CE
Literki CE (od francuskiego Conformité Européenne) na przedmiocie oznaczają, że dana rzecz spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia. | fot.: Fotolia

Maszyny ze znakiem CE

Często na różnego rodzaju przedmiotach i urządzeniach codziennego użytku widujemy oznaczenie CE. Co to tak naprawdę oznacza?

Literki CE (od francuskiego Conformité Européenne) na przedmiocie oznaczają, że dana rzecz spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia. Nie jest to żadnego rodzaju znak jakościowy, ani marketingowy, a jedynie deklaracja producenta, że oznakowany przedmiot spełnia szereg dyrektyw z nim powiązanych. Mogą to być dyrektywy związane z bezpieczeństwem czy ochroną środowiska natomiast w sposób jednoznaczny określają zagrożenia jakie producent powinien wyeliminować.

Jedną ze specyficznych kategorii grupy wyrobów są maszyny. Maszyny co do zasady podlegają wymaganiom zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

Zasady ogólne tej dyrektywy mówią, że producent maszyny lub upoważniony przez niego przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka ,aby określić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Konsekwencją tego jest zatem to, że maszyna już na etapie projektowania musi być wykonana zgodnie z wynikami oceny takiego ryzyka.

Szerzej o ocenie ryzyka traktuje norma PN-EN-ISO 12100, w której zawarty jest cały algorytm postępowania – natomiast za sam proces oceny i zmniejszania ryzyka odpowiedzialny jest producent maszyny. Analiza taka pozwala na określenie ograniczeń dotyczących maszyny, jej użycia, określa zagrożenia jakie może stwarzać maszyna, a co za tym idzie także niebezpieczne sytuacje z tym związane. Ryzyko szacuje się biorąc pod uwagę stopień możliwych obrażeń czy też uszczerbku na zdrowiu oraz prawdopodobieństwu wystąpienia takiej sytuacji, a przede wszystkim eliminuje zagrożenia lub zmniejsza ryzyko związane z takimi zagrożeniami poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochronny.

Z tego względu projekty nowych maszyn, linii technologicznych czy urządzeń powinny być oddawane w ręce specjalistów i doświadczonych firm zajmujących się tym tematem. Przykładem takiej firmy jest np. IMI-Polska (Industrial Machines Integration). Firmy tego typu mają doświadczenie nie tylko w projektowaniu maszyn i urządzeń, które są zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, ale także posiadają zaplecze specjalistów, aby pomóc przeprowadzić proces certyfikacji istniejących.

Materiał partnera zewnętrznego