuacje awaryjne. Stawia to kopalnię w gronie liderów branży górniczej w zakresie telemetrii i monitoringu pracy maszyn.

Zastosowanie nowoczesnego rozwiązania, jakim jest dyspozytornia w ZG Sobieski, nie byłoby możliwe bez konsekwentnie realizowanego w Tauron Wydobycie programu inwestycyjnego. Kopalnie skupione w Grupie TAURON, mimo bardzo trudnego otoczenia, osiągają dobre wyniki. Zawdzięczają to w dużym stopniu przynależności do Grupy, która nie tylko gwarantuje im zbyt na paliwo, ale i pozwala na realizację zarówno bieżących jak i strategicznych, długofalowych inwestycji. Wszystko to pozwala na podniesiecie efektywności kopalni – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2015 r. kopanie Grupy Tauron wyprodukowały ok. 3,5 mln ton węgla kamiennego. Nakłady inwestycyjne w obszar Wydobycie od początku roku sięgnęły 177,5 mln zł.

O dyspozytorni

Serce systemu stanowi tablica synoptyczna zbudowana z cienko-ramkowych 40-calowych monitorów umożliwiających niezależne wyświetlanie sygnałów video z czterech źródeł, np. komputerów lub rzutników. Na planszach technologicznych przedstawiających wybrane miejsca w kopalni (poziomy, rejony, ściany itp.) prezentowany jest stan kontrolowanych procesów, maszyn, urządzeń oraz parametry charakteryzujące stan bezpieczeństwa. Co więcej, przedstawione są na nich schematy dróg transportowych, układy pracy maszyn górniczych, parametry uzyskiwane z czujników gazometrycznych oraz obrazy z kamer telewizji przemysłowej. Dzięki inwestycji dyspozytorzy uzyskali dostęp do nowoczesnego systemu poprawiającego jakość zarządzania bezpieczeństwem, w tym także możliwość bezpośredniego obserwowania zjawisk zachodzących pod ziemią w trakcie prowadzonych robót eksploatacyjnych oraz prowadzenia akcji ratowniczej.

O wydobyciu w Grupie Tauron

Grupa Tauron, jako drugi producent energii elektrycznej w kraju, zużywa rocznie w swoich elektrowniach i elektrociepłowniach blisko 10 mln ton węgla kamiennego i kontroluje pełen łańcuch energetyczny (wydobycie, wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż, obsługa klienta). Zapewnienie Grupie TAURON paliwa do produkcji energii to priorytet dla spółki Tauron Wydobycie. W skład spółki wchodzą dwa zakłady górnicze: Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu. Obecnie zaspokajają one ok. 40 proc. jej zapotrzebowania na węgiel. Zgodnie z przyjętymi w strategii biznesowej założeniami wskaźnik ten – m.in. dzięki przejęciu KWK Brzeszcze – w najbliższych latach ma przekroczyć 50 proc.

@Tauron/infoWire

Sprawdź także

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku powiązana z minimum egzystencji

Zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny brak waloryzacji kwoty zmniejszającej podatek oznacza, że w przyszłości będzie ona rosnąć, co oznacza …