Archwium dla tagu: polisolokaty

Likwidacja polisolokaty Open Life – Twoje pieniądze z powrotem w Twojej kieszeni

likwidacja polisolokaty

Ludzie od wieków inwestują swoje pieniądze w różnego rodzaju akcje, dłużne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w spółkach, złoto itp. Czasami takie inwestycje przynoszą zysk, ale w niektórych wypadkach mogą one generować poważne straty. Niestety część takich instrumentów finansowych od początku była nastawiona tylko i wyłącznie na zysk ich emitentów. W …

Czytaj więcej »