Wycena dzieł sztuki – co warto wiedzieć?

Profesjonalista osobiście analizuje walory dzieła, jednak nie decyduje się na analizę wartości danego przedmiotu na podstawie zdjęcia, bądź drogą online. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Samodzielna wycena, a może wsparcie się opinią rzeczoznawcy dzieł sztuki? Kiedy warto powierzyć to zadanie w ręce specjalisty? Na czym polega praca profesjonalnego rzeczoznawcy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym tekście.

Otrzymałeś spadek i nie wiesz, jaką wartość mają pozostawione ci obrazy, biżuteria, czy też inne stare przedmioty. Nie stanowią one dla ciebie wartości sentymentalnej, nie masz, gdzie ich przechowywać, dlatego postanowiłeś, że je po prostu sprzedasz. W takiej sytuacji możesz samodzielnie na własną rękę wycenić dane dzieło sztuki, biżuterię itp., szukając odpowiedzi w internecie, zaciągając rady u znajomych. Drugą opcją jest powierzenie tego zadania specjalistom – profesjonalnemu rzeczoznawcy dzieł sztuki.

Wycena i sprzedaż dzieła sztuki – dwa w jednym!

Dwa zadania w ramach jednej usługi, czyli wycena i sprzedaż produktu, taką ofertę proponuje Desa Unicum Sp. z o.o. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, ponieważ po wycenie nie trzeba dodatkowo martwić się o to, gdzie i komu zostanie sprzedany dany produkt.

Potrzeba wyceny danego dzieła pojawia się także w innych sytuacjach. Oko i wiedza specjalisty wymagana jest ponadto, gdy dane dzieło sztuki ma być ubezpieczone, bądź wywiezione do innego kraju. Rzeczoznawca na życzenie klienta wypisuje wówczas właściwy pisemny dokument oceny ze zdjęciem. W przypadku firmy Desa, kwestią tą zajmuje się odpowiednia Komisja Ocen. Koszt takiej usługi uzależniony jest od wartości wycenianego przedmiotu, najczęściej jest to określony procent od wartości.

Rzeczoznawca dzieł sztuki i jego usługi

Wspomniane wyżej usługi związane z wyceną przedmiotu należą do obowiązków rzeczoznawcy dzieł sztuki. Profesjonalista osobiście analizuje walory dzieła, jednak nie decyduje się na analizę wartości danego przedmiotu na podstawie zdjęcia, bądź drogą online. W sytuacji, kiedy nie mamy możliwości przewiezienia w wybrane miejsce danego przedmiotu, wówczas warto skorzystać z opcji wyceny rzeczy w naszym domu. Co prawda wiąże się to zazwyczaj z doliczeniem do rachunku kosztów dojazdu określonego specjalisty, ale nie naraża na kradzież, bądź uszkodzenie przedmiotu, który ma być wyceniony.

Rzeczoznawcy bardzo często to osoby, które przez lata zdobywały wiedzę z zakresu: historii sztuki, archeologii, konserwowania zabytków. Miano rzeczoznawcy w naszym kraju powiązane jest z otrzymaniem rekomendacji Generalnego Konserwatora Zabytków, aby je zdobyć, trzeba przebyć określoną praktykę w zawodzie. Najbardziej renomowani specjaliści, którzy oceniają dane dzieła sztuki, to osoby z tytułem rzeczoznawcy otrzymanym od Ministra Kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące wyceny obiektu dostępne są tutaj: https://desa.pl/pl/pages/19/oceny

Materiał partnera zewnętrznego