Kierowcy zawodowi podczas pracy
Obowiązki zawodowych kierowców wiążą się z dużą odpowiedzialnością. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Sprawdz ile wynosi łączny czas prowadzenia pojazdu kierowców w PL i UE – Ile godzin można być w trasie?

Obowiązki zawodowych kierowców wiążą się z dużą odpowiedzialnością. W trosce o ich bezpieczeństwo czas ich pracy uregulowano prawnie. Ile wynosi łączny czas prowadzenia pojazdu kierowców w PL i UE? W artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje zawarte w aktach prawnych i dowiesz się, jak poprawnie rozliczać czas pracy kierowcy.

Czas pracy kierowców określa ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 879), która weszła w życie wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej – 1 maja 2004 roku. Ponadto czas prowadzenia pojazdu oraz kwestie związane z odpoczynkiem kierowcy na terenie UE reguluje Rozporządzenie nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Po zapoznaniu się z ich treścią będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie: Jak poprawnie rozliczać czas pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy – definicja prawna

Zgodnie z artykułem 6 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. czas pracy kierowcy obejmuje wszystkie obowiązki związane z wykonywaniem przewozu drogowego. Jest to przede wszystkim prowadzenie pojazdu, ale także:

  • załadowywanie i rozładowywanie towaru,
  • czynności spedycyjne,
  • obsługa przyczep,
  • utrzymanie pojazdu w czystości,
  • rozwiązywanie kwestii administracyjnych.

W przypadku kierowców przewożących pasażerów jest to także nadzór nad nimi oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym. Artykuł 7 ustawy wskazuje, że do czasu pracy nie należy wliczać nieuzasadnionych postojów, czasu dyżuru oraz dobowego nieprzerwanego odpoczynku wynoszącego 11 godzin.

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu

Jak wskazuje rozporządzenie, w ciągu doby kierowca nie może prowadzić pojazdu dłużej niż 9 godzin. Zgodne z prawem jest jednak wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin maksymalnie dwa razy w tygodniu. Po 4,5 godzinach za kółkiem kierowca musi zrobić 45-minutową przerwę. Pauzę można rozłożyć na dwie krótsze: najpierw 15, później 30 minut. Maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu wynosi 56 godzin. Limit ten wiąże się z innym uregulowaniem prawnym – w ciągu kolejnych 2 tygodni kierowca może prowadzić pojazd łącznie najwyżej 90 godzin.

Jak obliczać czas pracy kierowcy?

Ewidencja czasu pracy kierowcy również jest przedmiotem ustawy o czasie pracy kierowców. Zgodnie z artykułem 25 pracodawca musi sporządzać ewidencję dla każdego zawodowego kierowcy. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy dotyczy także tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy o DMC mniejszej niż 3,5 tony (czyli niewyposażone w tachograf). W ewidencji powinna znaleźć się informacja o liczbie godzin pracy, pracy nadliczbowej, nocnej oraz przypadającej na dni ustawowo wolne, a także o pełnionych dyżurach i nieobecnościach.

Wypoczęty i zadowolony kierowca ciężarówki
Jeśli jesteś kierowcą, rób przerwy przede wszystkim w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Warto wiedzieć, że kontrolowaniem czasu pracy kierowców zajmuje się powstała w 2002 roku Inspekcja Transportu Drogowego. Obawa przed kontrolą nie powinna być jednak najważniejszym powodem przestrzegania czasu pracy. Jeśli jesteś kierowcą, rób przerwy przede wszystkim w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Materiał partnera zewnętrznego

Sprawdź także

Rodzic pracownik

Firma przyjazna rodzinie, czyli jak ze szczęśliwego rodzica uczynić szczęśliwego pracownika

Facebook wypłaca swoim pracownikom wysokie „becikowe” oraz oferuje cztery miesiące płatnego urlopu rodzicielskiego. Sieć restauracji …