CIA, czyli Certified Internal Auditor to oficjalne potwierdzenie kwalifikacji posiadanych przez audytorów wewnętrznych | fot.: pixabay.com

CIA – Czy to koniec CIA po polsku?

CIA to jedyne na świecie powszechnie honorowane potwierdzenie kwalifikacji zawodowych audytorów wewnętrznych. Od 2005 roku egzaminy CIA można było zdawać m.in. w języku polskim. Jak się jednak okazuje, rok 2019 najprawdopodobniej przyniesie w tym zakresie diametralne zmiany, a uzyskanie dyplomu będzie możliwe jedynie po zdaniu egzaminu po angielsku lub w jednym z dziesięciu innych, akceptowanych języków.

Czym jest CIA i kto może starać się o dyplom?

CIA, czyli Certified Internal Auditor to oficjalne potwierdzenie kwalifikacji posiadanych przez audytorów wewnętrznych.

W praktyce dyplom CIA to świadectwo zarówno odpowiedniego przygotowania teoretycznego, jak i niezbędnego doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznym bądź dziedzinach pokrewnych.

Osoba dysponująca dyplomem CIA to specjalista, który potrafi m.in. ocenić przydatność nowych technologii, identyfikować nowe możliwości rozwoju, oceniać jakość oraz efektywność procesów i projektów, a także zalecać usprawnienia, identyfikować ryzyka i proponować sposoby ich minimalizowania. Audytor wewnętrzny dysponujący dyplomem CIA ma więc ogólne spojrzenie na całą organizację, w której pracuje, w związku z czym stanowi wartościowe wsparcie dla kierownictwa oraz zarządu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/cia,53/.

Kto może ubiegać się o tytuł Certified Internal Auditor?

Aby móc ubiegać się o uzyskanie certyfikatu należy:

  • ukończyć studia (zdobywając przynajmniej dyplom licencjata), zdać wszystkie egzaminy i mieć udokumentowane 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy audytora wewnętrznego (ewentualnie jego odpowiednika)

bądź

  • ukończyć przynajmniej 2-letnią szkołę policealną i mieć udokumentowane 5 lat doświadczenia w zawodzie audytora wewnętrznego (lub jego odpowiednika).

Co ważne, o tytuł Certified Internal Auditor mogą ubiegać się także osoby, które mają udokumentowane 7-letnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego lub w jego obrębie.

To ważne!

Za równoważne doświadczenie uznaje się np. doświadczenie zawodowe, w którym obowiązki są zbliżone do obowiązków audytora wewnętrznego – pracę w dziale kontroli wewnętrznej, wymagającą sprawdzania zgodności z aktualnymi przepisami, kontrolę i/lub zapewnianie jakości, a także pracę, w zakresie której są m.in. generalne elementy kontroli.

Co więcej, wymogiem jest posiadanie przynajmniej jednego roku praktyki zawodowej – może być zaliczony na podstawie ukończonych studiów wyższych na kierunku prawo, ekonomia lub rachunkowość/księgowość.

Aby przystąpić do wszystkich trzech egzaminów CIA, konieczne jest także spełnienie wymogów formalnych. Kandydat musi do swojego wniosku załączyć m.in. kopię dyplomu ukończenia szkoły, wypisy bądź inne dokumenty, które zaświadczają o ukończeniu studiów/edukacji pomaturalnej.

Instytut Audytorów Wewnętrznych

Oficjalnie zawód audytora wewnętrznego pojawił się w Polsce po 1989 roku po zmianie systemu gospodarczego. Na świecie jest on jednak obecny dłużej, bo już od połowy XX wieku.

W 1941 roku powstał Instytut Audytorów Wewnętrznych (ang. The Institute of Internal Auditors), który stał się największą światową organizacją zrzeszającą audytorów wewnętrznych.

W praktyce IIA pełni funkcję światowego lidera w kwestii normalizacji, certyfikacji, badań, a także kształcenia i przygotowania do praktycznego pełnienia obowiązków jako audytor wewnętrzny. Aktualnie IIA posiada swoje oddziały w aż 125 krajach (również w Polsce) i liczy już ponad 185 000 osób!

Program CIA prowadzony jest przez IIA od 1973 roku. Uzyskany dyplom nie jest jednak dany na zawsze – aby go utrzymać, konieczne jest ciągłe doskonalenie zawodowe.

Egzamin CIA – planowane zmiany

Od 2005 roku dopuszczona jest możliwość zdawania egzaminu CIA po polsku, jednak już od 1 stycznia 2019 roku najprawdopodobniej to się zmieni.

IIA Global od nowego roku zmniejsza liczbę dostępnych wersji językowych – dotychczas oficjalne ogłoszono, że egzaminy CIA będzie można zdawać jedynie po angielsku oraz w dziesięciu innych językach, przy czym wśród nich nie ma języka polskiego.

Wszystko może się jeszcze zmienić, bowiem do utrzymania polskiej wersji językowej konieczny jest wzrost liczby osób zdających egzamin CIA w tym języku – przynajmniej 320 podejść do egzaminu w 2018 roku.

IIA Global podał również informację, że każdy, kto rozpocznie certyfikację po polsku, będzie mógł ją ukończyć w tym właśnie języku. Wiadomość ta z pewnością ucieszy zwłaszcza osoby, które odkładają zdawanie egzaminów „na później”. Może się więc okazać, że w 2019 roku polska wersja językowa będzie dostępna wyłącznie dla osób, które jeszcze w tym roku (przed 31 grudnia 2018) rozpoczną zdawanie egzaminów. W związku z planowanymi zmianami, warto zweryfikować swoje dotychczasowe plany na jesień i zdecydować się na przygotowanie oraz podejście przynajmniej do jednego egzaminu.

Ciekawą ofertę kursów przygotowujących można znaleźć np. na stronie internetowej https://www.academyofbusiness.pl/pl/publikacje/czy-koniec-egzaminow-cia-po-polsku,51/.

Uczestnictwo w nich pozwala skutecznie skoncentrować się na najważniejszych obszarach wymaganej wiedzy, skracając tym samym czas niezbędny do samodzielnej nauki. Zwykle każde zagadnienie jest w pierwszej kolejności omawiane przez prowadzącego, a następnie ilustrowane przykładowymi pytaniami. Ostatnie godziny kursu przeznaczone są na rozwiązywanie dłuższych i bardziej skomplikowanych testów.

Nowe egzaminy CIA od 2019 roku

Osoby, które już teraz myślą o przystąpieniu do egzaminów CIA powinny pamiętać o tym, że ich zakres tematyczny jest regularnie aktualizowany. IIA przeprowadza badania, których celem jest analiza pracy audytorów – na jej podstawie określany jest zakres wiedzy i umiejętności, które powinien opanować każdy współczesny audytor wewnętrzny. Obecny sylabus obowiązuje od 2013 roku i już w najbliższym czasie planowane są w tym zakresie zmiany, związane m.in. ze współczesnym otoczeniem gospodarczym, postępującą informatyzacją oraz standardami audytu, które zostały zaktualizowane w ubiegłym roku.

Artykuł sponsorowany

Sprawdź także

młodzi studenci przed ekranem laptopa

Przeniesienie się na inną uczelnię – jak to wygląda w praktyce?

Czasami zdarza się, że studenci nie są zadowoleni z wyboru, jakiego dokonali – nie chodzi …