pulpity hmi
Obecnie coraz popularniejsze w komunikacji pomiędzy człowiekiem a urządzeniem stają się panele HMI | fot.: materiał partnera

Standardowe pulpity sterownicze vs panele HMI

Pulpit sterowniczy można określić jako układ automatyczny w postaci interfejsu, który może pełnić rolę zarówno kontrolną i alarmową, jak i informacyjną oraz sterowniczą. Wykorzystuje się je najczęściej w szeroko rozumianym przemyśle jako uniwersalne narzędzia ułatwiające sterowanie różnego rodzaju maszynami. O ile tradycyjne pulpity sterownicze z przyciskami oraz lampkami są nadal wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, o tyle powoli ustępują one miejsca nowoczesnym panelom HMI, komputerom panelowym oraz wielkoformatowym monitorom.

Pulpity sterownicze do maszyn i ich podstawowe rodzaje

Pulpity sterownicze do maszyn w układach automatycznych można podzielić ze względu na ich funkcjonalność oraz sposób działania na kilka podstawowych rodzajów.

Pulpity sterownicze i wykonawcze służą do sterowania z jednego scentralizowanego stanowiska różnymi elementami wykonawczymi w obrębie określonego obszaru. Ich praca opiera się najczęściej na różnego rodzaju przekaźnikach, a niekiedy na tzw. komputerowych nakładkach.

Pulpity sterownicze alarmowe mają za zadanie informować operatora o zaistnieniu różnego typu zagrożeń za pomocą generowanych alarmów. Interfejs pulpitu alarmowego ma możliwość przesyłania informacji o zagrożeniu dalej lub eliminować je na bieżąco.

Pulpit sterowniczy informacyjny ma za zadanie monitorować parametry pracy konkretnych procesów i w razie konieczności, przy udziale operatora interfejsu, wprowadzać zadania mające wyeliminować pojawiające się w tym procesie błędy.

Dla wygody, ergonomii i łatwości obsługi

Standardowe pulpity sterownicze wyposażone w odpowiednie przyciski, przełączniki, ekrany oraz sygnalizatory są tak zorganizowane, aby stanowisko pracy było jak najbardziej wygodne i ergonomiczne, a wprowadzanie określonych ustawień oraz szybkie wychwytywanie błędów było łatwiejsze i szybsze. Pulpity to najczęściej uniwersalne obudowy, pozwalające na zainstalowanie w nich odpowiedniego sprzętu. Osiąga się to zazwyczaj za pomocą otwieranych klap, wolnych przestrzeni w obudowie, itp. Najczęściej jeden, np. pulpit sterowniczy CNC, jest przypisany do jednego stanowiska nastawczego, co znacząco ułatwia koordynowanie pracą oraz przestrzenią dla operatorów konkretnego systemu.

pulpity hmi
Popularność pulpitów sterowniczych wynika przede wszystkim z ich łatwej adaptacji do określonych potrzeb oraz charakterystyki pracy maszyny | fot.: materiał partnera

Nowoczesne panele HMI

Popularność pulpitów sterowniczych wynika przede wszystkim z ich łatwej adaptacji do określonych potrzeb oraz charakterystyki pracy maszyny. Można je stosować pod różne systemy, jak np. aparatury sterownicze, kontrolno-pomiarowe, sprzęt komputerowy czy też wizualizacje procesu technologicznego. Obecnie coraz popularniejsze w komunikacji pomiędzy człowiekiem a urządzeniem stają się panele HMI.

Początkowo panele HMI były to mało skomplikowane elementy takie, jak np. przyciski do sterowania, pokrętła do regulacji czy liczniki do odczytu danych z urządzenia. Obecnie, wraz z rozwojem komputeryzacji, panele HMI bardzo często przejmują funkcje komputerów przemysłowych. Nowoczesne pulpity sterownicze tego typu mogą być dziś sterowane zdalnie, a wymiana informacji na linii człowiek-maszyna odbywa się na ich poziomie za pomocą specjalnego oprogramowania oraz ekranów dotykowych. Zastosowanie tzw. touch screenów pozwala na zmniejszenie gabarytów paneli poprzez przeniesienie funkcji niektórych przycisków lub pokręteł bezpośrednio na ekran. Kolejną istotną cechą paneli HMI jest zastosowanie w nich portów komunikacji. Poza portami szeregowymi (np. RS232,422,485) wykorzystywanymi do szeregowej transmisji danych, a także używanymi do programowania sterowników, panele HMI posiadają również złącza USB, ułatwiające wymianę danych między innymi urządzeniami peryferyjnymi. Często panele HMI wyposażone są również w złącze Ethernet oraz Wi-Fi. Nie można zapomnieć także o ich oprogramowaniu. Opracowanie unikatowych i elastycznie rozszerzanych aplikacji pozwala stworzyć oprogramowanie idealnie dopasowane do potrzeb. Może ono zostać skonfigurowane do zarządzania prostymi maszynami lub procesami, a także zostać rozbudowane i przedstawiać zaawansowaną wizualizacji procesu dla konkretnej maszyny.

Materiał partnera zewnętrznego