Odzież medyczna według Unii Europejskiej

Personel medyczny ma obowiązek noszenia odzieży ochronnej tylko i wyłącznie na terenie placówki medycznej, chyba że dotyczy to pracowników ratownictwa medycznego. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Chyba każdy z nas przynajmniej raz w życiu odbył wizytę u lekarza, odwiedzał bliską osobę w szpitalu lub też sam korzystał z medycznej opieki szpitalnej. Bez względu na to, w którym punkcie służby zdrowia byśmy się nie znaleźli, łatwo jest na pierwszy rzut oka rozpoznać personel medyczny szczególnie po odzieży ochronnej, a zwłaszcza po fartuchach medycznych.

W zgodzie z prawem unijnym

Polska, wstępując do Unii Europejskiej (UE), przyjęła prawo stosowane w całej Wspólnocie. Zgodnie z nim oraz Dyrektywą o Wyrobach Medycznych, produkty medyczne dystrybuowane na rynku polskim muszą posiadać znak CE, który pozwala na ich zgodna z prawem sprzedaż oraz użytkowanie na terenie całej UE. Odzież medyczna, w tym fartuchy czy też obłożenia chirurgiczne, są produktami, które muszą stanowić barierę ochronną dla człowieka przed wszelkiego rodzaju zakażeniami, zgodnie ze standardem EN 13795.

Pracownicza odzież medyczna

Personel medyczny ma obowiązek noszenia odzieży ochronnej tylko i wyłącznie na terenie placówki medycznej, chyba że dotyczy to pracowników ratownictwa medycznego, którzy biorą udział w interwencjach poza jednostka szpitalną. Zarówno lekarze, ratownicy medyczni, jak i pielęgniarki to osoby, które podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych mają stały kontakt ze szkodliwymi substancjami, bakteriami, wirusami oraz innymi groźnymi drobnoustrojami.

Fartuchy, kitle, sukienki i spodnie medyczne, a także inne części garderoby medycznej, zgodne np. z ofertą UNIFORMIX, mają zapobiegać przedostawaniu się niebezpiecznych bakterii oraz wirusów zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz jednostki służby zdrowia. O rodzaju odzieży medycznej dla personelu szpitala zazwyczaj decyduje kierownictwo placówki w porozumieniu z pracownikami służby zdrowia. Natomiast kolorystyka, krój czy też fason odzieży medycznej ustalany jest już w wewnętrznych strukturach poszczególnych oddziałów szpitala.

Dyrektywy UE

Obecnie w Unii Europejskiej obowiązują trzy podstawowe dyrektywy w odniesieniu do wyrobów medycznych. Dyrektywy te, to:

  • Wyroby medyczne stosowane, jako aktywne implanty,
  • Wyroby medyczne stosowane, jako wyroby diagnostyczne in vitro,
  • Wyroby medyczne.

Dyrektywy UE bezwzględnie obowiązują wszystkich producentów, wytwórców i użytkowników odzieży medycznej, a na rynkach Wspólnoty mogą być dystrybuowane wyłącznie produkty spełniające normy unijne. Dyrektywa mówiąca o produktach medycznych (European Council Directive 93/42/EEC [MDD]) weszła w życie w połowie 1998 roku i obowiązuje do dziś we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Materiał partnera zewnętrznego