Niestety, konstytucja nie przewiduje możliwości zmiany ustroju na podstawie wyników referendum | fot.: Fotolia

Trzy pytania referendalne, żadne istotne z punktu widzenia obywateli

Wrześniowe referendum budzi ogromne kontrowersje. Zamiast propagować ideę demokracji bezpośredniej, w rękach polityków jest narzędziem do manipulowania obywatelami. Niestety, konstytucja nie przewiduje możliwości zmiany ustroju na podstawie wyników referendum.

Wątpliwości budzą wszystkie trzy pytania referendalne. Pierwsze dotyczy tego, czy podczas wyborów do Sejmu wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y). Tymczasem ta kwestia jest regulowana przez konstytucję.

– Ustrój mogą zmienić tylko upoważnione organy: Sejm i Senat. Obywatele nie mają takiej możliwości – podkreśla w wywiadzie dla serwisu infoWire.pl Piotr Waglowski, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. To oznacza tylko jedno – wyniki referendum w sprawie JOW-ów nie będą miały mocy prawnej.

Szereg kontrowersji budzi również drugie pytanie, dotyczące sposobu finansowania partii politycznych. Żeby móc odpowiedzieć, czy jest się za tym, by go utrzymać, trzeba wiedzieć, w jaki sposób zdobywają one pieniądze i na co je wydają. Problemem jest tymczasem to, że partie nie respektują przepisów konstytucji, nie przestrzegają Ustawy o dostępie do informacji publicznej ani nie są przejrzyste finansowo.

– W bieżącej kadencji Sejmu wszystkie partie otrzymały od obywateli wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Miały wyjaśnić, w jaki sposób wydawane są pieniądze z państwowej subwencji. Dobrowolnie nikt nie upublicznił tej informacji. Obywatelom pomogły wyroki sądów administracyjnych – zauważa rozmówca.

Ostatnie pytanie dotyczy rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść obywatela. Jest ono jednak niepotrzebne w referendum, ponieważ zasada ta została przyjęta przez rząd w projekcie zmian w ordynacji podatkowej.

– Ponadto, sprawa jest uregulowana w konstytucji. Art. 2 mówi o zasadzie demokratycznego państwa prawnego, która oznacza, że każda wątpliwość musi zostać rozstrzygnięta na korzyść obywatela – informuje ekspert.

@infoWire

Sprawdź także

funt będzie droższy

Życie na Wyspach będzie droższe

Wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii oznaczają dużą niepewność dla Polaków i droższe życie dla Brytyjczyków z powodu osłabienia funta – …