ciemna materia
Ciemna materia to forma materii, która nie emituje, nie absorbuje i nie odbija światła | fot.: stock.adobe.com

Ciemna materia i ciemna energia: największe zagadki wszechświata

Wszechświat jest pełen tajemnic, które naukowcy próbują rozwikłać od wieków. Dwie z najbardziej intrygujących zagadek to ciemna materia i ciemna energia. Stanowią one znaczącą część wszechświata, ale są niewidoczne i trudne do zrozumienia. W tym artykule przyjrzymy się, czym są ciemna materia i ciemna energia, jakie są dowody na ich istnienie i jak wpływają na nasze rozumienie kosmologii.

Co to jest ciemna materia?

Ciemna materia to forma materii, która nie emituje, nie absorbuje i nie odbija światła. Jest niewidoczna dla naszych instrumentów, ale jej obecność można wykryć przez jej wpływ na widzialną materię. Ciemna materia stanowi około 27% masy-energii we wszechświecie.

Eksperymenty i obserwacje

Najważniejszym dowodem na istnienie ciemnej materii są obserwacje ruchu galaktyk i gromad galaktyk. Widzialna materia nie wystarcza, by wyjaśnić prędkości, z jakimi te obiekty się poruszają. Inne dowody pochodzą z obserwacji mikrofalowego promieniowania tła i zjawiska soczewkowania grawitacyjnego.

Co to jest ciemna energia?

Ciemna energia to tajemnicza forma energii, która stanowi około 68% masy-energii wszechświata. Jest odpowiedzialna za przyspieszenie ekspansji wszechświata. W przeciwieństwie do ciemnej materii, ciemna energia nie kumuluje się w gromadach i nie wpływa na ruch galaktyk.

Teorie i modele

Istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić naturę ciemnej materii i ciemnej energii. Do najpopularniejszych należą teorie supersymetrii, teorie strun i teorie wielowymiarowe. Każda z nich ma swoje zalety i wady, ale żadna nie została jeszcze jednoznacznie potwierdzona.

Wpływ na kosmologię

Odkrycia dotyczące ciemnej materii i ciemnej energii radykalnie zmieniły nasze rozumienie wszechświata. Bez nich nie można by wyjaśnić obecnej struktury wszechświata ani jego przyszłego losu.

Etyczne i filozoficzne implikacje

Badania nad ciemną materią i ciemną energią otwierają wiele etycznych i filozoficznych pytań. Na przykład, jeśli uda się je zidentyfikować, czy ludzkość powinna próbować je wykorzystać? Co więcej, ich istnienie podważa nasze tradycyjne pojęcie rzeczywistości.

Przyszłość badań

W najbliższych latach planowane są liczne eksperymenty i misje kosmiczne, które mają na celu lepsze zrozumienie ciemnej materii i ciemnej energii. Do najważniejszych należą misje satelitarne, takie jak Euclid czy WFIRST, oraz eksperymenty na dużych akceleratorach cząstek.

Podsumowanie

Ciemna materia i ciemna energia to jedne z największych zagadek współczesnej nauki. Choć wiele już o nich wiemy, to nadal pozostają w sferze tajemnic, które naukowcy na całym świecie próbują rozwikłać.

Literatura i źródła

 1. „The Cosmic Cocktail: Three Parts Dark Matter” – Katherine Freese
 2. „Dark Matter and Dark Energy: The Hidden 95% of the Universe” – Brian Clegg
 3. „The 4 Percent Universe” – Richard Panek
 4. Artykuły w czasopismach naukowych, takich jak „Physical Review Letters”, „Nature” i „Science”.
 5. Rubin, V. C., Ford, W. K. Jr. „Rotation of the Andromeda Nebula from a Spectroscopic Survey of Emission Regions” – Astrophysical Journal, 159:379–403, 1970.
  • Jeden z pierwszych artykułów, który zwrócił uwagę na niewystarczające ilości widzialnej materii w galaktykach, co doprowadziło do teorii o ciemnej materii.
 6. Clowe, D., et al. „A direct empirical proof of the existence of dark matter” – Astrophysical Journal Letters, 648(2): L109, 2006.
  • Artykuł opisujący obserwacje zderzenia gromad galaktyk, które dostarczyły jednych z najsilniejszych dowodów na istnienie ciemnej materii.
 7. Planck Collaboration. „Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters” – Astronomy & Astrophysics, 641: A6, 2020.
  • Wyniki misji Planck dostarczające precyzyjnych pomiarów mikrofalowego promieniowania tła, co pozwala na lepsze zrozumienie roli ciemnej materii w kosmologii.
 8. Bertone, G., Hooper, D., Silk, J. „Particle dark matter: Evidence, candidates and constraints” – Physics Reports, 405(5-6): 279-390, 2005.
  • Przegląd teoretycznych kandydatów na ciemną materię w kontekście fizyki cząstek.
 9. Feng, J. L. „Dark Matter Candidates from Particle Physics and Methods of Detection” – Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 48: 495–545, 2010.
  • Artykuł oferujący przegląd różnych metod wykrywania ciemnej materii.

Redo