Zlecenia Stop Loss na rynku Forex

W trakcie poznawania świata inwestycji na Forex, każdy adept tradingu zaczyna zauważać, że na sukces na rynku walutowym składa się wiele czynników. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

W trakcie poznawania świata inwestycji na Forex, każdy adept tradingu zaczyna zauważać, że na sukces na rynku walutowym składa się wiele czynników. Skuteczna spekulacja to coś więcej, niż poznanie analizy technicznej czy umiejętność obserwacji i rozumienia wydarzeń ekonomicznych z całego Świata – o porażce lub sukcesie mogą zdecydować także zupełnie inne aspekty, związane z psychologią, dyscypliną czy zarządzaniem kapitałem i ryzykiem

Emocje związane z obracaniem pieniędzmi na tak płynnym rynku, jakim jest Forex, mogą znacząco wpływać na decyzje inwestycyjne, szczególnie na początku przygody z handlem. Może to prowadzić do dotkliwych strat, ale także problemów natury emocjonalnej i psychologicznej, dlatego zarządzanie kapitałem i ryzykiem to element, na który warto zwrócić szczególną uwagę od początku przygody z Forex. Większość, lub nawet wszyscy brokerzy Forex oferuje na swoich platformach tradingowych dwa najbardziej popularne zlecenia oczekujące, których zadaniem jest wsparcie inwestora właśnie w tym aspekcie.

Zlecenia oczekujące Stop Loss i Take Profit

Inwestorzy spekulujący na rynku Forex otwierają pozycje kupna i sprzedaży walut, surowców, akcji czy indeksów korzystając z platformy handlowej, udostępnionej przez brokera. Zysk lub stratę, w zależności od tego czy podjęli słuszną decyzję co do kierunku ceny, księgują w momencie jej zamknięcia. Są dwie drogi wychodzenia z pozycji – ręcznie, lub przez ustawianie zleceń oczekujących Stop Loss oraz Take Profit. Są to sub-zlecenia, które połączone są z główną pozycją, jaką otwiera inwestor. Ich zadaniem jest automatyczne zamknięcie pozycji ze stratą (Stop Loss) lub z zyskiem (Take Profit), na ustalonym wcześniej poziomie ceny danego waloru. W artykule skupimy się przede wszystkim na pierwszym ze zleceń, czyli Stop Loss, którego zadaniem jest ochrona kapitału inwestora na rynku Forex.

Gwarantowany Stop Loss?

Stop Loss zrodził się na tradycyjnej giełdzie akcji, gdzie do realizacji każdego zlecenia kupna, musi istnieć zlecenie sprzedaży w tej samej cenie. Uniemożliwia to gwarancję ceny, czy realizację danego zlecenia, dlatego Stop Loss nie może być tam gwarantowany, szczególnie na małych giełdach. Nieco inaczej sprawa ma się na bardzo płynnym rynku Forex, który jest najbardziej płynnym rynkiem świata z obrotami sięgającymi bilionów dolarów dziennie. Nie oznacza to jednak całkowitej gwarancji realizacji zlecenia oczekującego Stop Loss – u brokerów ECN czy STP, którzy nie są stroną transakcji, egzekucja odbywa się zgodnie ze standardami giełdowymi i po drugiej stronie musi istnieć zlecenie przeciwne. Gwarancję Stop Loss posiadają za to coraz częściej brokerzy działający w modelu Market Maker, jednak mogą tam się pojawić problemy w przypadku ekstremalnych zmienności, jak na przykład w styczniu 2015 r., kiedy Bank Centralny Szwajcarii zniósł blokowanie kursu swojej waluty względem Euro. Takie sytuacje zdarzają się oczywiście bardzo rzadko, jednak warto mieć je na uwadzę, a aspekt modeli działania brokerów Forex to temat to zupełnie inny artykuł.

Stop Loss niejedno ma imię

Zadaniem zlecenia stop loss na rynku Forex jest zamknięcie pozycji po ustalonej przez inwestora cenie. Istnieje jednak więcej możliwości, niż tylko sztywne ustalenie poziomu, przy którym transakcja zostanie zamknięta – poza standardowym zleceniem Stop Loss istnieje również Stop Loss kroczący (trailing Stop Loss). Dzięki niemu, poziom zlecenia obronnego będzie podążał za aktualną ceną o ustaloną odległość ustaloną w pipsach, jednak będzie zmieniał się tylko jeśli cena będzie zmieniała się w kierunku zyskownym dla danej pozycji. Może to być użyteczne narzędzie na przykład dla osób, które zajmują się scalpingiem lub inwestorów, którzy lubią podejście “otwórz i zapomnij”.

Innym sposobem zabezpieczenia, coraz bardziej popularnym w społeczności inwestorów Forex, jest tzw. Stop Loss na kapitale. Nie jest to wbudowane w platformę narzędzie, a podejście, w którym na osobny rachunek wpłaca się taki depozyt, który jest jednocześnie maksymalną stratą. Takie podejście może sprawdzić się przy tzw. “runach”, które charakteryzują się agresywnym handlem, angażującym dużą część kapitału.

Wiele osób, które handluje na rynku Forex wspomaga się też automatami i robotami, które mają wspomagać otwieranie i zamykanie pozycji. Platformy handlowe Forex umożliwiają często tworzenie własnego oprogramowania, dlatego inwestorzy chętnie automatyzują część swojej pracy. Takie oprogramowanie można stworzyć samemu, zlecić je według własnych wytycznych lub kupić gotowe rozwiązania w Internecie, jednak z tymi ostatnimi warto być bardzo ostrożnym i zweryfikować wszystkie informacje. Wciąż można trafić na oferty “złotych Graali”, które mają zapewnić zyski bez wiedzy, doświadczenia i samodzielnego handlu – niestety, ale takie rzeczy nie istnieją i należy podchodzić do tego z ogromnym dystansem.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Forex

Zalety korzystania z usług profesjonalnych brokerów w inwestycjach na giełdzie Forex

Rynek Forex jest dobrym sposobem na zainwestowanie dodatkowych funduszy. Jeśli tylko dysponujesz wolnymi środkami, czasem …