Dlaczego analiza danych jest tak ważna w każdej firmie?

Analiza danych, obok innowacyjności jest podstawą każdego rynkowego sukcesu. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Współczesny świat opiera się na informacji. Bez szybkiego i wydajnego zbierania oraz przetwarzania danych trudno prowadzić jakąkolwiek działalność, a szczególnie udany biznes. Analiza danych, obok innowacyjności jest bowiem podstawą każdego rynkowego sukcesu. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o tym procesie.

Po co w ogóle analizować dane w firmie?

Współczesne społeczeństwa żyjąc w cyfrowym świecie uznają „informację” za rzecz oczywistą. Media zarzucają każdego z nas tysiącami wiadomości, których w większości nie analizujemy, tylko przyjmujemy do wiadomości. Nietrudno jednak zdać sobie sprawę z faktu, że bez samodzielnego myślenia łatwo paść ofiarą uproszczeń czy przeinaczeń. Podobnie jest w przypadku prowadzenia biznesu. Niezależnie od wielkości firmy na każdym kroku trzeba podejmować decyzje na podstawie posiadanych danych. Niestety pojedyncza osoba nie jest w stanie zapanować nad potokiem informacji napływających ze wszystkich stron. Dlatego też niezbędne stało się wykorzystanie technologii komputerowych, które z roku na rok coraz lepiej radzą sobie ze zbieraniem – i co ważne – także analizowaniem danych.

– Nowoczesne systemy komputerowe dla firm potrafią nie tylko zbierać i porządkować dane z różnych źródeł, ale też dzięki rozwiniętym aplikacjom pozwalają na ich analizę w różnych zakresach. Co ważne, dotyczy to informacji każdego typu, na przykład dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, planowania produkcji czy kierunku rozwoju firmy – mówi Piotr Pudelski, dyrektor konsultingu z firmy Itelligence.

Korzystanie z systemów analizy danych jest więc niezbędne z punktu widzenia większości firm. Warto tu użyć starego, lecz wciąż aktualnego hasła – informacja zapewnia przewagę.

ERP – czyli podstawa do analizy danych w dużej firmie

W przeciągu ostatnich lat nastąpił gwałtowny rozwój oprogramowania służącego do zbierania, zarządzania i analizy danych. Wychodząc od prostych programów i baz danych ułatwiających pracę, producenci stworzyli zaawansowane i złożone systemy zarządzania całością przedsiębiorstw określane jako ERP (Enterprise Resource Planning). Głównym celem powstania takich rozwiązań było stworzenie jednego systemu, który pozwalałby na zbieranie i przetwarzanie danych z wszystkich działów przedsiębiorstwa lub nawet kilku współpracujących firm. Systemy ERP posiadają więc aplikacje odnoszące się do takich obszarów, jak np.: zarządzanie kadrami i płacami, magazynowanie, planowanie produkcji, zarządzanie dostawami, współpraca z klientami, finanse czy księgowość. Warto przy tym zwrócić uwagę, że systemy takie, jak np.: SAP ERP na ogół posiadają konstrukcję modułową, czyli złożoną z szeregu aplikacji służących do obsługi poszczególnych elementów. System SAP ERP pozwala dzięki temu na swobodne zbieranie i wykorzystywanie informacji z wszystkich działów firmy, co umożliwia lepsze zarządzanie i planowanie działalności przedsiębiorstwa. Dodatkową zaletą takiego systemu jest większe bezpieczeństwo danych, a także możliwości dynamicznego zarządzania dostępem do nich.

Dlaczego warto wykorzystać możliwości analityczne oprogramowania SAP HANA?

Choć nowoczesne systemy ERP dają olbrzymie możliwości zarządzania danymi, to coraz większa ilość informacji oraz wymogi konkurencji wymusiły powstanie specjalistycznych platform analitycznych, takich jak SAP HANA.

– Platforma SAP HANA to najnowocześniejsze narzędzie analityczne dla średnich i dużych firmy pozwalające na przetwarzanie danych praktycznie w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki skorzystaniu z bazy danych w całości rezydującej w pamięci operacyjnej. Sprawia to, że przetwarzanie informacji jest nawet 1000 razy szybsze niż w przypadku zwyczajnych baz danych opartych na klasycznych dyskach. – mówi Piotr Pudelski, dyrektor konsultingu z firmy Itelligence.

W praktyce oznacza to, że ważne informacje na platformie SAP HANA są zbierane i analizowane prawie natychmiast. Ma to niebagatelne znaczenie z punktu widzenia codziennej działalności dużych przedsiębiorstw, gdyż pozwala na elastyczne reagowanie i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

We współczesnym biznesie nie wystarczy już tylko zbierać i analizować dane w klasyczny sposób, gdyż tego rodzaju działania podejmowane są przez każdą firmę. Aby zyskać przewagę niezbędne jest wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania dla firmy, takiego jak np. SAP czy SAP HANA. Pozwala ono na zbieranie, segregowanie i przetwarzanie danych nawet w czasie rzeczywistym, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie – a zatem i większe zyski każdego przedsiębiorstwa!

Materiał partnera zewnętrznego