świecąca żarówka
Skuteczne rezultaty audytu energetycznego przedsiębiorstwa możliwe są dzięki udziałowi ekspertów z tej dziedziny, którzy potrafią wskazać najprostsze i najbardziej efektywne rozwiązania | fot.: pixabay.com

Po co przeprowadza się audyt energetyczny przedsiębiorstwa? 5 korzyści, które warto poznać

Według Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, obowiązkiem każdej dużej firmy, działającej na terenie Polski, jest przeprowadzenie co cztery lata audytu energetycznego. Chodzi tutaj o przedsiębiorstwa zatrudniające 250 i więcej pracowników oraz wykazujące obroty wyższe niż 50 milionów euro i aktywa wyższe niż 43 milionów euro. Audyt musi zostać przekazany do Urzędu Regulacji Energetyki do 30 dni od jego wykonania.

Czym jest audyt energetyczny?

Ustawa definiuje audyt energetyczny jako procedurę, której celem są obliczenia w zakresie proponowanych przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej oraz uzyskaniu informacji o możliwościach oszczędzania energii. Podstawą audytów energetycznych w budynkach są aktualne, reprezentatywne, mierzone i możliwe do zidentyfikowania dane, dotyczące zużycia energii. W oparciu o nie dokonywany jest szczegółowy przegląd zużycia energii w instalacjach, budynkach czy środkach transportu.

Jak przebiega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzany przez niezależny podmiot, który posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w tej kwestii. Może to być również ekspert wskazany przez przedsiębiorcę, ale bez bezpośredniego zaangażowania w audytowaną działalność tej firmy. Etapy przeprowadzania audytu są następujące:

  • wizyta wstępna,
  • zbieranie danych,
  • praca w terenie,
  • analiza zebranych informacji,
  • raport z audytu.

Korzyści z przeprowadzenia audytu

Skuteczne rezultaty audytu energetycznego przedsiębiorstwa możliwe są dzięki udziałowi ekspertów z tej dziedziny, którzy potrafią wskazać najprostsze i najbardziej efektywne rozwiązania. Samo przeprowadzenie audytu nie jest wystarczające, przede wszystkim należy wdrożyć jego ustalenia w życie.

1. Oszczędności

Podstawową korzyścią, wynikającą z ekspertyzy podmiotu gospodarczego, jest informacja dotycząca sposobów ograniczania zużycia energii i oszczędności z tego płynących. Audyt uzupełnia raport o propozycje, które dadzą możliwość poprawy efektywności energetycznej urządzeń bądź systemów. Średnia wysokość oszczędności z tego tytułu to 20 proc., co w dobie nieustannie wzrastających kosztów energii będzie ulgą dla budżetu firmy.

2. Uniknięcie kar finansowych

Przeprowadzenie audytu jest obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw. Jeśli podmiot próbuje uniknąć tej konieczności, ponosi konsekwencje prawne. Kara finansowa jest bardzo dotkliwa i może wynieść nawet pięć proc. dochodów całej firmy.

3. Szansa na uzyskanie dofinansowania

Po przeprowadzeniu audytu energetycznego można ubiegać się o pomoc finansową w ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na stworzenie infrastruktury, która wykorzystuje odnawialne źródła energii. Ponadto możliwe jest także otrzymanie dofinasowania od Banku Gospodarstwa Krajowego, jako premię termoizolacyjną.

4. Wpływ na ochronę środowiska i zmniejszenie emisyjności CO2

Kluczową kwestią podczas przeprowadzania audytu jest ekologia i zagrożenia, które wiążą się z emisją CO2. Wprowadzenie w życie zaleceń, wynikających z raportu, przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

5. Zmiana nawyków i sposobu myślenia

Uświadamianie pracowników i poinformowanie o poziomie zużycia energii wpływa na ich sposób myślenia. Wprowadzenie nowych procedur przyczynia się do zmiany przyzwyczajeń pracowniczych, a to prowadzi do widocznych oszczędności na co dzień. Podstawowym rezultatem są pozytywne nawyki, które mają na celu ograniczenie marnowania prądu.

Materiał partnera zewnętrznego