excel
Dzięki skrótom klawiaturowym możemy jednak znacznie przyspieszyć pracę z programem | fot.: stock.adobe.com

Skróty klawiaturowe w Excelu, które przyspieszą Twoją pracę

Microsoft Excel jest potężnym narzędziem do zarządzania danymi, ale jego efektywne wykorzystanie może wymagać dużej ilości czasu. Dzięki skrótom klawiaturowym możemy jednak znacznie przyspieszyć pracę z programem. Poniżej przedstawiamy listę najprzydatniejszych skrótów klawiaturowych, które mogą ułatwić i przyspieszyć Twoją pracę w Excelu.

1. CTRL + C / CTRL + V

Kopiowanie i wklejanie. To podstawowe skróty, które pozwalają na szybkie kopiowanie i wklejanie danych między komórkami lub arkuszami.

2. CTRL + Z / CTRL + Y

Cofanie i ponawianie. Te skróty pozwalają na szybkie cofnięcie ostatniej akcji lub ponowne jej wykonanie.

3. CTRL + ARROWS

Poruszanie się po arkuszu. Te skróty umożliwiają szybkie poruszanie się po arkuszu – w lewo, prawo, górę lub dół.

4. CTRL + SHIFT + ARROWS

Zaznaczanie zakresu komórek. Te skróty umożliwiają szybkie zaznaczanie zakresu komórek w określonym kierunku.

5. CTRL + D / CTRL + R

Kopiowanie wartości w dół lub w prawo. Te skróty pozwalają na szybkie skopiowanie wartości z komórki powyżej (CTRL + D) lub z komórki po lewej stronie (CTRL + R) do zaznaczonych komórek.

6. CTRL + 1

Otwieranie okna formatowania. Ten skrót umożliwia szybki dostęp do okna formatowania komórek, gdzie można zmienić wygląd, format daty, liczby, itp.

7. F2

Edycja komórki. Ten skrót pozwala na szybkie przejście do trybu edycji wybranej komórki.

8. ALT + =

Automatyczne sumowanie. Ten skrót umożliwia automatyczne sumowanie zaznaczonych komórek.

9. CTRL + PAGE UP / PAGE DOWN

Przełączanie między arkuszami. Te skróty pozwalają na szybkie przełączanie się między arkuszami w skoroszycie.

10. CTRL + SPACE / SHIFT + SPACE

Zaznaczanie kolumny (CTRL + SPACE) lub wiersza (SHIFT + SPACE). To doskonałe narzędzie do szybkiego zaznaczania całych segmentów arkusza.

11. CTRL + T

Utworzenie tabeli. Po zaznaczeniu zakresu danych, ten skrót tworzy z nich tabelę, co umożliwia łatwe manipulowanie danymi.

12. F4

Zakotwiczanie komórek. Skrót ten dodaje lub usuwa znaki dolara ($) w odniesieniach komórek podczas edycji formuły, co pozwala na „zakotwiczenie” komórek i utrzymanie ich stałych, gdy formuła jest kopiowana.

13. ALT + ENTER

Wstawianie nowej linii. W trybie edycji komórki, ten skrót pozwala na wstawienie nowego wiersza tekstu wewnątrz komórki.

14. CTRL + SHIFT + L

Aktywacja filtrów. Ten skrót umożliwia szybkie zastosowanie lub usunięcie filtrów dla zaznaczonych kolumn w tabeli.

15. CTRL + ;

Wstawianie aktualnej daty. Skrót ten pozwala na szybkie wstawienie dzisiejszej daty do aktywnej komórki.

16. CTRL + SHIFT + ;

Wstawianie aktualnej godziny. Podobnie jak powyżej, ten skrót umożliwia szybkie wstawienie bieżącej godziny.

17. ALT + F1

Tworzenie wykresu. Ten skrót automatycznie tworzy wykres na podstawie zaznaczonych danych.

18. CTRL + `

Pokaż formuły. Ten skrót przełącza między pokazywaniem wyników formuł a pokazywaniem samych formuł w komórkach.

19. CTRL + K

Wstawianie linku. Ten skrót otwiera okno dialogowe do wstawienia hiperłącza.

Pamiętaj, że praktyka jest kluczem do efektywnego wykorzystania skrótów klawiaturowych. Spróbuj zintegrować te skróty z Twoim codziennym przepływem pracy, a zobaczysz, jak znacznie poprawi się Twoja efektywność.

REdo