urbanistyka
Zajęcia na kierunku Urbanistyka w dużej mierze obejmują projektowanie i funkcjonowanie stref miejskich | fot.: materiał partnera

Urbanistyka – co to za kierunek studiów? Dla kogo został stworzony?

Urbanistyka jest nauką o budowie miast i osiedli. Obejmuje wszelkie zagadnienia związane z planowaniem, urządzaniem oraz organizowaniem przestrzeni w zakresie technicznym, gospodarczym, kulturowym i społecznym. Urbanistyka nie dotyczy wyłącznie terenów miejskich – obejmuje również wsie. Studia na kierunku Urbanistyka kształcą specjalistów zdolnych do kształtowania przestrzeni, form użytkowych budynków, zespołów urbanistycznych oraz zagospodarowania terenu w miastach i wsiach.

Urbanistyka jako kierunek przyszłości

Urbanistyka, która wzajemnie przenika się z Architekturą, jest niewątpliwe kierunkiem przyszłości. Program studiów zawiera zagadnienia z wielu dziedzin, w tym z historii architektury, ekologii, materiałoznawstwa oraz aspekty krajobrazowe. Zajęcia na kierunku Urbanistyka w dużej mierze obejmują projektowanie i funkcjonowanie stref miejskich. Edukacja opiera się na pracach pisemnych, rysunkach i modelach, które są ukierunkowane na rozwój zrównoważonego miasta.

Jaki jest cel kształcenia?

Celem kształcenia na kierunku Urbanistyka jest przekazanie studentom praktycznych umiejętności, które będą odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom prawnym w zakresie gospodarki przestrzennej. Program studiów obejmuje wiele zagadnień, które będą istotne ze względu na planowanie przestrzenne. Edukacja dotyczy kwestii związanych z problematyką przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną, ale także zagadnień kulturowych oraz krajobrazowych. Przybliża również kwestie prawne i problematykę dotyczącą rewitalizacji terenów.

Dla kogo został stworzony kierunek Urbanistyka?

Jeśli chodzi o kierunek studiów Urbanistyka, to grupę docelową stanowią osoby, których ścieżka zawodowa będzie związana z gospodarką przestrzenną i planowaniem przestrzennym. Studia podyplomowe z Urbanistyki skierowane są do:

  • architektów,
  • geografów,
  • agentów nieruchomości,
  • geodetów,
  • pracowników jednostek samorządowych.

Absolwent studiów na kierunku Urbanistyka jest w stanie planować infrastrukturę przestrzenną miast, gmin i regionów oraz rewitalizować różnego rodzaju tereny. Ponadto posiada umiejętności w zakresie projektowania planistycznego i zna niezbędne procedury administracyjne w tym aspekcie.

Perspektywy zatrudnienia

Urbanista to specjalista, który potrafi tworzyć rysunki, opisy techniczne oraz dokumentację z zakresu projektowania i planowania przestrzennego. Jest w stanie określić uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając potrzeby społeczne oraz metodologię projektowania. Ponadto posiada umiejętności niezbędne do tworzenia projektów urbanistycznych, w tym analizowania, przekazywania wizji projektowej i prezentacji wyników procesu projektowego. Urbaniści na co dzień współpracują z deweloperami, architektami i inżynierami. Ich głównym zadaniem jest planowanie i tworzenie budynków dla różnych stref miejskich. Zadaniem urbanisty jest także dbanie o odpowiedni poziom estetyki miasta. Oprócz tego muszą być w stanie przewidzieć w jakim kierunku będzie rozwijać się strefa, dzielnica lub całe miasto.

Studiuj Urbanistykę w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania proponuje absolwentom studiów I lub II stopnia studia podyplomowe z Urbanistyki i Planowania Przestrzeni. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób związanych zawodowo z urbanistyką, pracowników jednostek administracji publicznej oraz kandydatów chcących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Zajęcia na tym kierunku w WSEiZ prowadzone są w ramach E-learningu i z pomocą profesjonalnego oprogramowania komputerowego. Doskonale przygotowują do pracy w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego. Za edukację na tej uczelni odpowiadają doświadczeni wykładowcy wchodzący w skład Gminnych i Miejskich Komisji Urbanistycznych, którzy świetnie znają specyfikę branży.

Materiał partnera

Sprawdź także

młodzi studenci przed ekranem laptopa

Przeniesienie się na inną uczelnię – jak to wygląda w praktyce?

Czasami zdarza się, że studenci nie są zadowoleni z wyboru, jakiego dokonali – nie chodzi …